[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  se koná ve středu 30. listopadu 2005 v 9 hodin v přednáškové síni Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42.
  Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

  Na akci bude také předvedena všem zájemcům recenze doc. Ludvíka Muchy na reprint Atlasu Maior z roku 1665, kterou zadala redakce časopisu Zeměměřič a GEOinformace - distributor reprintu v ČR.

  Program Sympózia:

  Jiří Šíma - Zeměměřictví v roce 2025 ?
  Ladislav Skládal - K 50. výročí VÚGTK
  Miloš Nosek - Pokračování v katalogizaci slunečních hodin
  Miroslav Brož - Zavádění zeměpisných souřadnic stanovišť slunečních hodin do elektronické verze katalogu
  Pavel Hánek - Eupalinův tunel a jeho měřické zajištění
  Antonín Švejda - Výročí Královské observatoře Greenwich
  Petr Skála - Modely terénu zachované na České zemědělské univerzitě v Praze
  Drahomír Dušátko - Stupňové měření Richarda Norwooda mezi Yorkem a Londýnem

  Přestávka

  Tomáš Fic, Zdeněk Stachoň - Geometrická přesnost Komenského mapy Moravy
  Karel Brenner - Ivan Kirilov – autor prvního ruského atlasu
  Eva Semotanová - Nad novým historickým atlasem Kladska
  Marie Muchová - Madábská mozaiková mapa včera a dnes
  Ludvík Mucha - Zemské glóby Václava Merklase
  Ludvík Mucha - Faksimilovaná edice Blaeuova Atlasu maior z roku 2005

  Národní technické museum v Praze a KPNTM

  vyvěšeno: 16.11.2005
  ID článku: 1877              Používané zkratky
  další informace:www.ntm.cz
  www.zememeric.cz/kpntm
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1830

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Národní technické museum v Praze a KPNTM a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů