[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2006

Resort ČÚZK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Katastr nemovitostí

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Geodézie

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Kartografie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Pozemkové úpravy

 • Našel ruskou minu při vytyčování pozemkových úprav
 • Koho volí občané po provedených pozemkových úpravách?

  GIS

 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  GPS

  DPZ

 • CITT Praha

  Fotogrammetrie

  Software

 • Autodesk představil MapGuide 2007 v komerční verzi

  Různé

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svatý Tomáš, apoštol - patronem zeměměřičů
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Školství

 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Internet

  Historie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • Kuchařova pevná půda pod nohama

  Přečtěte si

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • O čem se psalo v týdnu 22/05 – 28/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Domácí impregnace map
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Výzva: Měříte v archeologii, ve sportu či v jiných odvětvích?
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin

  Z domova

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Ze zahraničí

 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  ČSGK

 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  KGK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
 • Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí

  Letošní setkání se od předchozích ročníků odlišovalo významně vyšším zájmem uživatelů a větším počtem přednášejících z českého zastoupení společnosti a nejvýznamnějších lokálních distributorů. Hlavním cílem setkání bylo představení nových verzí programových řešení vycházejících z platformy AutoCAD 2007. Nejvýznamnější novinou aktuálního produktového portfolia je dokonalejší podpora správy dat prostřednictvím Autodesk Vault a dynamičtější zobrazování výsledných modelů v prostředí 3D.

  Geoprostorová řešení společnosti Autodesk jsou nabízena na trhu v České a Slovenské republice prostřednictvím tří aplikací – Autodesk Map 3D 2007, Autodesk Civil Design 3D 2007 a Autodesk Raster Design 2007.

  První produkt, Autodesk Map 3D 2007 je určený především pro propojení světa CAD a GIS do prostředí celopodnikových informačních systémů. Aktuální verze obsahuje nové nástroje pro práci se styly a nástroje pro snadné publikování prostorových dat v prostředí internetu/intranetu s využitím MapGuide Open Source nebo MapGuide Enterprise.

  Významnou předností je rovněž oboustranná komunikace s velkým množstvím GIS a databázových systémů, včetně podpory Oracle Spatial a ESRI SDE. Aplikace Autodesk Civil 3D 2007 vytváří a udržuje vztahy mezi jednotlivými typy prostorových objektů (body, povrchy, parcely, trasy, profily) prostřednictvím dynamického inženýrského 3D modelu.

  Rozšířené funkce na podporu práce většího počtu uživatelů umožňují všem členům týmu pracovat s konzistentním a stále aktuálním modelem a současně podporují automatickou tvorbu většího počtu verzí takovéhoto modelu. Významnou novinkou aplikace je podpora přímého zpracování doplňkových terénních geodetických dat nebo naopak export dat pro vytyčovací práce v terénu s využitím totálních stanic.

  Poslední aplikace, Autodesk Raster Design 2007 podporuje vektorizaci skenovaných výkresů starší papírové dokumentace. Mezi nové funkce využitelné v oblasti geoprostorových dat patří především podpora souborů GRID ESRI, nová knihovna pro zpracování formátu JPEG2000 a intuitivní grafické prostředí.

  Novinky v programu Autodesk Academia

  Zástupci společnosti Autodesk ČR rovněž oznámili významnou novinku v oblasti Autodesk Academia, kdy studenti budou moci pro svoje výukové úlohy a projekty získat veškeré softwarové produkty společnosti Autodesk zdarma. K úspěchu letošního setkání uživatelů rovněž přispěly příspěvky významných uživatelů.

  Příklady z praxe

  V oblasti zpracování geoprostorových dat to byl příspěvek zástupce společnosti Terén Design, který představil využití aplikace Autodesk Civil 3D pro projektování rekultivace a revitalizace rozsáhlých ploch hnědouhelných velkolomů v severočeské pánvi (Chabařovice, Tušimice).

  Příležitost načerpat nápady pro svou práci

  Celkově lze letošní Autodesk Forum hodnotit jako velmi úspěšnou akci, která nabídla uživatelům produktového porfolia společnosti Autodesk celou řadu jak softwarových novinek, tak námětů pro zlepšení jejich práce.

  Miloš René

  vyvěšeno: 05.06.2006
  ID článku: 2160              Používané zkratky
  další informace: www.autodeskclub.cz/...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Miloš René a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů