[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi

  Dne 15. 11. 2005 proběhla vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi, která je od 16. 11. 2005 otevřena veřejnosti. Výstava se koná v Konírně Martinického paláce na Hradčanském náměstí a jejím cílem je prezentovat technologii geografických informačních systémů (GIS) široké veřejnosti. Pořádá ji firma ARCDATA PRAHA, s.r.o. ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy u příležitosti mezinárodního Dne GIS, který letos připadl na 16. listopadu.

  Vystavené mapy jsou výsledkem prací řady organizací a firem, které používají počítačovou technologii geografických informačních systémů k tvorbě map. Tyto výstupy pak slouží jako podklad pro rozhodování v řadě oborů lidské činnosti, například v územním plánování, ochraně životního prostředí, při řešení krizových situací a mnoha dalších. Mimoto jsou vystaveny i nejlepší studentské práce ze soutěže „Student GIS projekt III“.

  Vystavené práce byly představeny na 14. konferenci geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice, která se konala 2. – 3. 11. 2005 v Kongresovém centru Praha, a na 3. studentské konferenci, kde dne 12. 10. 2005 vyvrcholila soutěž „Student GIS projekt III“. Studentská konference proběhla na Masarykově koleji v Praze – Dejvicích.

  Na vernisáži, kterou slavnostně zahájil Ing. Petr Seidl, CSc., ředitel ARCDATA PRAHA, s.r.o., byly slavnostně předány ceny autorům vítězných posterů z 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Postery hodnotila jednak odborná porota, jednak sami účastníci konference. A výsledky?

  1. Hodnocení poroty:
  1. Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. (GEODIS BRNO, spol. s r.o.), poster „Úskalí modelování terénu, model terénu ČR 10 m“,
  2. RNDr. Josef Glos (AGERIS, s.r.o.), poster „Navrhování ekologických sítí + Informační systém ekologických sítí“,
  3. Ing. Irena Košková (Krajský úřad Libereckého kraje), poster: „Informační systém ŽP Libereckého kraje: Větrné elektrárny, Mapový server“.

  2. Hodnocení publika:
  1. Ing. Irena Košková (Krajský úřad Libereckého kraje), poster: „Informační systém ŽP Libereckého kraje: Větrné elektrárny, Mapový server“,
  2. Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. (GEODIS BRNO, spol. s r.o.), poster „Úskalí modelování terénu, model terénu ČR 10 m“,
  3. Mgr. Zuzana Slowíková (Krajského úřad Libereckého kraje), poster „Územní identifikace na mapovém serveru Libereckého kraje“.

  Vernisáže se zúčastnila zejména odborná veřejnost, byli zde zástupci z pořadatelské firmy, Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, autoři posterů z různých organizací, odborného tisku a další.

  Výstava je otevřena denně od 10.00 do 17.00 hodin a potrvá do 4. 12. 2005.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 18.11.2005
  ID článku: 1882              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů