[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • INTERGEO EAST

  Bělehrad (22. - 24. 2. 2006): V hlavním městě státu Srbsko a Černá hora se konala třetí mezinárodní konference a výstava firem a výrobců činných v oblasti oborů geodézie, kartografie, fotogrammetrie a geomatika INTERGEO EAST (předchozí ročníky se uskutečnily v roce 2004 v Bělehradě a v roce 2005 v Záhřebu).

  V deseti jednacích sekcích bylo během tří dnů předneseno celkem 73 příspěvků a výstavy se zúčastnilo celkem 88 vystavovatelů (z významných namátkou jmenujme Topcon, Trimble, 3D GEO, Atlas, Bentley, HP, OCÉ, SETL apod.) z 21 zemí světa (včetně USA, Číny, Ruska, ČR, Švédska, Iráku, zemí Balkánského poloostrova atd.). Vysoké učení technické v Brně reprezentovali tři odborní asistenti Ústavu geodézie a jedna studentka pátého ročníku Fakulty stavební zaměření Inženýrská geodézie studijního programu Geodézie a kartografie.

  V rámci konference zaznělo mnoho příspěvků na témata ryze vědecké povahy. Je třeba ovšem konstatovat, že těžiště řady referátů a větší části diskuze leželo v rovině každodenní odborné praxe. Aktuálním problémem zemí jihovýchodní Evropy (a nejen tohoto regionu) je zejména budování věrohodné evidence nemovitostí a s tím souvisejících nástrojů státní správy. Další tématický okruh přirozeně vytvořila skutečnost, že v regionu je intenzivně budována a uváděna do praxe síť permanentních GPS stanic. V neposlední řadě se diskutuje o dalších otázkách, jmenujme alespoň inerciální systémy ve fotogrammetrii, územní plánování nebo systémy a možnosti vzdělávání v širších evropských souvislostech. Zaměstnanci Ústavu geodézie Fakulty stavební přednesli dva příspěvky (Digital cadastral maps - accuracy analysis a Integration of orientation systems and cameras in photogrammetry - tests, calibrations).

  V čase mezi jednáními sekcí bylo dostatek prostoru pro návštěvu veletrhu. Mimo u nás standardně zastoupené firmy a značky bylo velmi zajímavé seznámit se s produkty pro nás exoticky působících firem z Ruské federace, Číny apod. Obecně je zajímavou zkušeností z většiny podobných akcí v tomto koutě Evropy, jak se světové i regionální značky a firmy snaží prosadit na poměrně volném tržním prostoru zemí regionu, které velmi rychlým tempem obnovují svoji infrastrukturu a snaží se dohnat »západní část kontinentu«. Tento konkurenční boj je patrný i z některých konferenčních příspěvků a zejména z diskuze, oficiální i kuloárové a samozřejmě dominuje výstavním expozicím a neformálním hovorům vedeným např. v rámci společenského rautu. V tomto kontextu je možná škoda, že zastoupení českých komerčních firem bylo prakticky neznatelné (toto konstatování lze bohužel podle zkušeností autorů zevšeobecnit na většinu podobných akcí v prostoru jihovýchodní Evropy). V rámci veletrhu měly své stánky i některé vysoké školy. Z pohledu autorů se jako zajímavé jeví seznámení se zástupci Siberian State Academy of Geodesy in Novosibirsk, což je nejstarší a největší vysoká škola Sibiřské autonomní oblasti Ruské federace. V současné době na ní studuje okolo 9 000 studentů v ruštině a 200 studentů ze zahraničí v angličtině. Ze strany zástupců této školy byla naznačena možnost budoucí spolupráce.

  Mimo odborný rámec stála prohlídka Bělehradu, zejména historické části. Značně depresivně, tak jako před dvěma roky při první návštěvě, působí stále patrné následky války Severoatlantické aliance proti Srbsku, které jsou nejen vidět na budovách, ale i cítit v duších místních lidí (ve vztahu k ČR nejde o nepřátelství, spíš o údiv a lítost....). Z vyhlídky na citadele lze obdivovat soutok Dunaje a Sávy. Pochopitelně zbyl i čas na návštěvu místního domácího pivovaru a ochutnání četných místních specialit z mletých mas, stejně tak jako místních kvalitních vín. Předjarní Bělehrad působí poněkud šedým, omšelým a unaveným dojmem. Ale věřme, že jako jiné metropole Balkánu, tohle město brzo naváže na svou nedávnou slávu. Na závěr lze celou akci hodnotit jako úspěšnou a nezbývá než se těšit na její zopakování.

  Více na: www.intergeo-east.com

  Autorský kolektiv:

  Ing. Zdeněk Fišer, odborný asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Přednášející předmětu Mapování, vyučující předmětů Katastr nemovitostí, Geodézie. Telefon 541 147 212, fax 541 147 218, mail: fiser.z@fce.vutbr.cz;

  Ing. Jiří Vondrák, Ph.D., odborný asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Přednášející předmětu Geodézie, vyučující předmětů Mapování a Aplikovaná optika. Telefon 541 147 215, fax 541 147 218, mail: vondrak.j@fce.vutbr.cz;

  Ing. Josef Podstavek, asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Vyučující předmětů Fotogrammetrie a Mapování. Telefon 541 147 216, fax 541 147 218, mail: podstavek.j@fce.vutbr.cz;

  Šárka Benešová, studentka 5. ročníku zaměření Inženýrská geodézie oboru Geodézie a kartografie a Fakultě stavební Vysokého učení technického. Mail: BenesovaS@study.fce.vutbr.cz, sarkabenes@seznam.cz.

  Zdeněk Fišer, Jiří Vondrák, Josef Podstavek, Šárka Benešová

  vyvěšeno: 03.05.2006
  poslední aktualizace: 09.05.2006
  ID článku: 2088              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  GPS

  DPZ