[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Sborník rozhodnutí

  Sborník rozhodnutí se nenápadně vkradl na Web Zeměměřiče a již od 13. března 2006 přináší materiály v anonymním znění, které se běžně (a to je asi škoda) nezveřejňují. Sborník rozhodnutí je naše osobní a firemní kultivace oboru svépomocí. Je totiž dobré znát praxi orgánů zeměměřictví a katastru a poučit se z ní. Z dobrých rozhodnutí i z těch druhých můžeme odhadnout případné rozhodnutí úředníka v »naší věci« nebo na »našem úřadě«. Jen tak lze usilovat o větší předvídatelnost práva. Jen tak lze slaďovat geodézii od Aše až po Lanžhot. Jen tak lze dokumentovat a potírat katastrální folklór. Zveřejněním získá rozhodnutí úředníka mnohem větší kontrolu (a tím i naději na správnost...).

  Jednotlivá rozhodnutí, oznámení, sdělení... jsou důsledně anonymizována. Snažíme se zachovat pouze náznak, z kterého roku příslušný dokument je. Vše se totiž vyvíjí a čtení starého dokumentu nemusí být jasné bez znalosti jeho vročení.

  Přispějte i vy do naší společné sbírky - je to iniciativa firem, ÚOZI, redakce a dalších, která nepotřebuje podporu nebo souhlas zeměměřických a katastrálních úřadů, ale potřebuje spolupráci nás všech... Posílejte nám do redakce podobná rozhodnutí, která by mohla zajímat další kolegy. Pokud nám poskytnou svá rozhodnutí (v anonymním znění) přímo orgány katastru, bude tato skutečnost vyznačena, ale vedení ČÚZK na naši žádost zatím nereagovalo.

  Zajímavé jsou i příspěvky »Z rozhodovací praxe«, které zveřejnil na našem webu ing. Nedvídek prostřednictvím konference KATASTR.

  Záleží jen na nás, zda se Sborník rozhodnutí rozroste o další příklady z praxe.

  Zatím bylo zveřejněno:

  Zeměměřič 6+7/2006

  • Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
  • Z rozhodovací praxe: Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

  Zeměměřič 5/2006

  • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
  • Označování katastrálních úřadů
  • Ověřování kopie GP
  • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
  • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměřictví a k některým konkrétním vadám při vyhotovování GP

  Zeměměřič 4/2006

  • Pozměněný GP přiložený k listině
  • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
  • Oznámení podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
  • Protokol ZKI v Q. z r. 1999
  • Trestní oznámení na geodeta

  zs

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2135              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019