[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...

  Docenta ing. Jiřího Šímu, CSc. není třeba žádnému současnému zeměměřiči nijak zvláště představovat. Letos 22. dubna oslaví svoji sedmdesátku. Známe se ještě z Geodetického a kartografického podniku, kde jsme se pracovně setkávali nad Zpravodajem GKP. Byl šéfredaktor, já technický redaktor. Již tehdy budil obrovský respekt a vlastně jen kvůli němu jsem se snažil, aby výroba Zpravodaje GKP nikdy nevázla na »Šulcárně«, kde jsem dělal v tiskárně.

  Jednou jste mi vyprávěl, že jste byl jako politicky nespolehlivý pašován na měření do přísně střeženého prostoru...

  Bylo to někdy v období let 1983 až 1989, kdy mně bylo odebráno »pověření pro styk s materiály stupně TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ«, což tehdy pro fotogrammetra znamenalo konec profesní kariéry. Tomuto zákazu všeobecně nepodléhala jen pozemní fotogrammetrie, které jsem se kromě napsání sedmi překladových slovníků pro geodety a kartografy převážně věnoval. Vyvinul jsem stereofotogrammetrickou metodu kalibrace pozemních a podzemních nádrží, mezi něž patřily i obří tanky na ropu a benzín. V dotazovaném případě šlo o nádrže benzínu, které obsahovaly tzv. státní hmotné rezervy a podle toho byly i hlídány a utajovány. Šlo o složitou konfiguraci snímkování a technici si úplně nevěděli rady, takže mě do objektu propašovali na občanský průkaz figuranta, který zůstal v autě. Počet lidí a legitimací se shodoval...

  Co proti vám měl minulý režim?

  Domnívám se, že jsem toho příliš »věděl«, protože mýma rukama prošly stovky utajovaných leteckých snímků, desítky družicových snímků území ČSSR a mnoho jsem viděl i při navigování vrtulníku (180 hodin za 2 sezóny) s pilotem Ministerstva vnitra a nasazeným tajným spolupracovníkem STB za zády. Přímo jsem však byl obviněn, že usiluji o letecké snímky sovětského vojenského letiště ve Sliači, což se přihodilo tak, že jsem za svého působení ve Středisku dálkového průzkumu Země objednal v Dobrušce snímky z okolí Mníšku pod Brdy, ale omylem uvedl špatný rok snímkování (1974 místo 1973). K mé smůle snímky týchž čísel zobrazovaly přísně tajný prostor letiště ve Sliači. Náhoda je blbec.

  Po revoluci jste snad ale i jednou odmítl dělat předsedu resortu...

  To bylo na první schůzce Občanského fóra geodetů koncem roku 1989 v Klubu GKP na Letenském náměstí. Přítomnými pražskými i mimopražskými geodety (nejen z resortu ČÚGK) byli osloveni ing. Milan Klimeš, ing. Slavomír Kádner, ing. Ferdinand Radouch a já. První dva kandidáti nominaci z různých důvodů odmítli, já jsem navrhnul ing. Radoucha, který jediný měl předchozí zkušenosti z vykonávání vysoké funkce v ústředním orgánu státní správy (byl náměstkem předsedy ÚSGK kolem roku 1968 a potom vyakčněn), zatímco já jsem v roce 1989 řídil 4 pracovníky oddělení technického rozvoje a neměl vůbec žádné zkušenosti s ekonomickým řízením.

  Vedoucí funkci jsem však neunikl, protože v roce 1991 jsem byl jmenován ředitelem Zeměměřického ústavu. Tam jsem se vyučil v řídící a personální práci natolik, že jsem mohl v listopadu 1993 za podpory vedoucích spolupracovníků ČÚZK převzít funkci předsedy resortu.

  V současné době působíte jako pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni?

  V oddělení geomatiky na fakultě aplikovaných věd ZČU jsem začal působit ihned po odchodu do důchodu v říjnu 2001 na výzvu prof. Míky a doc. Čady. Ujal jsem se nejprve výuky fotogrammetrie, budování laboratoře digitální fotogrammetrie a pak postupně dalších předmětů, ve kterých jsem mohl využít zkušeností, získaných za 44 let v zeměměřické praxi a výzkumu (topografické mapování, technické a organizační aspekty katastru nemovitostí).

  Tato práce mě vysloveně naplňuje radostí, protože její výsledky jsou evidentní a bezprostředně měřitelné (na konci každého semestru, při státních závěrečných zkouškách).

  Ale jste i čestný člen občanského sdružení Viva Geodesia, které po revoluci pořádá každý rok Geodesia rallye, a vy jste na této akci nikdy nechyběl. Dokonce si pamatuji, že jste jeden rok v sobotu ráno rallye zahájil, pak odjel na akci vlády do Prahy, a večer se vrátil do Litoměřic rallye ukončit. Proč takové nasazení?

  Geodesia rallye mně přirostla k srdci od jejího obnovení v polovině devadesátých let, protože tam zeměměřiči několika generací ukazují, jak lze pracovní dovednosti spojit se sportovním zápolením. Je to bezvadná parta, v níž se podobně jako mezi studenty cítím mnohem mladší než napovídá stav mé tělesné schránky. Obdivuji i nápaditost a široký záběr činnosti občanského sdružení VIVA GEODESIA (výstavy, divadlo, poznávací zájezdy, outdoorové hry, křty knížek), díky němuž jsou geodeti mezi občany Litoměřicka dobře známí.

  Poslední rallye jsme si spolu projeli nesoutěžně jako jedna posádka a přiznal jste se mi, že před automobilovou navigací upřednostňujete navigaci leteckou. Předpokládám, že jste nikdy nelétal na stíhačkách, takže vám asi nesedla rychlost mé jízdy autem?

  Z vrtulníku je vidět na všechny strany i pod sebe a i při cestovní rychlosti 150 km/hod ubíhá krajina pod vámi pomaleji a máte pro navigaci více času a identických bodů na mapě a v terénu. Při rallye je itinerář nabit pokyny, povely a různými záludnostmi, takže je mnohem méně času se dívat z auta, i když pouze dopředu. Jinak jste byl výborným řidičem a veškeré trestné body padly na mou hlavu (ještě že jsme jeli mimo soutěž!).

  Děkuji. Na poslední rallye jsem čekal, že si s chutí zazpíváte v Karaoke show, ale asi jste se styděl před Lumírem Nedvídkem. Vy jste přece se zpíváním objel už kus světa.

  Není zpívání jako zpívání. Mám velký handicap v neschopnosti si pamatovat texty písní, takže jsem se nikdy neuplatnil jako zpěvák v pop music. Vlastně jednou ano, při silvestru na Petrovce v Krkonoších. Zpíval jsem Dva modré balónky, tak, že u mých nohou seděla moje žena Olga a v předstihu 2 - 3 taktů mně text napovídala.

  Proto jsem raději před třiceti lety vstoupil do Kühnova smíšeného (ne dětského!) sboru. Tam se zpívá výhradně z not (zato rovnou z listu) a texty v mnoha jazycích jsou tam pečlivě připsány ke každé notě. Obávaný sbormistr Pavel Kühn mě nějak přehlédl a nevyhodil, takže jsem si s tímto tělesem zazpíval prakticky celý světový oratorní repertoár za řízení takových dirigentů jako Abado, Mehta, Šostakovič, Szolti, Bělohlávek, Kout a dalších. Vystupovali jsme v 11 zemích, nejdále v Japonsku, USA a v Izraeli.

  Na desetiletí Geodisu jste si ale zahrál ve sklípku na housle s cimbálovkou. Na co všechno hrajete?

  To nebylo mé jediné »vystoupení« před geodety. Dokud pořádaly Mezinárodní geodetické informační dny v Brně společenský večer v čejkovických sklepích, neušel jsem nikdy malému koncertu s místní cimbálovkou (v roce 1997 mě odtud vezli rovnou do Vojenské nemocnice v Praze se zauzlením střev). Muzikantskou praxi mám ale větší, od roku 1959 jsem hrál nejprve ve Vysokoškolském uměleckém souboru a pak ještě 15 let v Souboru Josefa Vycpálka (zde podle potřeby na housle, violu nebo kontrabas). Po celou dobu až do současnosti hraji příležitostně ve studentských orchestrech na můj zamilovaný instrument - tympány, což vyžaduje smysl pro rytmus a téměř absolutní sluch (bubny se ladí během hry). Výčet nástrojů ještě mohu doplnit kytarou a akordeonem. K mé lítosti jsem se nenaučil hrát na klavír (neměli jsem ho doma) ani na některý dechový nástroj.

  Chodíte pěkně vzpřímeně. Váš zdravý duch asi sídlí ve zdravém těle. Jak sportujete?

  Chodím cvičit do Sokola. Na všesokolském sletu v roce 1994 jsem ještě cvičil za muže, ale pooperační kýla mě navěky přeřadila do Věrné gardy, s níž jsem cvičil na dalším sletu v roce 2000 a cvičil bych i letos, kdyby se všechny nácviky nekonaly ve čtvrtek, kdy učím v Plzni. Tak mně zbývá kondiční cvičení každé úterý, z něhož se vzpamatovávám do konce týdne.

  Asi před 10 lety jsem vás potkal na Brdech na běžkách a zahlédnutí našeho »zeměměřického ministra« na lyžích mi vyrazilo dech natolik, že jsem dělal, že vás nevidím. Teď v sobotu jsem jel z Halounů na Stožec, ale už jsem vás nezahlédl. Někde tam ale máte chatu, ne? Co pro vás Brdy a les znamenají?

  Máme chatu právě v Halounech. Postavili ji rodiče mé ženy v roce 1957 a já tam v zahradnické sezóně trávím většinu víkendů. Nejvíc na ní oceňuji, že ač montovaná z lignátu, dosud stojí již 50. rok a když otevřete branku, vstoupíte rovnou do brdských lesů a můžete se procházet hodiny, aniž potkáte živou duši. To jsem zvláště ocenil, když jsem se potřeboval zbavit depresivních stavů nebo něco nového vymyslet.

  Zasadil jste někdy už nějaký strom? Protože barák jste resortu postavil v Kobylisích, zplodil jste například název DPZ a máte i nějaké zlepšováky a nejrůznější zásluhy. Na co z toho jste nejvíce hrdý?

  Ano, v zahradě u chaty jsem zasadil ořešák, meruňku, broskvi, jabloň, třešeň a višeň. Termín »dálkový průzkum Země« jsme vymysleli s ing. Ondřejem Jeřábkem a prosadili na poradě Akademie věd v Telči v roce 1977 proti třem nečeským termínům Teledetekce (franc.), Distanční sondování (rus.) a Dálkové snímání (angl.). Zlepšováků byla řada, asi nejvýznamnější bylo fotogrammetrické určování tzv. topobodů při mapování v měřítku 1 : 10 000, které přinášelo v letech 1961 - 1965 roční úspory kolem 100 tis. Kč, což budilo podezření závodního výboru KSČ i ROH, zda nejde o sabotáž. Na co jsem nejvíce hrdý? Snad že se mi podařilo dodržet mé životní krédo: S poctivostí obtížně, ale dosti daleko dojdeš.

  Teď otázka, která ještě v Zeměměřiči nepadla. Co zrovna čtete a jaký je váš nejoblíbenější literární autor?

  Právě čtu knížku Praha esoterická (Průvodce skrytými dějinami města). Za socializmu byl mým nejoblíbenějším autorem Vladimír Páral. Celoživotními láskami jsou životopisy umělců (hudebníků, malířů). V době, kdy jsem se rozhodoval, co budu v životě dělat (původně jsem chtěl být dirigentem), sehrála zásadní roli knížka Pojďte s námi měřit zeměkouli.

  Mám doma několik vašich zeměměřických slovníků a u toho geoinformačního je dokonce i připsané věnování od vás. Co říkáte svým studentům na Západočeské univerzitě o zeměměřictví a geomatice? Co mají tyto obory společného?

  Geomatika je moderním širším rámcem zeměměřictví. Kromě tradičních vědních oborů - geodézie, kartografie a katastru nemovitostí - zahrnuje fotogrammetrii, dálkový průzkum Země, topografické a tematické mapování, geografické databáze a geografické informační systémy. Zejména posledními dvěma disciplinami je geomatika úzce propojena s geoinformatikou a informatikou všeobecně.

  Studijní obor Geomatika je orientován tak, aby absolvent byl komplexně využitelný v informační společnosti 21. století. Kombinovaná forma studia je určena těm, kteří pochopili nezbytnost celoživotního vzdělávání, protože, jak řekl básník: Kdo chvíli stál, již stojí opodál.

  Toto snad můžeme vzkázat i ostatním zeměměřičům... Všiml jsem si - a rád to tady doplňuji - že si z každé přednášky a semináře děláte podrobné poznámky, a to i ve chvílích, kdy už jsou ostatní znaveni. Toto bych také chtěl umět. Děkuji za rozhovor.

  V Praze 21. 3. 2006

  Radek PETR

  vyvěšeno: 05.04.2006
  poslední aktualizace: 25.04.2006
  ID článku: 2051              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé