[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  BRNO (27. 4. 2006): Stalo se již tradicí, že jako doprovodný program ke Stavebnímu veletrhu v Brně proběhl poslední dubnový čtvrtek v Kongresovém centru na brněnském výstavišti opět úspěšný mezinárodní seminář »Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006«.

  Seminář organizačně zajišťoval ČSGK pod odborným vedením ing. Václava Šandy z Gefosu, doc. ing. Jaromíra Procházky, CSc. ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a ing. Jiřího Bureše, Ph.D. ze stejné fakulty, ale z VUT Brno. Vše bylo podniknuto ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno.

  Odborná veřejnost v počtu asi šedesáti účastníků na semináři vyslechla během dopoledního i odpoledního bloku zajímavé přednášky z oblasti inženýrské geodézie a dozvěděla se zajímavé poznatky ze současné technologie výstavby a diagnostiky silničních vozovek, dále něco o činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra při výstavbě dálnic, o geodetických pracích při výstavbě nosné ocelové konstrukce dálničního mostu v Trmicích, o měření posunů nových dálničních mostů na Slovensku, referenčním bodovém poli na železnicích, geodetických pracích při ražbě tunelů metra a dálnic, o výstavbě mostu přes Rybný potok dálnice D8 a v neposlední řadě si všichni zopakovali legislativní a technické předpisy, kterými se mají při výše uvedených pracích řídit. Seminář doprovázela odborná výstavka geodetických firem.

  Jaroslav Švec

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2145              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník