[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Svatý Tomáš - patron geometrů

  Na základě dotazu ze Zeměměřiče 5/06 předkládám informaci o patronu zeměměřičů. Možná se tak rozšíří oblast cílů při letošní dovolené o toskánské Prato nebo horu v Indii.

  Patronem geometrů, tedy i geodetů je Svatý Tomáš. Je také patronem Východní Indie, Portugalska, Goi a dalších profesí jako architektů, stavebních dělníků, tesařů, zedníků, kameníků a teologů. Věřící se k němu modlí při bolestech zad a s prosbou o dobrý sňatek.

  Po nanebevstoupení Krista působil jako misionář. Došel až do Persie a Indie. Podle legendy se také setkal se Třemi králi, pokřtil je a jmenoval biskupy. V toskánském městě Pratu opatrují v Cappella del Sacro Cingolo (kaple svatého pásu) takzvaný »Mariin pás« svatého Tomáše. Podle legendy rozvázal malý sedící Kristus pás Panně Marii a předal ho svatému Tomáši. Tento pás zůstal po staletí v rodině muže, který ho dostal od Tomáše. Pak přišel muž jménem Michele dei Dagomaria z Prata s první křižáckou výpravou do Svaté země a oženil se s dcerou z rodiny, v jejímž majetku pás byl. Tak se pás dostal do Itálie s výbavou nevěsty.

  V roce 72 pravděpodobně u dnešního Malaipuru v Indii, byl svatý Tomáš probodnut pohanem. Dodnes stojí na takzvané »Velké Tomášově hoře« kostel ke cti svatého Tomáše.

  Možná, že patronství nad naším oborem souvisí s úslovím Nevěřící Tomáš. Stejně jako Svatý Tomáš, který nevěřil ve vzkříšení Krista, dokud nevložil své ruce na rány Kristovy, tak ani geodeti nevěří, dokud si vše nezměří a nespočítají.

  Zdroj: www.rodinaonline.cz/archiv/2003/25/svaty.htm

  <h2>Pavla Tryhubová</h2>

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2132              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout