[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2006

Resort ČÚZK

 • Nový správní řád a vklad do katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Nový správní řád a vklad do katastru nemovitostí

  Geodézie

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

  Školství

 • Osmdesátiny profesora Zbyňka Nádeníka

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • Osmdesátiny profesora Zbyňka Nádeníka

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 12. ročníku - 2005

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Osmdesátiny profesora Zbyňka Nádeníka

  ZDIBY (8.12.2005) - Ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém se uskutečnilo setkání k osmdesátým narozeninám profesora Zbyňka Nádeníka. O jeho životě a díle hovořil pracovník ústavu Petr Holota, který své vystoupení zahájil zveřejněním mapy, na které přesně lokalizoval místo narození jubilanta.
  Oslavenci na setkání jako první gratuloval ředitel ústavu Václav Slaboch, který závěrem své gratulace přečetl jubilantovi adresovaný dopis předsedy ČÚGK Karla Večeře.
  Profesor Zbyněk Nádeník, jehož podpis najde patrně většina zeměměřických inženýrů střední generace ve vysokoškolském výkazu u předmětu matematika, ví o zeměměřickém výzkumu mnoho. Byl několik desetiletí členem vědecké rady VÚGTK a nyní je čestným členem této rady.
  Jubilant na setkání hovořil o svém vztahu k ústavu, o svém působení mezi zeměměřiči a vyjádřil se k formách vysokoškolského vzdělávání.
  Po slavnostní části se vzpomínalo na profesorovy přednášky v Husově ulici č.5. Byla mimo jiné připomenuta pověstná dochvilnost jubilanta, kterou rázně vyžadoval od studentů, když vykazoval opozdilce zpět za dvéře do učebny. Ostatně, pokud si pamatujete, tak každou přednášku Zbyněk Nádeník v době, kdy jsme neznali dataprojektory a zpětně projektory, začínal zavedeným koloritem - položením hodinek na stůl a zabalením křídy do ubrousku.
  Blahopřejeme k životnímu jubileu, pane profesore.

  Pavel Hánek a Petr Skála

  vyvěšeno: 15.12.2005
  ID článku: 1897              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=256...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů