[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Carl Friedrich Gauss – jméno, které znají už celé generace (nejen) zeměměřičů. Jeho nositel, rodák z Braunschweigu (* 30.4.1777), geniální matematik, astronom, fyzik, geodet, kartograf, statistik, se vynikajícím způsobem trvale zapsal do dějin světové vědy.

  Z jeho rozsáhlého díla jsou za nejvýznamnější považovány publikace: Disquisitiones Arithmeticae (1801, Rozpravy o aritmetice), Theoria Motus Corporum Coelestium in sectionibus conicis solem ambientium (1809, Teorie pohybu nebeských těles), Disquisitiones generales circa superficies curvas (1827, Obecná teorie zakřivených ploch), Untersuchungen über Gegenstände der Höheren Geodäsie (Šetření k předmětu vyšší geodézie, 1. díl 1843/44, 2. díl 1846/47).

  Mnohé výsledky jeho vědeckého snažení se staly součástí každodenního života – ku příkladu odhadnout celosvětový počet aplikací (třeba i za jediný den) metody nejmenších čtverců, kterou Gauss prokazatelně jako první použil roku 1794 při výpočtu dráhy planetky Ceres, je asi nemožné. S rokem 2005 odchází na našem území do historie i Gauss - Krügerovo zobrazení; armáda ČR přechází na velmi podobné zobrazení UTM (WGS84), které je standardem NATO.

  Přesto téměř bez povšimnutí prošlo datum 23.2.2005, na které připadlo 150. výročí úmrtí C. F. Gausse, „knížete matematiků“. Považujme těchto několik řádek za symbolickou květinu, opožděně, ale s úctou položenou na práh univerzitní observatoře v Göttingenu, v tehdejším Hanoverském království, s níž Gauss spojil celý svůj život. Jejím ředitelem byl jmenován už roku 1799 po obhajobě doktorské práce o základní větě algebry.

  (Há)

  vyvěšeno: 13.12.2005
  ID článku: 1893              Používané zkratky
  další informace: zivotopisyonline.cz/carl-friedrich-gauss.php...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti