[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  48 - Giordano Bruno, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Královská obora 233, Praha 7

  Giordano Bruno, neohrožený bojovník za pravdu, navštívil (zřejmě na krátkou dobu) na pozvání císaře Rudolfa II. Prahu.

  49 - Rudolf II., Dukelských hrdinů 39, Praha 7

  Na domě čp. 39 v ulici Dukelských hrdinů je obraz příznivce astronomie císaře Rudolfa II. s armilární sférou.

  50 - Martin Bacháček, Základní škola, Letohradská ulice 1, Praha 7

  Na této základní škole jsou dva nápisy věnované dvěma významným osobnostem. Směrem do Křižíkovy ulice je nápis »KOMENSKÝ« a směrem do Letohradské ulice »BACHÁČEK«. Martin Bacháček z Neuměřic (1540 - 1612) - rektor Karlovy university, přítel Tychona Brahe a Jana Keplera, u kterého také Jan Kepler nějakou dobu bydlel. Na universitě přednášel matematiku a astronomii.

  51 - Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

  Národní technické muzeum bylo založeno v r. 1908 po výstavě Pražské obchodní a živnostenské komory a jeho sbírky byly 2. 12. 1908 zpřístupněny ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Zřízení muzea podporovalo České vysoké učení technické v Praze a nově ustavený Spolek technického muzea. V roce 1939 byla zahájena stavba nové účelové budovy na Letné, která byla dokončena až po druhé světové válce. Cílem muzea je seznamovat širokou veřejnost s rozvojem minulé i současné techniky. Prostory muzea jsou rozděleny na několik expozic, včetně expozice astronomie, viz Bürgiho sextant. Je zde také rozsáhlá knihovna. NTM vydává širokou škálu publikací a pořádá různé semináře, mj. k dějinám geodézie a kartografie.

  Ve sbírkách oddělení měření času Národního technického muzea se nacházejí sluneční hodiny - »kanón«. Hodiny jsou opatřeny lupou. Vznícením střelného prachu slunečními paprsky procházejícími lupou došlo výstřelem k oznámení poledne.

  V budově NTM sídlil také Geodetický a kartografický podnik - předchůdce dnešního Zeměměřického ústavu sídlícího v Kobylisích.

  52 - Rudolfova štola, Praha 7

  Ukázkou hornického umění tehdejší doby je štola, kterou Rudolf II. nechal postavit k zásobování rybníku v Královské oboře (Stromovce) vodou z Vltavy. Belvederská štola (později nazvaná Rudolfova) byla vyražena v letech 1581 - 1593 havíři z Kutné Hory a Příbrami. Začíná pod Letnou poblíž Štefánikova mostu (asi 100 m proti proudu), odtud prochází přibližně v místech ulic Nad Štolou a Čechovou, je dlouhá 1 102 m a 0,80 až 1,50 m vysoká. Byla ražena tak, že na pěti místech byly vyhloubeny šachty a z těch se pak razilo oběma směry. Druhá šachta nacházející se asi 346 m od portálu ve Stromovce je hluboká 43 m.

  53 - Kulové sluneční hodiny z roku 1698, Místodržitelský letohrádek, Praha 7 - Stromovka

  54 - Bývalý Vojenský zeměpisný ústav, Rooseveltova 23, Praha 6

  Na budově bývalého Vojenského zeměpisného ústavu je u vchodu informační deska, na které je mimo jiné napsáno

  V TÉTO BUDOVĚ, PROJEKTOVANÉ

  V ROCE 1922 ARCHITEKTEM

  BEDŘICHEM FEURSTEINEM,

  SÍDLIL V LETECH 1926 - 2003

  VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV

  Ústav se přestěhoval do Dobrušky a nese nyní název Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad - VGHMÚř. Deska je špatně osvětlená, protože se nachází na straně, kde bývaly kreslírny, které byly umístěny tak, aby do nich nesvítilo přímé sluneční světlo. U vchodu se nachází stupnicová nivelační značka. Vlastní značka je pod krytem. Na značce je upevněna krátká milimetrová stupnice vyleptaná na skle. Nivelační stroj se musel postavit tak, aby horizont přístroje procházel stupnicí.

  55 - Christiann Willenberg, stavební fakulta ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6

  Prvním profesorem Stavovské inženýrské školy byl Josef Christiann Willenberg (1655 - 1730). Pamětní deska se nachází v nově vybudované posluchárně D1. V lednu 2007 si ČVUT připomene založení školy. Willenbergovi je věnována také pamětní mince v hodnotě 10 Kč k 250. výročí Inženýrských škol (1957).

  56 - F. J. Gerstner a J. Božek, Strojní fakulta ČVUT Praha, Technická 1202/4, Praha 6

  Významnými osobnostmi Královského stavovského technického učiliště byli František Josef Gerstner a Josef Božek (1782 - 1835), jejichž busty se nacházejí ve vstupní hale Strojní fakulty ČVUT. V letošním roce u příležitosti 250. výročí úmrtí F. J. Gerstnera vydala ČNB pamětní minci v hodnotě 200 Kč a Česká pošta známku.

  (joh)

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2143              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti