[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Protokol ZKI v Q. z r.1999

  Ověřování kopie GP

  Protokol ZKI v Q. z r.1999

  ANOTACE:

  1. V protokolu z výkonu dohledu zjistil ZKI porušení ust.vyhlášky. Dohled (viz podrobně ad 1) byl vykonán na základě stížnosti.

  Nejzávažnější chybou je, že zhotovitel si neuvědomil obsahově rozdílný stav ZPMZ, vytyč.náčrtu a GP (nová hranice, vytyčená hranice velmi silnou čarou). A dále, že slučovaná čára stávající se v GP vlastnickou hranicí má být velmi silnou čarou.

  Dalšími drobnými věcmi jsou, že místní systém nemůže mít hodnoty blížící se JTSK, „znak z plastu“ (termín z vyhl.) se nemůže označovat komerčním slovem „geoharpon“ a konečně v účelu vyhotovení GP nelze používat slova „oddělení“ místo správného „rozdělení“.

  1. Kromě protokolu zaslal ZKI ÚOZI i „Oznámení“, kde konstatuje, že „poněvadž se jedná o námi zjištěný první případ, omezujeme se pouze na upozornění, že v případě opakování výskytu obdobných nedostatků, využije ZKI možnosti uplatnění sankcí…“

  Stěžovatelce a ÚOZI poslal „Vyřízení stížnosti…“ (viz podrobně ad.2). Zjištěné

  drobné nedostatky formálního charakteru nejsou povahy omezující použití

  výsledků zeměměřických činností po další potřebu.

  PODROBNĚ:

  1. „Protokol č.D-……../1999“

  Dohled byl vykonán posouzením odborné úrovně, úplnosti a správnosti vybraných výsledků zeměměřických činností (ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č.200/1994 Sb.) využívaných pro KN a státní mapové dílo (viz § 12 zákona č.200/1994 Sb.)

  Podnětem pro vykonání dohledu byla stížnost paní X.Y. postoupená k ZKI v Q. dne… od Katastrálního pracoviště K., ve které paní X.Y. žádá o prošetření obsahu geometrického plánu č…..a prošetření prací souvisejících s vytyčením hranic dotčených pozemků.

  V následujících částech tohoto Protokolu jsou uváděna pouze ta zjištění, která byla shledána v rozporu s platnými předpisy….

  Zjištěný stav:

   1. Záznam podrobného měření změn č…….

  a) V popisovém poli ZPMZ uvedeno, že nové hranice v terénu označeny „geoharpony“. Vyhláška tento způsob označování hranic pozemku neumožňuje – správně má být „znaky z plastu“.

  Porušeno: § 79 odst. 1 vyhlášky

  b) V popisovém poli ZPMZ je jako důvod změny uvedeno „geometrický

  plán pro oddělení“. Jedná se o nesprávné uvedený důvod změny –

  správně má být: „Geometrický plán pro rozdělení pozemku“

  Porušeno: § 62 odst.1 vyhl. a bod 16.2 písm. b) přílohy k vyhl.

  c) V měřickém náčrtu není pro průběh změny mezi podrobnými body č.7 a 11 použito typu čar označené kódem čáry 0.016 (velmi tlustá čára).

  Porušeno: bod 16.5 písm. b) přílohy k vyhlášce

  d) Pro vyjádření souřadnic podr.bodů zvolen místní systém. Souřadnice

  uvedené v seznamu souřadnic se v číselném vyjádření hodnot velmi

  blíží souř. v systému JTSK ( s rozdílnými hodnotami – podobá se

  JTSK). Tato skutečnost je zavádějící.

  Doporučuje se: při volbě místního systému volit výrazně rozdílné

  číselné údaje.

   1. Měřický náčrt na vytyčení hranic pozemků (dále jen vytyčovací náčrt)

  a) Ve vytyčovacím náčrtu uvedeno, že nově vytyčená hranice pozemků prochází mezi body č.12, 7 a 11. Pro vyznačení průběhu nově vytyčované hranice má být pro vyznačení použito typu čáry 0.016 tj. velmi tlustá plná čára.

  Porušeno: bod 16.5 písm. b) přílohy k vyhlášce

  b) Ve vytyčovacím náčrtu je vyznačen průběh hranic mezi body č.11 a 13 velmi tlustou čarou. Vzhledem k tomu, že průběh této hranice pozemku nebyl dle popisu průběhu prací předmětem vytyčení má být tento průběh hranice vyznačen tenkou plnou čarou.

  Porušeno: bod 16.5 písm. a) přílohy k vyhlášce

  3. Protokol o vytyčení hranic pozemků (dále jen protokol)

  a) Popis průběhu předmětu vytyčení v protokolu není v souladu

  s popisem průběhu vytyčované hranice uvedeném ve vytyčovacím

  náčrtu……

  Porušeno: bod 17.1, věta poslední, přílohy k vyhlášce

  b) V popisu uvedeno, že nové hranice v terénu označeny „geoharpony“. Vyhláška tento způsob označování hranic pozemku neumožňuje – správně má být „znaky z plastu“.

  Porušeno: § 79 odst.1 vyhlášky

  4. Geometrický plán číslo….

  a) V popisovém poli GP uvedeno, že nové hranice v terénu označeny „geoharpony“. Vyhláška tento způsob označování hranic pozemku neumožňuje – správně má být „znaky z plastu“.

  Porušeno: § 79 odst. 1 vyhlášky

  b) V popisovém poli GP se jako účel plánu uvádí „Geometrický

  plán pro oddělení“. Správně má být: „Geometrický plán pro

  rozdělení pozemku“

  Porušeno: § 62 odst.1 vyhlášky

  c) Z grafického znázornění a tabulkové části GP je zřejmé, že mezi body označenými č.7 a 11 vzniká nová vlastnická hranice (zrušena slučka). Pro vyznačení této změny bylo použito tenké plné čáry – správně má být použito velmi tlusté plné čáry.

  Porušeno: bod 16.5 písm. b) přílohy k vyhlášce

  Zhodnocení:

  Jak je patrné z jednotlivých bodů zjištěného stavu tohoto protokolu, spatřuje ZKI

  v obsahu dokumentace výsledků zeměměřické činnosti, která byla předmětem

  dohledu, řadu nedostatků a neúplnosti náležitostí stanovených právními předpisy. ZKI

  dospěl k závěru, že zjištěné nedostatky nejsou rozhodné povahy omezující využití

  výsledků zeměměřický činností pro vedení a obnovu souboru geodetických informací

  KN.

  Opatření:

  Vzhledem k tomu, že zjištěné nedostatky vyplývající z nedůsledného dodržování

  podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností nejsou rozsahu omezující

  využití výsledků těchto zeměměřických činností pro vedení a obnovu souboru

  geodetických informací KN a jedná se o námi první zjištěný případ, omezujeme se

  pouze na upozornění, že v případě opakování výskytu obdobných nedostatků popř.

  jiných závažných nedostatků a vad, využije ZKI možnosti uplatnění sankcí za

  porušení pořádku na úseku zeměměřictví ve smyslu § 8 resp. § 9 zákona č.359/1992

  Sb., a to s přihlédnutím k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho

  rozsahu, délce trvání a okolnostem, za nichž k němu došlo.

  Poučení:

  Proti tomuto protokolu může ověřovatel podat ZKI v Q. písemně zdůvodněné

  námitky ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí tohoto protokolu. V případě,

  že ve stanovené lhůtě ověřovatel prokazatelně nepředloží bez vážných důvodů

  zdůvodněné námitky, má se za to, že se zjištěním, zhodnocením a opatřením

  uvedených v tomto protokolu souhlasí.

  Rozdělovník:

  ověřovatel, KÚ a ZKI

  2. Vyřízení stížnosti…“

  Přípisem ze dne….doručeným ke KÚ v K. dne…. a od tohoto úřadu postoupeným dne … k ZKI v Q. byla Vámi předložena „Stížnost na provedení geometrického plánu ……“

  Uvádíme, že působnost ZKI je taxativně vymezena zákonem č.359/1992 Sb. a z ust. § 4 písm. b) tohoto zákona vyplývá, že ZKI dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro KN. Takovými výsledky jsou i dokumentace vyhotovování GP a vytyčení hranic pozemků a proto ZKI využil Váš dopis jako podnět k výkonu dohledu na ověření výsledků výše citované zakázka č……

  Dohled byl vykonán posouzením odborné úrovně, úplnosti a správnosti výsledků výše uvedené zeměměřické činnosti předaných vyhotovitelem této činnosti ve smyslu ust. § 73 a § 78 odst. 3 vyhl.č.190/1996 Sb. k založení do dokumentace výsledků měření a šetření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací katastru u KÚ v K.

  Jak plyne z ust. § 16 odst. 2 zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, je za odbornou úroveň, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů plně odpovědná fyzická osoba s úředním oprávněním, která výsledky zeměměřický činností ověřila.

  V případě Vámi předloženého podnětu, který se věcně týká prověření dokumentace zakázky číslo…. Je touto osobou pan Ing. X.Y.

  ZKI v Q. při výkonu dohledu podrobně a v celém rozsahu přezkoumal a prověřil obsah dokumentace shora uvedených výsledků zeměměřických činností a zjistil a v záznamu o dohledu v souhrnném zhodnocení se konstatuje, že při provádění zeměměřické činnosti bylo postupováno podle platných právních předpisů pro provádění těchto prací a zjištěné drobné nedostatky formálního charakteru nejsou povahy omezující použití výsledků zeměměřických činností po další potřebu.

  Rozdělovník:

  stěžovatelka, ověřovatel, KÚ a ZKI

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 13.03.2006
  poslední aktualizace: 05.04.2006
  ID článku: 1999              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Vševědna

  Sborník rozhodnutí