[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů

  Katastrální úřad ve Vyškově začal poskytovat vyhotovitelům GP souřadnice bodů a to někdy s dvanáctimístným číslem bodu a někdy s jdedenáctimístným číslem bodu. Složení dvanáctimístného čísla bodu je mi známo. S jedenáctimístným číslem bodu jsem se dosud nesetkal.
  Je to již příprava na nový výměný formát nebo nějáký zmetek vyprodukovaný katastrálním úřadem? Děkuji za odpověď.
  Ivan Jabůrek

  Správné číslo je samozřejmě dvanáctimístné. Z takto Vámi formulovaného dotazu těžko posoudíme bez dodání dalších údajů (číslo bodu a číslo k.ú.) o jakou závadu se jedná. Nejpíš by ale mohla chybět na začátku nula (v čísle mohou být na začátku i 2 nuly).
  Milena Procházková

  Nula chybí na 4 místě (pokud je bod ze sousedního okresu tak tam nula nebude) a jedná se pravděpodobně o chybu nové verze software na Katastrálním úřadě.
  V datech poskytovaných KP Prachatice se toto začalo objevovat před cca 14 dny.
  Petr Neužil

  Pokud Vás zajímá jak situace dopadne, sledujte konferenci KATASTR. (viz link "další informace")

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 10.11.2005
  ID článku: 1870              Používané zkratky
  další informace: mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí