[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  V porotě, která hodnotila nominované tituly v soutěži Mapa roku 2005, zasedli: doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc) - předseda komise, doc. ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň), doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. (OU Ostrava), Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno), ing. Petr Skála (ČZU Praha), RNDr. Ondřej Roubík a ing. Aleš Hašek.

  Komise hodnotila podle těchto kritérií: obecné údaje • kompozice mapy • matematické prvky • obsah - úplnost, správnost a aktuálnost • čitelnost • kvalita technického provedení • estetický dojem mapy • námětová pozoruhodnost.

  Zajímalo nás, proč třeba vyhrála ve své kategorii díla »Pardubický kraj - Národní kulturní památky« od společnosti SHOCart, s.r.o. a »Kladsko - Proměny středoevropského regionu, Historický atlas« (Historický ústav AV ČR a Univerzita Hradec Králové). Názor porotců, proč vyhrála právě tato díla, může být brán jako »doporučení tohoto díla pro čtenáře« a větší propagace soutěže Mapa roku a KS ČR.

  Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc):

  Stručně řečeno - »Pardubický kraj« je námětově nová věc, je to faktograficky užitečné dílo a kartograficky bezchybný produkt.

  Za »Kladskem« je velký objem odborné práce, tato práce je multidisciplinární (historie, kartografie, informatika - je tam CD). Stále se zlepšuje úroveň produktů zpracovávající historické téma, je to velmi čtivé a čtenářsky velmi poutavé.

  Doc. ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň):

  Přiznám se, že jsem z letošního ročníku byl malinko rozpačitý a mé hodnocení bylo spíše motivováno dílčími zajímavostmi, než abych byl některým dílem oslněn.

  Na mapě »Pardubického kraje« jsem byl přímo zpravodajem a vedle klasického obsahu se zvýrazněnými obrázkovými bodovými znaky památek jsem ocenil využití zmenšených císařských otisků středů měst vyhlášených za městské přírodní rezervace. Naopak mě mrzelo, že nikde nebyl citován zdroj těchto map (archiv ZÚ). Je to mapové dílo, které pomáhá v oblasti informovanosti ale také jako názorná pomůcka pro vzdělání.

  »Kladsko« je velice kvalitní publikace velkého rozsahu, kde jsou kopie málo známých starých map z oblasti Kladska, území, které mělo velice pohnutou historii. Pomocí kartografických děl je mimo jiné nádherně dokumentován vývoj územní správy, dopravní obslužnosti a sídel. Autorský kolektiv musel shromáždit a pracovat s obrovským množstvím různorodého badatelského materiálu.

  Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno):

  Napsala bych něco moc ráda, ale bohužel mapy již nemám k dispozici a jen těžko si teď vybavuji podrobnosti.

  Ing. Petr Skála (ČZU Praha):

  Oba tituly znám jen z komise, kde se mapy hodnotily.

  »Pardubický kraj« vyhrál, protože dostal z nominovaných titulů nejvíce bodů. Není to nijak výjimečný titul, ale z těch, co byly v nominaci, zaujal členy komise nejvíce. Prostě slušná práce od SHOCartu s tím, že kartografové byli patrně hodně ovlivněni požadavky a financemi Pardubického kraje. Do kategorie Mapa roku není vhodné zařadit atlasy, neboť mají samostatnou kategorii a tam bylo těch titulů výjimečných hned několik.

  »Kladsko - proměny« je něco jiného. Atlas, který byl dělán profesionálně, jsem si prohlédl na komisi. Byl z nominovaných nejzajímavější a výjimečný. Zařadil jsem jej sám na první místo. Bohužel atlas nemám a nemohu jej více popsat, zůstal u doc. Voženílka.

  <h2>redakce</h2>

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2134              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů