[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  De Morgan jednou o svém příteli řekl žertem, že když Airy otře své pero do pijáku, vzápětí piják založí i s datem a podrobnostmi o jeho použití mezi své dokumenty.

  Primárním zájmem hvězdárny vždy bylo sestavení přesných tabulek poloh hvězd pro plavce. George Biddell Airy, sedmý královský astronom v letech 1835 až 1881, trval na tom, že toto zůstane i jeho hlavní povinností, přestože cítil potřebu přispět svým dílem i současným studiím povahy vesmíru.

  Airy předsedal svému personálu jako ředitel podniku. Zvýšil počet počítačů = úředníků, kteří prováděli astronomické kalkulace a vytvořil »píchačkový« systém pro kontrolu jejich pracovní doby. Zasadil se o mnohá vylepšení tím, že objednával nové pozorovací přístroje včetně »Airyho poledníkového kruhu«. Přístroje byly často podle jeho vlastních návrhů a většinou automatizované, aby se omezily lidské chyby a zvýšila efektivita. V roce 1852 Airy zautomatizoval časový balón, nainstalovaný jeho předchůdcem v roce 1833, použitím elektrického signálu z Shepherd Standard Clock na hvězdárně.

  Reflex Zenith Tube

  Tento teleskop Airy vymyslel v roce 1851 pro sledování poloh hvězd procházejících téměř v nadhlavníku. Použití bylo důležité při ověřování měření z dalších poledníkových přístrojů.

  Airy byl na rozpacích z různorodosti výsledků. Teprve po jeho odchodu na konci 19. století se zjistilo, že vše vzniklo vzhledem k malým změnám zeměpisné šířky způsobeným pohybem zemské osy rotace.

  Teploměry

  Teploměry byly na hvězdárně používané vždy, protože viditelnost hvězd závisí na tom, jak teplota ovlivňuje atmosféru. Za Airyho éry byly teploměry používány v širším programu studia meteorologie. Na obrázku je vidět, jak astronomové na Greenwichi zaznamenávají denní změny místní teploty.

  Heliograf

  Astronomická pozorování jsou závislá na změnách atmosférického tlaku a teploty. James Bradley (druhý královský astronom v letech 1742-62) zahájil v roce 1750 pravidelná odečítání tlaku a teploty - měření se prováděla opakovaně až do roku 1956, čímž vytvořila nejdelší sérii odečtů ve Spojeném království.

  George Airy po svém jmenování založil Magnetické a meteorologické oddělení pod vedením Jamese Glaishera. Denní měření doby slunečního svitu pomocí heliografu se stalo pravidelnou součástí Airyho meteorologické práce na hvězdárně.

  Přístroj pracuje na základě soustředění slunečních paprsků přes skleněnou kouli na proužek umístěný uvnitř mísy. Jak slunce putuje po obloze, soustředěné paprsky spalují proužek opatřený protisměrným měřítkem času.

  Dip circle

  Během 19. století se hvězdárna stala důležitým centrem pro měření změn zemského magnetismu, protože to mělo přímý vliv na navigaci pomocí kompasu. Magnetické a meteorologické záznamy začaly na hvězdárně již za jeho předchůdce, ale Airy zavedl pravidelné denní odečty. Podle Airyho bylo studium zemského magnetismu důležité vzhledem k úkolu hvězdárny usnadnit navigaci, protože to pomohlo pochopení funkce kompasu.

  »Dip circle« podle návrhu George Airyho měřil vertikální změny zemského magnetického pole neboli »dip«.

  Magnetické přístroje jsou extrémně citlivé a ty v Greenwichi byly ovlivňovány elektrickou železnicí zavedenou zde po první světové válce. Poblíž Abingeru v Surrey bylo nalezeno nové místo zbavené těchto vlivů, ale s nástupem elektrifikace železnic po druhé světové válce se pracoviště opět muselo přesunout, tentokrát do Devonu.

  -man-

  vyvěšeno: 07.06.2006
  poslední aktualizace: 20.08.2007
  ID článku: 2138              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku