[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2006

Resort ČÚZK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Katastr nemovitostí

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Geodézie

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Kartografie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Pozemkové úpravy

 • Našel ruskou minu při vytyčování pozemkových úprav
 • Koho volí občané po provedených pozemkových úpravách?

  GIS

 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  GPS

  DPZ

 • CITT Praha

  Fotogrammetrie

  Software

 • Autodesk představil MapGuide 2007 v komerční verzi

  Různé

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svatý Tomáš, apoštol - patronem zeměměřičů
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Školství

 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Internet

  Historie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • Kuchařova pevná půda pod nohama

  Přečtěte si

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • O čem se psalo v týdnu 22/05 – 28/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Domácí impregnace map
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Výzva: Měříte v archeologii, ve sportu či v jiných odvětvích?
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin

  Z domova

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Ze zahraničí

 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  ČSGK

 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  KGK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
 • Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • CITT Praha

  Projekt CITT Praha Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES je realizován za podpory prostředků EU a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

  Záměrem projektu Akademie CITT Praha je vybudovat v Praze pracoviště pro systematické zvyšování znalostí v oblasti vysoce inovativních technologií a podporu jejich transferu do praxe se zaměřením na Galileo (společný projekt European Space Agency a Evropské Komise), EGNOS (European Global Navigation System) a GMES (Global Monitoring of Enviroment System).

  Významným přínosem projektu je kromě vzdělávání také vytvoření podmínek pro komunikaci a spolupráci subjektů z různých ekonomických sektorů, jako jsou vysoké školy, neziskové organizace, sdružení podnikatelů a malé a střední firmy, subjekty výzkumu a vývoje. Realizátorem projektu je Česká kosmická kancelář, dále na projektu participuje Hospodářská komora České republiky, Chemapex Praha, ELTODO EG, GISAT, Immobilizer Central Europe, Lesprojekt služby, Uni Controls, PRINCIP, Telematix Services, Fakulta elektrotechnická ČVUT, ITS 42, Hospodářská komora hl. m. Prahy, Přírodovědecká fakulta UK, Fakulta stavební ČVUT, SPRINX Systems.

  V rámci projektu se konají semináře a vzdělávací kurzy, mezinárodní i domácí konference, workshopy s mezinárodní účastí.

  Během nasledujících dnů se můžete zúčastnit těchto akcí:
  12.-13.6. Digitální fotogrammetrie a DPZ (Halounová - FS ČVUT)
  12.-13.6. Aplikace GIS v oblasti životního prostředí (Štych - GISAT)
  14.6. Základy GPS pro učitele SŠ a VŠ (Čábelka - PřF UK)
  14.6. Využití GNSS v oblasti pozemní dopravy (Kubát - PRINCIP)
  14.-15.6. Digitální kartografie (Veverka - FS ČVUT)
  15.-16.6. Aplikace GIS v oblasti životního prostředí (Štych - GISAT)
  16.6. Sběr dat pro digitální katastr (Huml - FS ČVUT)
  19.6. GALILEO a služba EGNOS v aplikacích policie a IZS (Mervart - PRINCIP)
  VI. 06 Základy a využití DPZ (Orlitová - GISAT)
  VI. 06 Základy práce s geoinformacemi pro střední školy (Simotová - LESPROJEKT)
  VI. 06 Tvorba SW, metodiky vývoje SW dle ESA standardů, aplikace pro numerické simulace a zpracování dat (Čáp - SPRINX)

  Jakub Zmrzlík

  vyvěšeno: 08.06.2006
  poslední aktualizace: 12.06.2006
  ID článku: 2170              Používané zkratky
  další informace: www.citt.cz...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  DPZ

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů