[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Machina Mundi v NTM

  V pondělí 7. listopadu 2005 byla za účasti pana ministra kultury Jandáka a i několika geodetických a kartografických pedagogů a samozřejmě spousty dalších hostí slavnostně otevřena výstava v Národním technickým museu v Praze. Pořadatelem akce je kromě NTM také Instituto e Museo di Storia della Scienza ve Florencii.

  Z exponátů ze sbírek NTM mi dovolte doporučit vaší pozornosti např. Ptolemáiovu "Geograhiae" z 1552, Stolleho teodolit z 1600-1613 i čočkové a zrdcadlové dalekohledy a přístroje a publikace Keplera, Newtona, Habermela, Galileiho a Braheho. Výstava trvá do 26.2. 2006 a otevřena je od ÚT do PÁ 9-17 a v SO a NE od 10-18.

  Jako velmi zajímavé jsem shledal například Galileiho určování zeměpisné polohy, které citujeme z publikace k výstavě zakoupené za 20 kč v NTM:

  Jupiterův systém a určování zeměmpisných délek

  Pečlivá pozorování umožnila Galileovi určit oběžnou dráhu a dobu oběhu čtyř Medicejských hvězd. Tento úspěch byl umožněn díky třem nástrojům, které vynalezl: "mikrometr" (přístroj promítající odraz z teleskopu na pravítko se stupnicí), "joviláb" (polární mapa Jupiterova systému) a polární mapa heliocentrických oběžných drah Země a Jupitera.

  Protože Medicejské hvězdy obíhají pravidelně okolo Jupitera, Galileo usoudil, že mohou být považovány za ručičky velmi přesných nebeských hodin, což znamenalo neocenitelnou pomoc při určení rozdílu zeměpisných délek dvou míst na povrchu Země. V roce 1612 Galileo prozradil tuto metodu určování zeměpisné délky pomocí Medicejských hvězd španělskému dvoru. Nedostal jednoznačnou příznivou ani zamítavou odpověď, tudíž se necítil zavázán a v roce 1636 tuto metodu nabídl obchodní společnosti Merchant Company a holandské společnosti General Estates of Holland. Za objev prakticky použitelné metody pro měření zeměpisné délky vypsaly totiž tyto společnosti odměnu 30 000 zlatých escudos.

  Stejně jako španělský dvůr, byla i General Estates of Holland ke Galileovým návrhům skeptická. Ve skutečnosti opovrhli geniální Galileovou myšlenkou a praktické spolehlivé měření zeměpismé délky počkalo až do vynálezu námořního chronometru, prvně zkonstruovaného Johnem Harrisonem (1693-1776).

  Radek PETR

  vyvěšeno: 11.11.2005
  ID článku: 1872              Používané zkratky
  další informace: www.ntm.cz/novinky/vyst_machina.htm...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů