[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací

  Geodézie

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Uhříněveské výšky
 • For Arch 2006
 • Stručný průvodce geodeta novým stavebním zákonem
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací
 • Výňatky z ceníků
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  Kartografie

 • Uhříněveské výšky
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Frankfurter Buch Messe
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Kartografická společnost bilancovala v Brně
 • VKÚ je už také v České republice

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Civil 3D umí publikovat v Google Earth
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků

  GPS

  DPZ

 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky

  Fotogrammetrie

 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR

  Software

 • Google Earth oslavil první výročí řadou novinek
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zemřel ing. Pavel Vyskočil, DrSc.
 • 10 000 Kč nálezci nebo za informaci
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Školství

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Metadata o diplomkách
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition

  Internet

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Historie

 • Uhříněveské výšky
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Přečtěte si

 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Zajímavosti

 • Historické plány
 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Z domova

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • MAPY A HVĚZDÁŘ
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • For Arch 2006
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Milan Konečný: Japonci mi ukázali svět
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky
 • VKÚ je už také v České republice

  Ze zahraničí

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Zemřel předseda polského svazu
 • Frankfurter Buch Messe
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  ČSGK

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Zemřel předseda polského svazu

  KGK

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Technické dílo roku
 • Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

  NZK

  Úvodník

 • Prachy, prachy, prachy...

  Katalog

  Vševědna

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...
 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE

  Co je CLGE (?) - platforma evropských zeměměřičů.

  Oficiální název má CLGE ve dvou evropských jazycích, angličtině a francouzštině, „The Council of European Geodetic Surveyors“ a „Comité de Liaison des Géomètres Européens“.

  Tyto dva jazyky se užily proto, že činnost rady se vede v angličtině a jazykem Evropské právní rady je francouzština. Přijatá zkratka je „CLGE“. Do češtiny název překládáme jako „Rada evropských zeměměřičů“.

  CLGE byla zřízena na kongresu Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) ve Wiesbadenu v roce 1972 devíti členskými státy Evropského hospodářského společenství (EEC = European Economic Cooperation), aby posoudila zařazení Římské smlouvy ve vztahu k zeměměřického povolání.

  CLGE zastupuje zeměměřiče ve 24 evropských státech, které též zahrnují 21 členských států spolu s Norskem, Švýcarskem a Bulharskem.

  Účel a cíle CLGE

  Účelem CLGE je zastupovat a podporovat zájmy zeměměřického povolání v soukromém i veřejném odvětví v Evropě, zejména vzhledem k institucím Evropské unie.

  Cílem CLGE je povznést rozvoj povolání administrativně, výukově a vědecky. Nadto se snaží usnadnit výcvik, trvalý odborný vývoj a vzájemné uznávání spolu s prosazováním zeměměřičů jakožto vysoce kvalifikovaného povolání.

  Vědoma si tohoto závazku CLGE sleduje tyto své hlavní cíle

  • Vytvoření stálého veřejného fora evropských zeměměřičů, kteří se zavazují k evropské spolupráci, vyznačující se duchem spolupráce.
  • Podporování a výměna technických, vědeckých, výukových a organizačních „know how“ v rámci evropských států a poskytování pomoci při jednání o záležitostech vznikajících z různých podmínek členských států CLGE.
  • Poskytování pomoci na žádost členským zemím, mezinárodním společenstvím a institucím Evropské unie.
  • Podporování vztahů mezi odbornými skupinami zastoupenými jako evropští zeměměřiči v CLGE.
  • Prokazatelně podporovat evropské instituce ve všech příslušných podnikáních a zejména spolupracovat a pomáhat Evropské komisi při vzájemném uznávání kvalifikací pro akademické a odborné účely a přispívat v rámci evropského soudnictví při odborných záležitostech.
  • Podněcovat a usnadňovat rozvoj standardů akademických a odborných kvalifikací, zlepšení služeb zákazníkům a kvality výstupů v rámci zeměměřického trhu po Evropě.
  • Předvádění zeměměřického povolání evropské veřejnosti a úřadům.
  • Aktivní účast na příslušných legislativních procesech na evropské úrovni.
  • Účast a členství v organizacích a společnostech, které obsahují cíle a úkoly CLGE.

  Vztahy k evropským komisím

  CLGE jmenovala zástupce, aby zahájil a udržoval styk s evropskými komisemi. Dosud se navázaly styky s DG 12 (generálním ředitelstvím zodpovídajícím za vědu, výzkum a rozvoj), 15 (mezinárodní obchod a služby) a 22 (výzkum a dokumentace).

  Uspořádání CLGE

  CLGE se skládá z těchto útvarů:

  Valné shromáždění členů (General assembly)

  Valné shromáždění rozhoduje o postupu a jmenuje vedení CLGE pro Výkonnou radu. Valné shromáždění stanoví celkové postupy při činnostech podniknutých Výkonnou radou pro pracovní skupiny pro zvládnutí dílčích úkolů. Valné shromáždění schvaluje stanovy, vnitřní pravidla, rozpočet a účetnictví.

  Valné shromáždění se koná dvakrát do roka, na jaře a na podzim a to vždy v pátek a sobotu. Jednací řečí je angličtina. Na Valné shromáždění jmenuje každý členský stát CLGE nejvýše dva delegáty. Za Českou republiku jsou delegáty Jan Fafejta (předseda KGK) a Milan Talich (místopředseda ČSGK).

  Výkonná rada (Executive board) se skládá z

  · presidenta, který předsedá Valnému shromáždění a Výkonné radě. V současnosti jím je Henning Elmstroem z Dánska.

  • vicepresidenta pro odborné vzdělávání, který zastřešuje záležitosti akademických kvalifikací, odborných kvalifikací a licenčních postupů, odborné kompetence, vzájemného uznávání a trvalého odborného vývoje. V současnosti jím je Václav Slaboch z ČR.
  • vicepresidenta pro odbornou praxi, který zastřešuje záležitosti soukromého zeměměřického sektoru, veřejného zeměměřického sektoru, vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem a partnerství veřejného a soukromého sektoru. V současnosti jím je Alain Gaudet z Francie.
  • Vicepresidenta pro evropské vztahy, který se zaměřuje na účast při činnostech Evropské unie vzhledem k povolání a ochranu zájmů povolání v Evropské unii spolu s podporou přistupujících zemí k fondům EU na zapojení a překlady, poradenství při národních zeměměřických zákonech a podporu rozvoje národních svazů. V současnosti jím je Mark Wijngaarde z Holandska.

  Jako stálí členové:

  • Generální tajemník zodpovídající za správu CLGE, vedení sekretariátu, udržování archivu dokladů a přípravu zápisů ze schůze. V současnosti jím je Gerda Schennach z Rakouska.
  • Pokladník zodpovídající za finanční záležitosti CLGE. V současnosti jím je René Sonney ze Švýcarska.

  Dva další vybraní volitelní členové bez portfolia zodpovídají za záležitosti zvláštní přednosti jako nestálí členové (např. vnitřní revizoři).

  President Evropských zeměměřičů (Geometer Europas) ex officiō bez hlasovacího práva.

  Nejvýše dva členové Výkonné rady mohou pocházet z téže země.

  Výkonná rada řídí a kontroluje každodenní činnost CLGE a zodpovídá za to, že se drží krok s vnějším a vnitřním informačním tokem prostředky elektronické komunikace.

  Výkonná rada podává pravidelně zprávy Valnému shromáždění a navrhuje Valnému shromáždění nové pracovní skupiny, taktická uskupení a podpory.

  Výkonná rada se schází nejméně dvakrát ale ne častěji než čtyřikrát ročně, dva termíny z toho v souvislosti s valným shromážděním. Členové výkonné rady vykonávají své povinnosti na neutrálním základě. President nemůže sloužit jako delegát členské země během svého úředního období.

  Zprávy

  · Výchova a praxe zeměměřiče v západní Evropě – napsal Dr. Artur Allan, aktualizace takzvané Allanovy zprávy je důležitým bodem problému Pracovního plánu CLGE a je v přípravě

  · Ustavení profilu a definice zeměměřického povolání v Evropě – napsal John Stannard

  · Povznesení profesní kompetence zeměměřičů v Evropě – společná zpráva CLGE/FIG vydaná Stig Enemarkem a Paddy Prendergastem

  · Obchodní zpráva o zeměměřickém trhu v Evropě – společná zpráva CLGE/FIG vydaná Otmarem Schusterem, Emmanuelem Ouranosem, Martinou Buschovou a Ernstem Höflingerem.

  Členství, přijímání a vystoupení

  Členství CLGE se dělí na dva stupně, řádné členství a pozorovatele.

  Členství CLGE mohou získat též jednotlivci jako čestné členství.

  Řádný člen CLGE je společenství nebo národní kontaktní skupina zeměměřických odborníků z některého evropského státu, která má představovat většinu zeměměřického povolání v onom státě a je technicky a odborně ve své zemi uznávána. Každý řádný člen má jeden (1) hlas.

  Pozorovatel CLGE je společenství nebo národní kontaktní skupina zeměměřických odborníků z některého evropského státu, která má představovat většinu zeměměřického povolání v onom státě a je technicky a odborně ve své zemi uznávána. Pozorovatelé nemají hlasovací právo.

  Povoluje se pouze jediné členství pro každou zemi a každý člen smí být zastupován nejvýše dvěma delegáty, jeden z nich je vedoucím delegace na Valném shromáždění.

  CLGE může navrhnout osoby jako čestné členy k uznání jejich vynikajících služeb CLGE nebo zeměměřickému povolání. Čestní členové se navrhují na Valném shromáždění na podnět Výkonné rady.

  Žádosti o vstup do CLGE jako řádný člen nebo pozorovatel se musí podat písemně generálnímu tajemníkovi. Žádost musí podat důkaz, že organizace

  · Zastupuje většinu zeměměřických odborníků v příslušnému státě,

  · stanovuje úroveň akademické kvalifikace svých členů a

  · upravuje odbornost vykonávanou svými členy.

  Pokud žadatel splňuje podmínky pro danou kategorii členství, výkonná rada navrhne žádost Valnému shromáždění k hlasování o něm.

  Rozhodnutí přijmout žádost vyžaduje dvoutřetinovou (2/3) většinu.

  Členské státy CLGE

  Rakousko

  Belgie

  Bulharsko

  Česká republika

  Dánsko

  Estonsko

  Finsko

  Francie

  Německo

  Řecko

  Irsko

  Itálie

  Kypr

  Lucembursko

  Malta

  Nizozemsko

  Norsko

  Polsko

  Portugalsko

  Slovensko

  Španělsko

  Švédsko

  Švýcarsko

  Spojené království Velké Británie a Severního Irska


  Podrobnější informace lze získat na WWW:

  www.clge.eu

  www.clge.org

  Milan Talich

  vyvěšeno: 13.07.2006
  ID článku: 2173              Používané zkratky
  další informace:www.clge.eu
  www.clge.org

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  ČSGK