[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny

  Letošní 7. ročník soutěže GEOAPLIKACE ROKU 2005, pořádaný CAGI, byl rozdělen do 3 kategorií:

  Kategorie A - Geoaplikace pro cestovní ruch (vyhlášeno na ISSS v Hradci Králové)
  1. místo: Kraj Vysočina - Informační systém běžeckých tras v okolí Nového Města na Moravě
  2.-3. místo: GEODIS BRNO, spol. s r.o. a město Telč - 3D vizualizace města Telče a mikroregionu Telčsko
  2.-3. místo: T-MAPY spol. s r. o. a Odeon Data Servis, a. s. - Mapová služba turisticko-rybářského portálu Třeboňsko.cz

  Kategorie B - Komerční geoaplikace
  Výsledky byly vyhlášeny 2. května na Business Tuesday.
  1. místo: BERIT, a.s. a Rzesgowski Zaklad Energetyczny S.A. - Technický informační systém napojený na Geografický informační systém Smallworld
  1. místo: Intergraph ČR, spol s r.o. a Jihočeská plynárenská, a.s - G/Gas - systém správy geoprostorové databáze distribuční plynárenské společnosti
  2. místo: GEPRO, spol. s r.o. a ZENTIVA, a.s. - ZENTIVA CAR SYSTEM
  3. místo: T-MAPY spol. s.r.o. a ČEPRO a.s. - Analýza rizikovosti produktovodu na životní prostředí

  Kategorie C - Geoaplikace pro venkovské oblasti
  Výsledky budou vyhlášeny 16. května na mezinárodní konferenci Informační systémy v zemědělství a lesnictví.

  Geoaplikace roku 2005
  7. ročník soutěže pořádané Českou asociací pro geinformace
  Předmětem soutěže jsou realizované projekty a práce řešitelských týmů, které s využitím dat a informací o území a geoinformačních a komunikačních technologií slouží pro podporu provozu správních agend; plánovacích, rozhodovacích, kontrolních aj. činností souvisejících se správou území a kvalitní službou veřejnosti či zákazníkům, a to jak ve veřejné správě, tak v komerčním sektoru, kde aplikace vedou k pokročilým formám uspokojování informačních potřeb zákazníků.
  Soutěž je zaměřena jak na projekty veřejné správy, tak projekty komerční či projekty smíšené (veřejné a komerční dohromady).

  Časopis GEOinformace je mediálním partnerem soutěže a šéfredaktor časopisu přednesl na akci hlavní referát na téma Trendy v geoinformatice na počátku 21. století.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 03.05.2006
  poslední aktualizace: 04.05.2006
  ID článku: 2065              Používané zkratky
  další informace:www.cagi.cz/geoaplikace
  www.geoinformace.cz/index.php?id=2060
  tuesday.cz/detailAkce.aspx?id=264


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS