[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně

  BRNO (25. 1. 2006): Koncem ledna pořádala Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně 8. odbornou konferenci doktorského studia s mezinárodní účastí - Juniorstav 2006, která je určena pro všechny studenty doktorských studijních programů v prezenční a distanční formě studia z České republiky i ze zahraničí. Konference dává doktorandům možnost nejen publikovat a prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti, ale hlavně se zde otvírá široký prostor k diskusi o aktuálních trendech jednotlivých oborů technických univerzit. Je možné také navázat kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol, popř. navázat spolupráci s praxí. Jednání byla rozdělena do 22 samostatných sekcí podle tématu příspěvků. Na Ústavu geodézie probíhalo jednání ve dvou sekcích s názvem Teoretické aspekty geodézie a kartografie a Praktické aspekty geodézie a kartografie, jejichž organizaci zajišťovali garanti ing. Leoš Brkl a ing. Jan Králík. Své práce prezentovalo celkem 42 studentů-geodetů z České republiky, Slovenska a Polska. Pro mnohé z účastníků to byla jedna z prvních příležitostí, kdy mohli prezentovat výsledky svých prací a »trénovat« tak na další vystoupení a obhajoby svých aktivit na jiných, někdy i větších konferencích. Doufejme tedy, že tradice bude pokračovat i v dalších letech a dočkáme se devátého ročníku Juniorstavu.

  Podrobnější informace je možné najít na WEB stránkách www.juniorstav2006.tk. Články v plném znění jsou publikovány ve sborníku konference.

  Historie odborných doktorských konferencí na FAST VUT v Brně

  1. ročník »Konference doktorandů« (4. 2. 1999, 26 účastníků)

  První Konference doktorandů se uskutečnila u příležitosti výročí 100 let od založení C. K. české vysoké školy technické v Brně, která byla zřízena císařem Františkem Josefem I. 19. září 1899. Jednání proběhlo ve čtyřech odborných sekcích a byl vydán sborník.

  2. ročník doktorské konference (17. 2. 2000, 45 účastníků)

  Druhý ročník se stal samostatnou akcí úzce zaměřenou na doktorské studium. Zúčastnili se i první doktorandi ze zahraničí.

  3. ročník doktorské konference (21. 2. 2001, 222 účastníků)

  Tento ročník přesáhl rámec ústavu a stal se celofakultní akcí se širokým zastoupením doktorandů všech ústavů včetně 43 ze zahraničí.

  4. ročník doktorské konference (13. - 14. 2. 2002, 260 účastníků)

  Čtvrtý ročník se snažil o úplný pohled na doktorské studijní programy. Podrobné texty byly k dispozici na CD.

  5. ročník doktorské konference (12. - 13. 2. 2003, 334 účastníků)

  Pátý ročník již komplexně řešil odvětví stavebnictví a obory s ním úzce související. V tomto ročníku byla poprvé zavedena prezentace konference na internetu.

  6. ročník doktorské konference (4. - 5. 2. 2004, 450 účastníků)

  Název konference se pro zjednodušení změnil na JUNIORSTAV.

  7. ročník doktorské konference - JUNIORSTAV 2005 (2. 2. 2005, 500 účastníků)

  Opět byl vydán sborník konference sestávající z jedenácti dílů rozdělených podle hlavních oborů.

  Za použití textu ing. Miroslavy Suché, ing. Petra Kalvody a ing. Ladislava Bárty (Ústav geodézie FAST VUT v Brně) zpracovala redakce

  vyvěšeno: 03.05.2006
  poslední aktualizace: 09.05.2006
  ID článku: 2077              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů