[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT

  Ve dnech 24.-27. října 2005 proběhl na brněnském výstavišti tradiční, v tomto roce už 15. veletrh a výstava informačních a komunikačních technologií INVEX. Pouhé čtyři dny expozic a prezentací přilákaly rekordní množství zájemců, zejména z řad mládeže. Vzhledem k tomu, že pozornost výrobců a vystavovatelů útočí na volný čas lidí, zábavné digitální technologie byly k vidění doslova všude. Dokonce i počítačová administrativa a rozličné podnikové informační systémy pro letos vyklidily své dříve dominantní pozice. Geoinformatika se určitě „nekrčila v koutku“ a velmi dobře rozvíjela „Elektronickou podporu při rozvoji regionů“ čili ústřední téma letošního INVEXu.

  Ačkoliv české firmy působící v oblasti geoinformatiky prosazující spíše separovanou komunikaci se zavedenými uživateli svých služeb na firemních setkáních a od všeobecné výstavy si příliš neslibují, praporečníci GIT ani letos INVEX nenechali bez povšimnutí. Tradičními vystavovateli v pavilónu A na této akci tak stále zůstávají společnosti Autodesk, GEODIS BRNO a GEPRO. Na letošní výstavě se tak velice dobře doplňovaly. Zatímco Autodesk nabízí sofistikované „klíčové“ technologie, mj. pro konstrukci téměř perfektních 3D modelů architektury a nakonec i krajiny, GEPRO uvádí průběžně vylepšované verze IS pro města a obce dobře známého pod označením MISYS. GEODIS BRNO v doplnění těchto služeb vytváří sady ortofotomap vysokého, nyní již centimetrového rozlišení pro přednostní uplatnění v urbanizovaných oblastech. Moderní zpracovatelské technologie firmy data donesou na váš displej již v průběhu několika hodin od nasnímkování. Činí se producenti navigačních technologií a připojených kartografických databází. Zdá se, že zabloudit u nás, ať již pěšky nebo za volantem automobilu, bude pomalu téměř nemožné. Aspoň prozatím pro ty, co na to mají.

  V nedalekém pavilónu G2 se k přednáškám, letos netradičně věnovaným geoinformatice, sešlo na sto zájemců. Tato nepřehlédnutelná změna ve strategii vystavovatelů se velice osvědčila. Zatímco původně si zajímavosti z oboru přišli vyslechnout spíše ti, co o věci již něco znají, krátce po rozběhu prezentace přilákaly další účastníky a sál svou kapacitou zájmu již nepostačoval. Více než dvouhodinový blok prezentací dokumentoval výhody GIT právě ve sféře územního managementu ve městech a obcích.

  Jako červená linie se prezentacemi nesl zájem nabídnout i laickému uživateli klady GIT a názorným způsobem přiblížit výsledky jejich využití. Cesty k upoutání pozornosti byly různé. J. Kolejka z MU v Brně úvodem předvedl v názorné podobě plně integrovaný digitální model krajiny pro řešení celé palety projekčních a rozhodovacích úkolů. Ing. J. Forbelský, vedoucí odboru informatiky Jihomoravského kraje, představil grantový program „Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění GIS v Jihomoravském kraji“ a Portál cykloturistiky JmK poskytující služby i pro území Dolního Rakouska. Ing. R. Vrba ze stejného pracoviště předvedl služby Mapového serveru JmK a principy pilotního projektu CENTROPE MAP sjednocující mapové podklady sousedících území Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Ing. Z. Hotař GEODISu BRNO předvedl využití stále dokonalejších firemních celostátních barevných bezešvých ortofotomap mj. pro tvorbu fotorealistických 3D modelů. Ing. L. Labík z Technických služeb Trutnov, s.r.o. demonstroval účelné využití GIT v managementu městského majetku. Mgr. P. Trhoň ze společnosti T-Mapy informoval o novince - univerzálním komunikačním rozhraním nasazovaným mezi desktop GIS, webový mapový prohlížeč a registr nemovitostí. Ing. L. Štefek, z ostravské společnosti Digis prezentoval firemní zkušenosti z komplexních řešení v oblasti GIS, jakožto „velké služby občanovi“. Ing. V. Zvěřina ze společnosti GEPRO přítomné seznámil s funkcemi aktuální verze MISYS pružně adaptovatelné na potřeby mnoha typů uživatelů.

  Zástupci obcí a měst v publiku měli možnost si rovněž vyslechnout diskusi k předneseným příspěvkům. Řada z nich teprve možná později zavítala ke stánkům vystavovatelů pro první komerční konzultace. Tato netradiční forma „výstavnictví“ se ukázala jako příjemné zpestření náplně INVEXu 2005.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 09.11.2005
  ID článku: 1867              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS