[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

 • Sborník rozhodnutí
 • Práce v zahraničí
 • Struveho oblouk na seznamu UNESCO
 • Speleologické mapování

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: první tisícovka

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Školství

 • Výuka Speleologického mapování na oboru Geodézie a kartografie VUT v Brně

  Internet

  Historie

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Důlně měřická dokumentace zpřístupněných jeskyní v ČR
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 17.) Praha - od planetária k fakultě

  Z domova

 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

  Ze zahraničí

 • George Biddell Airy a Viktoriánská hvězdárna

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Budování a modernizace kosmických prostředků pro řešení úloh geodézie, kartografie a navigace

  Úvodník

 • Nevěřil, dokud si neověřil!

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Z činnosti Klubu seniorů plzeňských zeměměřičů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Spolek zeměměřičů Brno, Český svaz geodetů a kartografů a Vysoké učení technické v Brně za partnerství časopisu Zeměměřič pořádá množství vzdělávacích akcí, které jsou zvukově, fotograficky i textově zachyceny na datových CD-ROMech. Zvukový formát WAV je přehratelný prakticky na každém počítači vybaveném operačním systémem Windows, interním přehrávačem Windows Media Player, zvukovou kartou a reproduktory. Některé záznamy jsou i ve formátu MP3. Textové referáty jsou ve formátu PDF. Každý CD-ROM je doplněn obrazovou fotogalerií z akce.

  CD 8 - Seminář Pozemkové úpravy XI, 31. 3. 2005, Třebíč

  Vloni se již po jedenácté v kulturním středisku Fórum sešly na tři stovky českých a moravských geodetů a právníků, kteří mají právě co do činění s pozemkovými úpravami. Program:

  • Ing. Jaromír Kopeček (ředitel PÚ v Třebíči): Zahájení semináře
  • Ing. Kamil Kaulich (Ústřední pozemkový úřad MZe ČR): Prognóza činnosti pozemkových úřadů a KPÚ v roce 2005
  • Ing. Zdenek Hoffmann (GEPRO, spol. s.r.o. Praha): Zhodnocení zkušeností z navrhování KPÚ
  • Ing. Jan Přibyl (ATLAS, spol. s.r.o. Praha): Digitální model terénu (DMT)
  • Ing. Zdeněk Burian (předseda ČMKPÚ): K činnosti Českomoravské komory pozemkových úprav v letech 2004/2005
  • Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (Právnická fakulta MU Brno): K aktuálním procesním otázkám v pozemkových úpravách
  • Ing. Ivana Valdová (VÚGTK Zdiby): Zpracování digitálních náčrtů a současné možnosti přenosu vybraných formátů dat do ISKN
  • Ing. Milan Pavlík (Agroprojekt PSO Brno): Zeměměřické činnosti z pohledu zpracovatele KPÚ
  • Ing. Jana Pivcová (Ministerstvo zemědělství ČR): Realizace KPÚ a využití fondů Evropské unie
  • Ing. Jaromír Kopeček (ředitel PÚ v Třebíči): Realizace společných zařízení KPÚ v okrese Třebíč
  • Ing. Václav Špilling (Ageris s.r.o.): Společná zařízení z pohledu zpracovatele
  • Diskusní blok - na dotazy posluchačů odpovídali doc. Průchová, ing. Kaulich a ing. Pivcová

  Objednejte si zvukové CD-ROMy z odborných akcí

  Na adrese www.zememeric.cz/objednavka/ si můžete objednat také datové záznamy z nedávných seminářů v Brně a Třebíči. Kombinace zvukového záznamu s fotografiemi a texty přednášek dává ucelenou představu o akci. CD-ROM nemůže nikdy nahradit osobní účast, ale třeba vám umožní osvěžit si, co jste si na akci nestihli zapsat.

  V Kolmanově diskotéce zatím vyšlo:

  • Katastr nemovitostí (vytyčování hranic - aktuality KN v právní a technické praxi), Třebíč, 23. 10. 2003
  • 39. GID Brno (Geodetické dny), Brno, 25. 11. 2003
  • Pozemkové úpravy X., Třebíč, 6. 4. 2004
  • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004, Brno, 21. 4. 2004
  • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS, Brno, 25. 3. 2004.
  • 40. GID Brno (Geodetické dny), Brno, 9. - 10. 11. 2004
  • Katastr nemovitostí X., Třebíč, 2. 12. 2004
  • Pozemkové úpravy XI., Třebíč, 31. 3. 2005

  Každý CD-ROM obdržíte za 200 Kč + DPH, pouze za CD-ROM 40. GID Brno zaplatíte 500 Kč + DPH.

  Objednávat můžete prostřednictvím internetu nebo písemně v redakci časopisu Zeměměřič, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5, případně telefonem či faxem na čísle 251 565 572.

  redakce

  vyvěšeno: 07.06.2006
  ID článku: 2149              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé