[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze

  Rok 2006 bude na Přírodovědecké fakultě UK mimo jiné ve znamení oslav. Geografie, která je jedním ze stěžejních vědních oborů PřF UK, slaví kulaté výročí. Právě před 150 lety byla Janem Palackým, synem nejvýznamnějšího českého historika a politika 2. poloviny 19. století Františka Palackého, přednesena první česká přednáška z geografie na půdě Univerzity Karlovy. Do té doby nebyla výuka geografie na Filozofické fakultě zabezpečována školenými geografy, ale především historiky, biology, matematiky a fyziky. Jan Palacký se také po zrovnoprávnění češtiny a rozdělení univerzity na českou a německou část stal prvním, nejdříve mimořádným (1885), a před 115 lety i prvním řádným profesorem geografie (1891).

  Skromné počátky české geografie jsou spojeny zejména s přednáškami z regionální geografie (Afrika a Austrálie), fyzické geografie (zejména biogeografie) a dějinami oboru. Tematický a personální rozkvět pak geografie zaznamenala po vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 1920 a zejména v období po pádu komunistického režimu v roce 1989.

  GEOGRAFIE je dnes jedním ze čtyř stěžejních vědních oborů Přírodovědecké fakulty UK. Připravují se zde budoucí vědci a učitelé - odborníci, kteří ovlivňují různorodé oblasti společenského života. Do politické scény jako velvyslanec ve Spojených státech amerických zasáhl Alexandr Vondra. Absolventi geografie působí ve funkcích řady orgánů státní správy a samosprávy, např. na ministerstvech, na krajských úřadech, či v Misi ČR při EU v Bruselu. Např. doc. Vít Vilímek z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK je členem expertní skupiny OSN, která se zabývá vyhodnocováním družicových snímků pro ochranu před přírodními katastrofami. Geografové nachází uplatnění i v rezortních institucích a komerční sféře, za všechny lze jmenovat Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, agenturu CZECHINVEST, Centrum regionálního rozvoje, společnosti Kartografie Praha, Bergman Group nebo DHV ČR. V řadách současných geografů UK v Praze jsou odborně známé osobnosti jako Martin Hampl, který je spoluautorem administrativního členění Česka. Ivan Bičík, který v současné době zastává funkci prezidenta České geografické společnosti, Jan Kalvoda (výzkumy ve velehorách Střední Asie), Jitka Rychtaříková a Tomáš Kučera (zabývající se populačními prognózami a stárnutím populace), Dušan Drbohlav (přední český odborník na mezinárodní migrace), Bohumír Janský (prameny Amazonky), Vít Vilímek (sesuvy na Machu Picchu) či Jan Kolář (zabývající se dálkovým průzkumem Země; předseda rady České kosmické kanceláře).

  Kateřina Hlatká, Oddělení vnějších vztahů PřF UK, tel.: 777 129 592, vnejsi@ natur.cuni.cz

  vyvěšeno: 23.03.2006
  ID článku: 2008              Používané zkratky
  další informace: geografie.natur.cuni.cz/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Zajímavosti