[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2006

Resort ČÚZK

 • ZABAGED celoplošně aktualizován
 • Rok 2005 v resortu ČÚZK
 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Katastr nemovitostí

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • První měsíc s VFK za námi
 • Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Geodézie

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Nové totální stanice řady 30RK
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Kartografie

 • IMTA v Českém Krumlově -kartografická událost roku 2006
 • Byli jsme na brněnských veletrzích cestovní ruchu
 • IMTA a SHOCart
 • IMTA - Cartographia Budapest
 • IMTA - Cosmographics
 • IMTA - Cartodirect
 • IMTA - Stiefel
 • IMTA - Lovell Johns
 • IMTA - Borch
 • IMTA - Jana Seta
 • IMTA - Star Informatic
 • Přihlašte se do soutěže Mapa roku
 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • 16. kartografická konference
 • IMTA – Rough Guides
 • IMTA – Verlag Esterbauer
 • IMTA – Global Mapping UK
 • IMTA – Moviken
 • IMTA – ITMB Publishing
 • IMTA – Gizimap
 • IMTA – Lorienne
 • IMTA – Collins Bartholomew
 • IMTA – nekartografické společnosti
 • IMTA – seznam vystavujících společností
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • TourMap
 • Pozvánka do Českého Krumlova

  Pozemkové úpravy

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  GIS

 • Autodesk má nového CEO
 • Český mapový Google?
 • Geoaplikace roku - vyhlášeny soutěžní podmínky
 • AAC Solutions se opět jmenuje Xanadu

  GPS

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • První měsíc s VFK za námi

  Různé

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Maturitní ples SPŠZ
 • Celoredakční dovolená - 6.-10. února 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - A Day in the Life of a Land Surveyor

  Školství

 • Soutěž o cenu Českého svazu
 • Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky
 • Maturitní ples SPŠZ

  Internet

 • Český mapový Google?

  Historie

 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 13.)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Co budete dělat v sobotu 7. října? Pojeďte Geodesia Rallye.
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2005
  - příloha časopisů GEOinformace 1/06 a Zeměměřič 1+2/06
 • Mapy Seznamu v celoobrazovkovém režimu
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • Zeměměřiči na YouTube - A Day in the Life of a Land Surveyor

  Z domova

 • IMTA v Českém Krumlově -kartografická událost roku 2006
 • Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky
 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Byli jsme na brněnských veletrzích cestovní ruchu
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Ples zeměměřičů
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Maturitní ples SPŠZ
 • 11. setkání uživatelů GEPRO a ATLAS
 • Český mapový Google?
 • Rok 2005 v resortu ČÚZK
 • Přihlašte se do soutěže Mapa roku
 • Geoaplikace roku - vyhlášeny soutěžní podmínky
 • 16. kartografická konference
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • TourMap
 • Pozvánka do Českého Krumlova

  Ze zahraničí

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Intergraph oznámil, že Preetha Pulusani odchází
 • Informace o konferenci »7th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques« ve Vídni

  ČSGK

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Ples zeměměřičů
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Třináctka

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2005
  - příloha časopisů GEOinformace 1/06 a Zeměměřič 1+2/06

  Datový a zvukový CD-ROM Geomatika 2005 navazuje na úspěšná CéDé 10 ročníků časopisů našeho vydavatelství a GEOMATIKA 2004.

  Geomatika je souhrn činností, které integrují veškeré prostředky a postupy používané k získání a vedení prostorových dat pro vědecké, administrativní, právní a technické operace. Zahrnuje široký okruh oborů, které jsou použity k vytvoření detailního modelu světa. Jedná se především o tyto obory:
  * zeměměřictví (geodézie a kartografie)
  * dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie)
  * geografické informační systémy (GIS)
  * určování globální polohy (GPS).

  Co naleznete na CD-ROMu GEOMATIKA 2005?
  Jsou to především elektronické verze časopisů GEOinformace i Zeměměřič, ale také zde naleznete prezentace firem a společenských organizací.
  Na toto CD připravila společnost GEPRO plnou verzi bezplatně distribuované prohlížečky MISYS-VIEW verze 7 k prohlížení grafických formátů systému MISYS. Složka GEPRO dále obsahuje ostrou nejnovější verzi geodetického systému KOKEŠ 7.52. Uživatelé, kteří mají k dispozici libovolnou verzi systému KOKEŠ 7.x s hardwarovým klíčem, mohou zdarma aktualizovat na poslední verzi systému KOKEŠ 7.52.

  Geus pro své uživatele připravil aktuální ostrou verzi programu GEUS 13. VFK, na kterou asi už všichni netrpělivě čekáte. Je to horká novinka, kterou si tedy nemusíte stahovat z firemního webu společnosti, kde ale najdete další informace k tomuto programu.

  Ing. Svatopluk Sedláček prezentuje geodetický nástroj VKM pro práci s digitálními (vektorovými I rastrovými) mapami, pro automatizovanou tvorbu geometrických plánů a pro výpočty a dopočty souřadnic podrobných bodů i bodového pole. Exaktně spolupracuje s výměnným formátem katastrální mapy (VKM), ale může pracovat s rozličnými variantami vektorových či katastrálních map. Prohlížečka digitálních map G VIEW umožňuje i přesné odměřování délek a ploch v exaktních souřadnicích příslušného souřadnicového (geodetického) systému. Produkt může takto sloužit jako jednoduchý GIS (geograficky orientovaný informační systém).

  Gefos je distributorem měřících přístrojů pro geodézii i GIS. Pro své uživatele vydává Informační Leica občasník, jehož celý ročník 2005 naleznete také na tomto CD. Navíc je přiloženo i aktuální číslo z ledna 2006, které přináší také pozvánku na prezentační akci Leica Tour 2006.

  GEODIS BRNO je geodeticko-obchodní společnost, poskytující služby v oblasti fotogrammetrie, geodézie a distribuce meřických, laserových a lékařských přístrojů. Byla jednou z prvních, která získala licenci pro provádění geodetických služeb v bývalém Československu. GEODIS BRNO poskytuje zeměměřické a fotogrammetické služby jako je katastr nemovitostí, mapové podklady, inženýrská geodézie, GIS aplikace, letecké snímkování, fotogrammetrické mapování a digitální stereo vyhodnocování, digitální model terénu, digitální videometrie, laserscanning, ortofotomapy, DPZ a 3D modelování a vizualizace. V posledních letech se úzce specializujeme na tvorbu digitálních geodat, bez kterých funkční geografický informační systém bezesporu nelze provozovat. Na CD Geomatika 2005 si společnost připravila několik praktických ukázek právě z těchto oblastí.

  Ve složce Spolku zeměměřičů Brno naleznete zvukové upoutávky archivních a vzdělávacích CD-ROMů (Kolmanova diskotéka) v MP3. První je ukázka z referátu Vytyčování hranic, aktuality KN v právní a technické praxi od ing. Lumíra Nedvídka z ČÚZK na Semináři Katastr nemovitostí IX. (Třebíč, 23.10.2003). Nasledují ukázky z referátu ing. Karla Večeře na 39. geodetických informačních dnech (Brno, 25.11.2003), dále ukázka z referátu ing. Zdeňka Buriana na Semináři Pozemkové úpravy X. (Třebíč, 6.4.2004), ukázka z referátu ing. Václava Čady, CSc. na akci Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS (Brno, 25.3.2004) a zahájení semináře Aktuální problémy inženýrské geodézie (Brno, 21.4.2004) - doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. Zvukové ukázky pokračují částí referátu ing. Bohuslava Volného na 40. geodetických informačních dnech (Brno, 9. - 10.11.2004) a poctou ing. Kolmanovi při zahájení semináře Katastr nemovitostí X. v právní a technické praxi (Třebíč, 2.12.2004).
  V současné době připravuje Spolek zeměměřičů z Brna další dokumentační CD-ROM z akcí konaných v roce 2005. Jejich vydání sledujte na webových stránkách časopisu Zeměměřič. Prezentované tituly lze objednat v objednávkovém formuláři časopisu Zeměměřič na adrese www.zememeric.cz/objednavka CD-ROMy kromě nahrávek obsahují také fotografie a většinu referátů a prezentací v psané či obrázkové podobě. Cena každého archivního a vzdělávacího CD-ROMu je pouze 210 Kč.

  Naše redakce podporuje také další společenské a profesní organizace. Prezentace České asociace pro geoinformace - CAGI je zastoupena výroční zprávou.

  Český svaz geodetů a kartografů - ČSGK (kolektivní člen CAGI) svůj zpravodaj Zeměměřický věstník otiskuje jako součást časopisu Zeměměřič. Celý ročník 2005 Zeměměřičského věstníku nalaznete ve složce ČSGK. Svaz nabízí také digitální záznamy ze svých vzdělávacích akcí (geodetické dny, konference a semináře o katastru, inženýrské geodézii, pozemkových úpravách), které si můžete objednat v naší redakci na www.zememeric.cz/objednavky a naleznete je ve složce Spolku zeměměřičů Brno, který je kolektivním členem ČSGK.
  Kdo je kdo v našem oboru? ČSGK představuje zajímavý projekt vycházející z geodetického a kartografického kalendáře, který je po řadu let publikován na stránkách česko-slovenského vědeckého a odborného měsíčníku Geodetický a kartografický obzor (GAKO), vydávaného rezortními úřady ČR a SR.
  Převážnou část obsahu představují jména bývalých i současných pracovníků rezortu a odborných škol. Zatím se nepodařilo získat biografie významných představitelů soukromé podnikatelské sféry a dokonce ani některých pracovníků rezortu, neúplná je asi i armádní sféra. O mnohých kolezích mizí informace okamžikem ukončení jejich činné služby. Spisek, který předkládá Český svaz, je určitý přínos k bohaté historii našeho oboru a podklad pro další práci. Vhodně doplňuje úsilí naší redakce, která vytváří na svých zpravodajských portálech databázi Kdo je kdo v oboru geomatika.

  Rádi bychom upozornili na občanské sdružení Viva Geodesia, které náš obor kultivuje především kulturními, sportovními a společenskými akcemi, z nichž nejznámější je Geodesia rallye ČR, která se 7. října 2006 pojede již po dvaačtyřicáté. Některé články o této slavné rallye naleznete na www.zememeric.cz/rallye, kde je i zkušební etapa a mapka. Jednu etapu z 41. ročníku ale naleznete přímo na tomto cédéčku.

  Toto CD má ještě jeden zajímavý obsah. Jsou to písničky našich přátel, které vás snad potěší třeba při jízdě vozem, pokud tam vlastníte autorádio s MP3 přehrávačem. PILGRIM PIMPLE je pohodová kapela a pokud se mezi studenty našeho oboru najdou další hudebníci, můžeme i jejich několik písniček poslat na příštím našem CéDé do světa. Stačí se ozvat do redakce. Tento CD-ROM by měl našim čtenářům dělat jen samou radost při práci i v životě. Tak snad se nám to i tímto bonusem podařilo.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 31.01.2006
  ID článku: 1925              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/CD/Geomatika2005...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti