[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • PROLAND pro každého

  Především projektantům pozemkových úprav a pracovníkům pozemkových úřadů byla původně určena aplikace PROLAND. Uplatnění této aplikace je však v současnosti mnohem širší. Jako užitečný nástroj dokáže ušetřit desítky hodin práce měsíčně mnoha geodetům.

  Aplikace PROLAND je na softwarovém trhu již několik let a za tu dobu urazila pořádný kus cesty, zkrátka vyzrála. Vychází z hlavních produktových řad společnosti

  GEPRO, systémů KOKEŠ a MISYS. Uživatelům jmenovaných systémů proto bude uživatelské rozhraní aplikace PROLAND důvěrně známé a prakticky rovnou mohou začít s prací. Ani uživatelé, na jejichž počítačích se produkty firmy GEPRO nenacházejí, se však nové aplikace obávat nemusí. Jednoduchá obsluha, české prostředí, propracovaná uživatelská dokumentace a logické pracovní postupy jsou základními atributy aplikace. Uživatelům je k dispozici kvalifikovaná podpora bezplatně poskytovaná po telefonu a pravidelně pořádaná školení.

  Vstupní nároky

  Aplikace PROLAND poskytuje plnou podporu pro tvorbu vstupních nároků, včetně automatického přiřazení kódu BPEJ, automatického přiřazení druhu a způsobu využití pozemků odpovídající skutečnému stavu, ocenění parcel atd. Aplikace vytváří běžné výstupy, jako jsou nárokové listy, seznamy parcel, seznam vlastníků a listů vlastnictví dotčených pozemkovou úpravou, návrh změn druhů pozemků, seznam parcel s věcným břemenem a seznam jiných oprávněných osob dotčených pozemkovou úpravou. Uživatelé velmi oceňují napojení těchto výstupů na podrobné informace o parcele, budově či listu vlastnictví, které poskytuje modul MISYS-KATASTR stejně jako propojení výstupů s grafickou částí. Navíc pomocí funkce prezentace dotazů je možné kombinovat různá grafická zobrazení (viz obr. 1).

  Aktualizace dat katastru nemovitostí

  Pozemkové úpravy jsou časově velmi náročné procesy, a proto se během jejich zpracovávání logicky stává, že je nutné, z důvodů změn údajů KN (např. změna vlastníka prodejem nemovitostí nebo dědickým řízením aj.), aktualizovat vstupní nároky. Aplikace PROLAND při aktualizaci dat katastru zobrazí zjištěné změny (viz obr. 2) a umožňuje automaticky přepočítat celkové vstupní nároky i pro vlastníky, u kterých došlo k rozdělení nebo vypořádání spoluvlastnictví.

  Textové výstupy

  Všechny generované výstupy lze uložit do strukturovaných textových souborů ve formátu RTF, který je velmi vhodný pro následný tisk. U většiny výstupů existuje také možnost uložit je v tabelárních a databázových formátech (XLS a MDB), které jsou výhodné pro další zpracování (příkladem může být tisk adresních štítků, jejichž podkladem může být seznam vlastníků).

  Novinky

  K novinkám ve verzích 7.5x patří již zmiňovaný seznam jiných oprávněných osob, tj. osob, které mají věcné břemeno nebo jiné věcné právo k parcelám či budovám zahrnutým do pozemkových úprav. Tyto osoby (typicky např. hypoteční banky a jiné finanční instituce nebo správci inženýrských sítí) jsou totiž také účastníky řízení o pozemkových úpravách a zpracovatel s nimi musí být v kontaktu a komunikovat s nimi.

  Další novinkou je výpočet vybraných statistických údajů o pozemkové úpravě (viz obr. 3).

  Uvedené informace ani zdaleka nepokrývají všechny možnosti využití aplikace PROLAND. Dalším možnostem a novinkám se bude věnovat článek v některém z následujících čísel časopisu Zeměměřič.

  Michal Votoček, Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 05.04.2006
  poslední aktualizace: 25.04.2006
  ID článku: 2054              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software