[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu

  Srovnání největšího českého a předního evropského veletrhu cestovního ruchu.

  V únoru se v Praze uskutečnil každoročně pořádaný veletrh cestovného ruchu, který byl po celé republice propagován jako největší veletrh cestovního ruchu ve střední Evropě. Prakticky ve všech médiích se můžeme dočíst, co se na výstavišti všechno událo, jak se Holiday World 2006 vyvedl, ovšem srovnáme-li to s podobnou akcí B.I.T. Milano konanou o týden dříve, nemůžeme než říci, že pražský „středoevropský“ veletrh cestovního ruchu za svými konkurenty silně pokulhává.

  Čísla jsou neúprosná, počet vystavovatelů, čistá výstavní plocha, počet návštěvníků je u Holiday World pětinový oproti B.I.T. Milano. K tomu ještě připočtěme, že Křižíkovy pavilony vyplnilo Konferenční centrum, výstava fotografií a indické obchůdky se vším možným.

  I v samotném přístupu pořadatelů veletrhů byla vidět provinčnost Holiday World. B.I.T. se konal v několika dvoupatrových pavilonech navzájem spojených krytými a klimatizovanými průchody, v jednotlivých pavilonech byly rozestavěny stánky dostatečně daleko od sebe, aby i při náporu návštěvníků (více než 150 000) byla zaručena průchodnost v celém areálu. Naproti tomu na Holiday World se muselo z pavilonu do pavilonu procházet venkovními prostorami mnohdy po sněhu a ledu, navíc u vchodů do jednotlivých pavilonů jste museli znovu a znovu předkládat vstupenku. V jednotlivých sálech byl nedostatek místa (až na Křižíkovy pavilony, kam moc návštěvníků nezavítalo), v některých úsecích byla průchodnost minimální.

  Kam směřuje turistická kartografie?

  Holiday World Praha

  Na českém scéně stále pokračuje a dokonce sílí trend vytváření trhacích map. Tyto produkty moc nestojí a v podstatě ukážou to, co kompletní kartografická díla (mapy skládací). Tvůrci, potažmo vydavatelé si ovšem neuvědomují, že tyto mapové produkty jsou pro veřejnost neatraktivní kusy papíru s jedním obrázkem. Většina trhacích map okamžitě končí v odpadkovém koši! Mnohé kartografické produkty i dnes stále nedodržují pravidla a zásady pro vytváření map z pohledu kartografie a zejména potřeb cestovního ruchu.

  V posledních letech, a letošní ročník Holiday World to jen potvrdil, můžeme sledovat trend v monopolizaci trhu kartografických společností vytvářejících turistické mapové produkty, každoročně na veletrzích nalezneme kartografická díla stále se menšícího se počtu firem. V minulosti skupina největších kartografických subjektů dodávala přibližně rovným dílem mapy svým zákazníkům, na letošním Holiday World se ovšem setkáváme s naprostou dominancí produktů společnosti SHOCart. Zbylé velké kartografické firmy se utápějí ve vlastních problémech, či pružně nereagují na potřeby svých zákazníků z řad obecních úřadů a společností podnikajících v cestovním ruchu. Rovněž tak kvalitní marketing a reklama společnosti SHOCart nese své ovoce.

  B.I.T. Milano

  Podíváme-li se na evropský trh s mapami pro účastníky cestovního ruchu, nalezneme zde několik odlišností.

  Téměř každá obec, každé sdružení, asociace, subjekt podnikající v oblasti cestovního ruchu používá kartografická díla pro znázornění zájmového území a svých aktivit prováděných v něm. Narozdíl od České republiky a potažmo středovýchodní Evropy jsou vytvářeny kvalitní plnohodnotné mapové produkty zaměřující se speciálně na cílového uživatele – účastníka cestovního ruchu. Nesetkáme se zde prakticky s trhacími mapami.

  Na evropském trhu s mapami pro účastníky cestovního ruchu má téměř monopol úzká skupina největších kartografických společností v dané zemi. V Itálii se tak setkáme s produkty kartografických vydavatelských domů De Agostini Novara a Touring Club Italiano Milano, jim se snaží pouze konkurovat Legenda Novara (úspěšně díky kvalitě mapových děl) a LAC Firenze (je známá díky své tradiční kartografické tvorbě). Totéž můžeme říci o ostatních státech v západní Evropě.

  Srovnání

  Český turistický trh nedisponuje takovým kvantem finančních prostředků jako trh v turisticky vyspělých zemích Evropy, české subjekty si proto nemohou (nebo nechtějí?) dovolit pořídit sice dražší, ale kvalitnější a účelnější kartografické produkty jinak běžné na evropském turistickém trhu s mapami. Lze však očekávat, že v důsledku neustále se zvyšující životní úrovně v České republice a středovýchodní Evropě a rostoucí potřebě po cestování a kvalitnějších formách cestování i u nás bude v brzké budoucnosti samozřejmostí vytváření a dodávání na trh po všech stránkách kvalitních, plně profesionálních a zejména pro turisty velmi užitečných produktů, které nebudou končit v koši dvě hodiny po jejich získání.

  Na českém i světovém turistickém trhu s kartografickými produkty bude i nadále viditelný trend monopolizace, velmi atraktivní vytváření mapových děl pro účastníky cestovního ruchu si mezi sebou rozdělí největší kartografické subjekty na jednotlivých trzích.  Více informací na: bit.expocts.it www.holidayworld.cz www.zememeric.cz

  Jakub Zmrzlík

  vyvěšeno: 19.03.2006
  ID článku: 2002              Používané zkratky
  další informace:bit.expocts.it
  www.holidayworld.cz

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku