[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • MISYS: první tisícovka

  V letošním roce se společnosti GEPRO podařilo dosáhnout v oblasti geoinformatiky celé řady úspěchů. Geoinformační systém MISYS překročil hranici 1 000 implementací ve městech a obcích České republiky. Na území ČR spravovaném systémem MISYS žije více jak 2,5 mil. obyvatel, tržní podíl systému u obcí a měst dle různých kritérií dosahuje 25 - 35 %. Vedle toho je v aktivním provozu přes 200 dalších významných instalací systému v oblasti státní správy i komerčního sektoru.

  Takového množství uživatelů by nebylo možné dosáhnout bez aktivní účasti dealerů systému MISYS. Počet dealerů působících plošně v celé České republice dlouhodobě roste a nyní jich je již více než stovka. Jádro nejaktivnějších z nich tvoří přibližně 40 převážně geodetických firem, které ve svých týmech zaměstnávají pracovníky specializující se zejména na problematiku GIS. Též díky nim je možné, že geoinformační technologie pronikají a jsou aktivně využívány ve stále větším počtu i menších obcí republiky a podporují tak rozvoj celých regionů.

  Rozšíření činností

  Pro geodetické firmy je velmi výhodné rozšířit standardní portfolio zeměměřických činností o oblast geoinformatiky a další aplikační oblasti. Mají jasnou představu o skutečném i právním stavu nemovitostí ve svém regionu, připravují podklady pro územní plánování, pozemkové úpravy a další. V prostředí, ve kterém se dlouhodobě pohybují a vykonávají standardní geodetické práce, mají navázány dobré pracovní kontakty. Je proto přirozené, že se mohou snadno stát zprostředkovatelem nebo přímo dodavatelem nejen geodat, ale také geoinformačních technologií. Protože často ke své běžné činnosti využívají geodetický systém KOKEŠ, není pro ně problém začít rychle pracovat s GIS systémem MISYS, který ze systému KOKEŠ vyšel. Na druhou stranu řada dealerů začala využívat systém KOKEŠ až poté, co se blíže seznámila se systémem MISYS.

  Spolupráce - základ úspěchu

  Sofistikovaná samostatná i síťová řešení, webové služby a uživatelské aplikace, které systém MISYS přináší, kladou na dealery požadavky na další vzdělávání. Firma GEPRO proto pro ně pravidelně pořádá bezplatné cykly školení, které jim umožňují nabízet své služby v oblasti geoinformatiky na platformě systému MISYS. Spolupráce dealerů s firmou GEPRO může probíhat v několika stupních. Od úrovně, kdy dealer zajišťuje obchodní část případu a technickou realizaci zajistí firma GEPRO, až po ucelená řešení, kdy dealer poskytuje zákazníkovi komplexní dodávku softwaru, dat a služeb. V případě velkých zákazníků se složitým technickým řešením je vhodné využít technických znalostí a zkušeností vývojářského týmu a oddělení GIS firmy GEPRO a postupovat společně.

  Rozvoj území

  Správa a rozvoj území je již prakticky nemožná bez využití geoinformačních technologií. Katastr nemovitostí, projekty pozemkových úprav, územní plány a další podkladové údaje orientované na zhodnocení, využití a rozvoj území jsou k dispozici v digitální podobě. Je proto efektivní využívat je v GIS systémech. Pro specializované činnosti veřejné správy firma GEPRO vyvíjí nad systémem MISYS celou řadu pasportních modulů, které umožňují detailně sledovat a spravovat vybrané vybavení na území obce nebo její majetek. Takto vnesený a hlavně jednoduše udržovatelný pořádek v majetku a vybavení obcí je často nezbytnou podmínkou k získání finančních dotací z prostředků Evropské unie pro další rozvoj obcí a regionů. Jinak řečeno, rozvoj geoinformačních technologií může zpětně přispět k vytváření nových zakázek také v oblasti geodetických prací a návazných činností.

  Zhodnocení znalostí

  Katastr nemovitostí, technické mapy, ortofotomapy, to vše jsou informace, které jsou velmi důležité pro každý geoinformační systém ve veřejné správě, ale nejen tam. Každý geodet má k těmto informacím velmi blízko a je škoda tyto znalosti dále nevyužít. Rozšíření činnosti geodetické firmy o poskytování služeb v oblasti geoinformatiky proto je přirozený proces, který staví na existujících vědomostech geodeta, dále je rozšiřuje a umožňuje mu tak poskytovat další specializované služby obcím a dalším uživatelům.

  Upřímné poděkování za úspěšné zdolání první tisícovky patří všem dealerům systému MISYS. Jejich řady jsou novým členům ke zdolávání dalších tisícovek stále otevřené.

  Ukázková data jsou majetkem společnosti Geodis Brno, obce Stožec a ČÚZK.

  GEPRO, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2139              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software