[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  P O Z V Á N K A

  8. sjezd ČSGK - Brno, 25.února 2006

  Rada ČSGK zve členy svazu na 8. sjezd,
  který se uskuteční
  v sobotu 25. února 2006
  od 10:00 do 16:00 hod.
  v kongresové hale hotelu Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno
  ( www.hotelmyslivna.cz )

  Účast na sjezdu je bezplatná.

  Po 8. sjezdu ČSGK se na tomtéž místě uskuteční 2. ples zeměměřičů.
  Ubytování lze zajistit v průběhu ledna 2006 na elektronické adrese info@hotelmyslivna.cz nebo prostřednictvím organizační agentury plesu (pozvánky s podrobnějšími informacemi o plesu budou šířeny později).

  Program sjezdu

  1. Volba členů mandátové, návrhové a volební komise
  2. Zpráva o činnosti ČSGK od 7. sjezdu ČSGK 8. března 2003
  3. Zpráva o hospodaření od 6. sjezdu ČSGK
  4. Zpráva revizní komise
  5. Rozprava ke zprávám
  6. Návrh programu na období 2006 až 2008
  7. Volby členů nové Rady ČSGK a nové Revizní komise ČSGK
  8. Vystoupení hostů
  9. Vyhlášení výsledků voleb
  10. Návrh a schválení usnesení sjezdu
  11. Úvodní zasedání nové Rady a revizní komise ČSGK

  Rada ČSGK vyzývá členy ČSGK, kteří se chtějí ucházet o členství v nové Radě a Revizní komisi ČSGK, aby svou kandidaturu oznámili sekretariátu ČSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 374, e-mail:
  geodeti@csvts.cz) písemně, poštou faxem nebo elektronicky s uvedením jména, příjmení, akademického titulu, data narození, zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni, a případně velmi stručnou informaci o svém dosavadním působení v oboru zeměměřictví a katastru.

  Petr Polák

  vyvěšeno: 15.12.2005
  poslední aktualizace: 16.01.2006
  ID článku: 1896              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK