[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2006

Resort ČÚZK

 • Vyhláška, kterou se provádí zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální zákon...
 • Přechod na výkonnější infrastrukturu DP k ISKN
 • Geoportál ZÚ v anglické verzi
 • VFK přes FTP?
 • Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška, kterou se provádí zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální zákon...
 • XII. Mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Dva nové zákony týkající se zeměměřictví a katastru nemovitostí
 • Přechod na výkonnější infrastrukturu DP k ISKN
 • VFK přes FTP?
 • Osobnosti našeho oboru
 • Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni

  Geodézie

 • XII. Mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Dva nové zákony týkající se zeměměřictví a katastru nemovitostí
 • Osobnosti našeho oboru
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006
 • Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni

  Kartografie

 • Geoportál ZÚ v anglické verzi
 • Osobnosti našeho oboru
 • Joan Blaeu: Atlas Maior 1665
 • Kartografie v České televizi
 • Úsměvná zpráva z mezinárodní konference ICC2005
 • TourMap prodloužen
 • Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni
 • Virtuální průlety turistických tras

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • VFK přes FTP?

  GPS

 • XII. Mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Virtuální průlety turistických tras

  Software

  Různé

 • Osobnosti našeho oboru
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/02-05/03
 • O čem se psalo v týdnu 20/02-26/02 v tisku
 • O čem se psalo v týdnu 06/03-12/03 2006 v médiích
 • Hledá se krevní skupina 0 negativní
 • Zeměměřiči na YouTube - Bill Hicks Land Surveyorso

  Školství

 • Projekt CareerMarket na Přírodovědecké fakultě UK
 • Osobnosti našeho oboru
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006
 • G++ aneb vítání prváků G+K z ČVUT již 28. března
 • Test znalostí z Webu Zeměměřiče

  Internet

 • Přechod na výkonnější infrastrukturu DP k ISKN

  Historie

 • Osobnosti našeho oboru
 • Joan Blaeu: Atlas Maior 1665

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 27/02-05/03
 • O čem se psalo v týdnu 20/02-26/02 v tisku
 • O čem se psalo v týdnu 06/03-12/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 13/03-19/03 2006 v tisku

  Zajímavosti

 • O čem se psalo v týdnu 27/02-05/03
 • O čem se psalo v týdnu 20/02-26/02 v tisku
 • O čem se psalo v týdnu 06/03-12/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 13/03-19/03 2006 v tisku
 • Test znalostí z Webu Zeměměřiče
 • Zeměměřiči na YouTube - Bill Hicks Land Surveyorso

  Z domova

 • XII. Mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Projekt CareerMarket na Přírodovědecké fakultě UK
 • Sjezd Svazu geodetů a kartografů
 • G++ aneb vítání prváků G+K z ČVUT již 28. března
 • Kartografie v České televizi
 • Druhý ples zeměměřičů
 • TourMap prodloužen
 • Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni
 • Virtuální průlety turistických tras

  Ze zahraničí

 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006
 • Úsměvná zpráva z mezinárodní konference ICC2005

  ČSGK

 • XII. Mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Osobnosti našeho oboru
 • Sjezd Svazu geodetů a kartografů
 • Druhý ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Daj-li medaili…

  Katalog

  Vševědna

 • VFK přes FTP?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Test znalostí z Webu Zeměměřiče

  Test

  Test znalostí z Webu Zeměměřiče vypracovaný pro studentské soutěžní klání na vítání prvních ročníků.


  1. Pro školní rok 1996/7 bylo na brněnskou VUT přijato:

  1. 160 studentů z 200 uchazečů o přijetí;

  2. 80 studentů z 200 uchazečů o přijetí;

  3. 80 studentů z 100 uchazečů o přijetí.

  [Zeměměřič 10/96]


  1. Italsko-francouzská výprava, která koncem září 1992 pomocí GPS měřila výšku Mount Everestu

  1. zahynula v lavině do posledního muže;

  2. zahlédla pravděpodobně yetiho;

  3. stanovila výšku této hory na 8846,10 m.n.m.

  [Zeměměřič 12/96]


  1. V aktualizovaném vydání plánu Prahy v měřítku 1 : 10 000 z roku 1996 došlo ze strany Kartografie

  1. k chybě při generalizaci uliční sítě u Dlabačova (vypadl celý most);

  2. k ostranění této chyby;

  3. ke zopakování této chyby.

  [Zeměměřič 1/97]


  1. Na veletrhu Svět knihy '97 se mezi více než 3 000 map a atlasů objevila i obří laminovaná mapa světa od brněnské firmy ZES o rozměrech

  1. 2 x 1,2 m;

  2. 4 x 2,4 m;

  3. 6 x 3,6 m.

  [Zeměměřič 6/97]


  1. 12. 6. 1997 bylo na valné hromadě založeno nezávislé dobrovolné společenské sdružení individuálních a kolektivních členů působících na území ČR v oblastech geoinformačních systémů a informačních technologií pod zkratkou

  1. ČSGK;

  2. CAGI;

  3. KGK.

  [Zeměměřič 7+8/97]


  1. Současný předseda ČÚZK Karel Večeře bydlel svého času na faře v Lipolticích na Přeloučsku, protože zde v té době vykonával úřad

  1. místního faráře;

  2. vedoucího pozemkového úřadu;

  3. starosty.

  [Zeměměřič 11/97]


  1. V rámci dělení mapových měřítek na malá, střední a velká je příkladem malého měřítka

  1. 1 : 200;

  2. 1 : 20 000;

  3. 1 : 2 000 000.

  [Zeměměřič 12/97]


  1. Josefský katastr, zavedený patentem císaře Josefa II. ze dne 20. 4. 1785 vycházel

  1. z výsledků skutečného, byť velmi hrubého měření;

  2. z daňových přiznání;

  3. z předešlého přesného měření.

  [Zeměměřič 1+2/98]


  1. Podle dobového průzkumu agentury Factum vítězil mezi respondenty pro Čechy a Moravu jednoslovný název

  1. ČESKO;

  2. ČESKOMORAVSKO;

  3. MORČE.

  [Zeměměřič 3+4/98]


  1. Rumuské území se vzhledem ke stoupání hladiny Černého moře (asi 2 mm ročně) kvůli oteplování planety a tání ledovců zmenšilo za posledních 30 let minulého století o

  1. 7 km čtverečních;

  2. 27 km čtverečních;

  3. 77 km čtverečních.

  [Zeměměřič 5+6/98]


  1. Rodné číslo odpovídá datu narození příslušné osoby a je doplněno koncovkou, která byla z třímístné rozšířena na čtyřmístnou od

  1. 1. 1. 1954;

  2. 1. 1. 1974;

  3. 1. 1. 1994.

  [Zeměměřič 7+8/98]


  1. V roce 1967 byl v Praze představen nový přístroj z dílny VÚGTK (konstruktéři Přibyl a Müller) - cirkumzenitál. Kromě pěti zmenšených verzí jich bylo vyrobeno celkem 15, většina jich byla ovšem expedována do zahraničí. V ČR zůstaly pouze

  1. 2 kusy;

  2. 3 kusy;

  3. 4 kusy.

  [Zeměměřič 11+12/98]


  1. Nová budova zeměměřických a katastrálních úřadů v podobě, jak ji známe dnes na adrese Pod sídlištěm 9/1800, Praha - Kobylisy, byla pro veřejnost otevřena

  1. 17. 10. 1989;

  2. 11. 10. 1999;

  3. 1. 1. 2001.

  [Zeměměřič 11/99]


  1. Tunel Mrázovka razila společnost

  1. Metrostav

  2. Subterra

  3. Metrostav i Subterra

  [Zeměměřič 1+2/00]


  1. Česká národní banka vydala nové oběžné pamětní mince s motivy změny letopočtu 1999/2000. Motiv s fragmentem astrolábu se nachází na minci s nominální hodnotou

  1. 10 Kč;

  2. 20 Kč;

  3. 50 Kč.

  [Zeměměřič 3/00]


  1. "O pohár předsedy ČÚZK" je tradiční turnaj katastrálních úřadů (pořádaný KÚ v Jičíně) v

  1. v sálové kopané;

  2. v tenise;

  3. ve stolním tenise.

  [Zeměměřič 4/00]


  1. Spojené státy ukončily úmyslné snižování přesnosti signálů Globálního pozičního systému (GPS)

  1. k 1. 5. 1999;

  2. k 1. 1. 2000;

  3. k 1. 5. 2000.

  [Zeměměřič 5/00]


  1. V neděli 21. května 2000 ve 23:04 hodin navštívil Web Zeměměřiče jubilejní

  1. 10 000. návštěvník;

  2. 11 111. návštěvník;

  3. 15 000. návštěvník.

  [Zeměměřič 6+7/00]


  1. V roce 1950 byly na Střední průmyslové škole stavební v Praze, v Brně a v Košicích otevřeny třídy středoškolského geodetického studia. SPŠ zeměměřická, která dodnes připravuje techniky našeho oboru, se v Praze osamostatnila od školního roku

  1. 1951/2;

  2. 1955/6;

  3. 1960/1.

  [Zeměměřič 8+9/00]


  1. Současná definice metru jako: "… délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vzduchoprázdnu za 1/299 792 458 s." byla přijata na 17. generální konferenci vah a měr v roce

  1. 1973;

  2. 1983;

  3. 1993.

  [Zeměměřič 10/00]


  21. Dne 28. 9. 2000 jsme poprvé slavili nový státní svátek - Den státnosti, který je spojen se symbolem českého národa - se sv. Václavem. Tento den uplynulo od jeho smrti

  1. 1000 let;

  2. 1005 let;

  3. 1065 let.

  [Zeměměřič 11/00]


  1. SUWECO je

  1. úspěšná řada totálních stanic firmy SOKKIA;

  2. Sesterská organizace FIGu na asijském kontinentu;

  3. distribuční firma šířící náš časopis na Slovensko.

  [Zeměměřič 1+2/01]


  1. Z projednávání Zprávy výboru rozpočtového o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení z 16. prosince roku 1927 vyplývá, že stav slovenského katastru byl v té době

  1. na stejně dobré úrovni jako katastr český;

  2. stejně zanedbaný jako katastr český;

  3. oproti českému katastru naprosto nepostačující.

  [Zeměměřič 3/01]


  1. Dnešní mladá generace odkojená CD-ROMy a USB disky už asi nepamatuje dříve běžné diskety. Odhadnete, zda se diskety velikosti 5,25 daly použít i v mechanice velikosti 3,5?

  1. Samozřejmě - u USB disku také není podstatné, zda má kapacitu 256 nebo 512 MB.

  2. Rozhodně ne - diskety i příslušné mechaniky měly jinou velikost a tvar.

  3. Ano. Disketu však bylo třeba na požadovanou velikost přistřihnout. Pokud se disketa pouze přehnula, získali jsme tím sice větší kapacitu, ale zhoršil se přístup k datům a disketa se hůře vyjímala z mechaniky.

  [Zeměměřič 4/01]


  1. Pro první etapu výstavby permanentních stanic sítě by/S@T byly zvoleny čtyři stanice v okolí Prahy: Beroun, Benešov, Všetaty a

  1. Kolín;

  2. Kutná Hora;

  3. Mladá Boleslav.

  [Zeměměřič 6+7/01]


  1. Dálkový přístup do katastru nemovitostí byl otevřen pro veřejnost

  1. 1. 1. 2001;

  2. 10. 5. 2001;

  3. 23. 7. 2001.

  [Zeměměřič 8+9/01]


  1. Manželé Kociánovi se na 37. Geodesia Rallye umístili na

  1. 1. místě;

  2. 2. místě;

  3. 3. místě.

  [Zeměměřič 11/01]


  1. Veletrh INTERGEO 2001 hostil ve dnech 19. až 21. září 2001

  1. Kolín nad Rýnem;

  2. Frankfurt;

  3. Düsseldorf.

  [Zeměměřič 12/01]


  1. Topografické mapování 1 : 25 000, 1. československé celostátní mapové dílo, bylo armádou pod vedením nově založeného Vojenského topografického ústavu Dobruška (VTOPÚ) zahájeno roku

  1. 1949;

  2. 1952;

  3. 1961.

  [Zeměměřič 1+2/02]


  1. Greenwichský poledník byl vybrán za základní (nultý) poledník roku

  1. 1884;

  2. 1904;

  3. 1924.

  [Zeměměřič 3/02]


  1. V rámci akce Celoživotní profesní doškolování v zeměměřictví s časopisem Zeměměřič mělo být čtenářům odměnou předplatné časopisu Zeměměřič za získaných

  1. 50 bodů;

  2. 80 bodů;

  3. 100 bodů.

  [Zeměměřič 4/02]


  1. Moderní český snář přináší na internetu veřejnosti tyto výklady: viděti geometra - spor o pozemek, s ním rozmlouvati -

  1. nemoc;

  2. smrt;

  3. uklidnění.

  [Zeměměřič 5/02]


  1. Novým poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl v červnu 2002 zvolen ing. František Beneš, CSc., dosavadní vedoucí odboru nivelace a gravimetrie Zeměměřického úřadu za

  1. KSČM;

  2. ODS;

  3. KDU-ČSL.

  [Zeměměřič 6+7/02]


  1. Jak je to s placením koncesionářského poplatku v případě, že v domácnosti nemám televizor, ale pouze počítač s grafickou kartou, která umožňuje příjem TV signálu - je v tomto případě můj počítač televizním přijímačem?

  1. Nikoliv. Televizním přijímačem se rozumí opravdu jen televizní přijímač.

  2. Nikoliv. Pouze právnické osoby by za podobných okolností televizní poplatek platily.

  3. Podle zákona se televizní poplatek platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. V rámci této zákonné definice je počítač, který umožňuje příjem TV signálu, zařízením technicky způsobilým k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání a podléhá placení televizního poplatku.

  [Zeměměřič 10/02]


  1. Štefánikova hvězdárna na Petříně vlastní dalekohled (původně určený pro Varšavskou hvězdárnu) s největším průměrem objektivu

  1. 300 mm;

  2. 370 mm;

  3. 450 mm.

  [Zeměměřič 11/02]


  1. V rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003 v Brně byl kartografickým vydavatelstvím SHOCart proveden soulep největší turistické mapy ČR o rozměrech

  1. 5,50 x 4,30 m;

  2. 9,75 x 6,50 m;

  3. 12,00 x 8,00 m.

  [Zeměměřič 3/03]


  1. Zeměměřička Claire Coombsová se přivdala do královské rodiny

  1. v Anglii;

  2. v Belgii;

  3. v Holandsku.

  [Zeměměřič 4/03]


  1. Tradiční G++ se v roce 2003

  1. uskutečnilo v pražském Mánesu;

  2. mělo konat na strahovských kolejích;

  3. nekonalo.

  [Zeměměřič 5/03]


  1. Ve dnech 4. - 5. 9. 2003 se po dvouleté přestávce sešla Kartografická konference slovenských a českých kartografů - tentokrát jí hostilo město

  1. Zvolen;

  2. Košice;

  3. Bratislava.

  [Zeměměřič 10/03]


  1. Rudan Engineering Works je geodetická firma působící

  1. v Namíbii;

  2. v Ghaně;

  3. v Mali.

  [Zeměměřič 11/03]


  1. Petr Donth v létě 2003 na kole objel celou Českou republiku za 11 dní. Najel přitom

  1. 1245 km;

  2. 1444 km;

  3. 1631 km.

  [Zeměměřič 12/03]


  1. Organizace pomáhající lidem postiženým inkontinencí, kteří potřebují toalety navštěvovat mnohem častěji než ostatní smrtelníci, připravila průvodce, který ukazuje cestu k více než 200 veřejným toaletám

  1. ve Vídni;

  2. v Londýně;

  3. v Paříži.

  [Zeměměřič 3/04]


  1. Hlavní a jedinou roli v divadelním představení Caveman (Jeskynní muž), jímž společnost Intergraph ČR chtěla poděkovat svým partnerům a zákazníkům za spolupráci v roce 2003, ztvárnil herec

  1. Boleslav Polívka;

  2. Jaroslav Dušek;

  3. Miroslav Donutil.

  [Zeměměřič 4/04]


  1. V sobotu 17. dubna 2004 získala studentka 3. ročníku geodézie Průmyslové školy stavební v Brně Edita Hortová v soutěži MISS ČR 2004 titul

  1. miss ČR 2004;

  2. 1. vícemiss ČR 2004;

  3. 2. vícemiss ČR 2004.

  [Zeměměřič 5/04]


  1. Roční členský příspěvek ČSGK pro důchodce, ženy na mateřské dovolené a studenty činí

  1. 30 Kč;

  2. 50 Kč;

  3. 150 Kč.

  [Zeměměřič 10/04]


  1. Výstavu "Mapy z počítače 2004" jste mohli navštívit od 17. 11. do 5. 12. 2004 v Praze na Hradčanském náměstí ve

  1. Šternberském paláci;

  2. Martinickém paláci;

  3. Arcibiskupském paláci.

  [Zeměměřič 11/04]


  1. Ve čtvrtek 18. listopadu 2004 byla v sále hotelu Salva Guarda v Litoměřicích zahájena výstava digitálních fotografií Ing. Františka Janovského z jeho cest po

  1. Islandu;

  2. Madagaskaru;

  3. Borneu.

  [Zeměměřič 12/04]


  1. Kromě tanečního orchestru s klasickými skladbami hrála na Prvním plese zeměměřičů 28. 1. 2005 v Národním domě na Vinohradech také

  1. country kapela;

  2. folková skupina;

  3. cimbálovka.

  [Zeměměřič 3/05]


  1. Hlavním hrdinou článku "Dobrodružství v objevování Yetiho" je

  1. sněžný muž;

  2. terénní vozidlo;

  3. nivelační přístroj.

  [Zeměměřič 4/05]

  1. GEOS Litoměřice oslavil na podzim 2000 svoje

  1. 10. narozeniny;

  2. 15. narozeniny;

  3. 20. narozeniny.

  [Zeměměřič 12/00]

  (mn)

  vyvěšeno: 21.03.2006
  ID článku: 2010              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Zajímavosti