[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Vystavovaní vědci „vzdali poctu“ kartografu J. K. Müllerovi        

  Že si vědci v Čechách zvykli spokojit se s málem, „dokázali” i tím, že se při své vlastní výstavní příležitosti v Muzeu Prostějovska v Prostějově „obešli” jen s jedním z vyhrazených sálů. Umožnili tak využít ochoty kolegů z Muzea Komenského v Přerově prodloužit mimořádnou zápůjčku velké mapy Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 a rozhojnit výstavní plán roku 2006 o zúženou variantu dosavadní výstavy „Období bouře a tlaku”.

  „Evropa a svět na mapách 18. století” ze stávajícího podtitulu se zúžily do podtitulu „České země v mapovém díle J. K. Müllera”. Malý sál Muzea Prostějovska na náměstí T. G. Masaryka č. 1 tak bude do 18. června  t. r. připomínat gigantický pracovní výkon vynikajícího kartografa počátku 18. století, který při své práci poznal území naší dnešní republiky víc než málokdo před ním a málokdo po něm. Dokladem jsou jeho mapy Moravy (uvidíte je ve zpracování jejich pozdějších uživatelů) a Čech (vystavujeme kolorovaný originál původního tisku, nekolorovanou část nejznámějšího levého horního parerga s českou státní symbolikou, ukázkově zmenšené Wielandovo zpracování originálu, a také připomínku skutečnosti, že dílo se  v následujícím století stalo podkladem pro četná následná zpracování). Nostalgii vyvolá připomínka jednoho z dávných nenaplněných snů: Když pan Müller začínal své dílo, doufal, že se mu podaří zmapovat celé rakouské mocnářství, že vytvoří Atlas austriacus. Pokud se týkalo Slezska, bylo mu dopřáno kartografické práce už jen započít.

  Jako památku či kus k doplnění své sbírky si na výstavě můžete zakoupit příležitostnou dřevěnou turistickou známku vydanou zásluhou Geodézie Praha k příležitosti 285. výročí dokončení Müllerovy mapy Čech.

  Nádavkem nabízíme informaci, jak (v případě škol i s jakými výhodami!) lze získat vzdělávací CD-ROM Muzea Komenského v Přerově nazvaný Mapy Moravy ze 16. - 18. století, vydaný s podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s brněnskou firmou Štefl.

  Dílo přivítají především zájemci o historii, zeměpis a regionální dějiny. Představuje mapy Moravy vytvořené Fabriciem, Komenským, Vischerem Tyrolským a Müllerem i jejich odvozeniny z let 1569-1796. Obsahuje 570 stran textu a 310 obrázků s možností detailního prohlížení, nepomíjí fulltextové vyhledávání.

  Předností tohoto počinu je i způsob jeho zpracování, který počítá s mnohostranným využitím. Umožní např. praktické zdokonalení jazykových vědomostí: Texty přibližující autory map, dobový kontext vzniku mapových děl a okolnosti jejich vydávání jsou trojjazyčné - v češtině, angličtině a němčině. Navíc se zájemce může seznámit s dobovými texty na rubech map - zde se uplatnilo sedm jazyků.

  Nechybí jmenný rejstřík (včetně stručné charakteristiky osobností), dva druhy místních rejstříků, slovníček pojmů. Možná právě toto CD váhavé přesvědčí, že pracovat s počítačem není ani věcí luxusu, ani nepřekonatelným problémem. Autoři dbali na přehledné grafické rozčlenění, pěkné grafické prostředí a v neposlední řadě na snadné ovládání. Chtěli uživatele motivovat k práci s textem, naučit ho aktivně získávat informace z obrazového i textového materiálu, přidali i motivační otázky k zamyšlení.

   

  Michaela Kokojanová, Muzeum Prostějovska v Prostějově

  vyvěšeno: 31.05.2006
  ID článku: 2118              Používané zkratky
  další informace: www.muzeumpv.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů