[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2006

Resort ČÚZK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Katastr nemovitostí

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Geodézie

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Kartografie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Pozemkové úpravy

 • Našel ruskou minu při vytyčování pozemkových úprav
 • Koho volí občané po provedených pozemkových úpravách?

  GIS

 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  GPS

  DPZ

 • CITT Praha

  Fotogrammetrie

  Software

 • Autodesk představil MapGuide 2007 v komerční verzi

  Různé

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svatý Tomáš, apoštol - patronem zeměměřičů
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Školství

 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Internet

  Historie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • Kuchařova pevná půda pod nohama

  Přečtěte si

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • O čem se psalo v týdnu 22/05 – 28/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Domácí impregnace map
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Výzva: Měříte v archeologii, ve sportu či v jiných odvětvích?
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin

  Z domova

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Ze zahraničí

 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  ČSGK

 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  KGK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
 • Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě

  Geoinformatika ve veřejné správě je realitou dne. Města, obce, spolky, nevládní a jiné organizace s teritoriálním průmětem činnosti realizují řadu dokumentačních a stále více i rozhodovacích aktivit na bázi dostupných GIT. Už nejen odpovědní funkcionáři a odborníci, ale i široká veřejnost bere nástroje GIT jako standardní součást správní praxe.

  Efektivní výkon státní správy však vyžaduje jak vhodné a výkonné geoinformační technologie, tak geodata, a zejména chytré mozky. ČR a SR mohou v tomto směru ledacos nabídnout.

  Jednání konference otevřely proslovy partnerů letošní konference, kterými se staly společnosti Sitewell (generální partner konference), Autodesk, Gefos, Leica a Intergraph společně s organizacemi aktivně působícími mezi geoinformační veřejností, tedy CENIA, Nemoforum, CAGI a SAGI. V tomto úvodním bloku přednášek, který brilantně moderoval Petr Kubíček z Masarykovy univerzity v Brně, zazněla jak slova chvály na dosavadní vývoj české geoinformatiky, tak i jisté obavy z trendů v některých oblastech, zejména v souvislosti s náročností závazků, které na sebe v geoinformatice vzala Česká republika se vstupem do EU.

  Vlastní odborný program zahájil Josef Hnojil, šéfredaktor časopisu GEOinformace, hlavního mediálního partnera konference. Ve svém příspěvku nastínil probíhající hlavní trendy v geoinformatice současnosti. Aktuální vývoj charakterizuje řada okolností. Mezi nejvýznamnější z nich patří vstup „negeoinformačních“ společností na toto kolbiště, např. Google, Microsoft, Yahoo! a dalších s atraktivními nabídkami zprostředkujícími dosavadní vymoženosti GIT co nejširší veřejnosti. Tyto a jiné společnosti kromě toho přicházejí s technologiemi API umožňujícími „míchání“ dat pocházejících z různých zdrojů. Stále více se prosazuje open source software, a to i v komerčních aplikacích. Došlo k výraznému oživení v oblasti DPZ a zde pořizované datové soubory jsou standardní součástí databází uživatelů GIT. Josef Hnojil prorokuje „konec starých map“ díky enormnímu šíření digitálních map a mobilních navigačních systémů. Sotva však vůni papíru budou postrádat i budoucí generace, polygrafie naopak vydává stále větší objemy map, obvykle jako součásti teritoriálních informačních materiálů. Integrace dat je heslem doby, nemluvě o tom, že tuto integraci již nelze dělat „postaru“, tedy jen technologickými prostředky. Zatím je však takto snazší, jak dokumentují široce použitelné nástroje tzv. „geographic exploration systems“. Snad tímto směrem se dopracujeme před vstupy do „geospatial intelligence“, což má být správou území dominantně podporovanou GIT. Pak bude stačit vyjít si ven s mobilními zařízeními typu „vše v jednom“ (mobilní telefon, GPS, kapesní PC, lokální databáze a připojení k hlavní databázi,...) a na místě s daty pracovat a přijímat rozhodnutí.

  Činí se Slovenská asociácia pre geoinformatiku. Miloslav Ofúkaný ve společném referátu s Dagmar Kusendovou připomněl nejdůležitější aktivity slovenských kolegů. A těch není málo, ačkoliv SAGI, založená v roce 2002, rozhodně nepatří mezi organizace s ohromnou členskou základnou (32 řádných členů, 71 evidovaných sympatizantů). SAGI disponuje vlastním eGIS portálem, pořádá množství odborných seminářů – zejména ve spolupráci s odborníky v Bratislavě a ve Zvolenu. Za všemi aktivitami stojí dva hlavní cíle: 1. prosazovat všestranně GIT do života společnosti jako nástroj pokroku, 2. samozřejmě sledovat zájmy členů SAGI v odborné i komerční oblasti. Stačí nahlédnout na www.egis.sagi.sk a lze se seznámit i se vzdělávácími kroky slovenských geoinformatiků.

  Ivana Češková z VŠB-TU Ostrava pak představila již tradiční studentské soutěže GISáček, které ostravští geoinformatici pořádají již od roku 1998, nyní již pro stále rostoucí okruh zahraničních soutěžících, nemluvě o účastnících z dalších českých VŠ.

  Závěrem úvodního bloku Josef Hnojil, koordinátor letošního ročníku soutěže Geoaplikace roku, pořádané Českou asociací pro geoinformace, vyhlásil výsledky soutěže Geoaplikace roku 2005 v kategorii C – Geoaplikace pro venkovské oblasti. Ceny vítězům předával Milan Konečný, prezident Mezinárodní kartografické asociace a držitel řádu Rytíř brazilské kartografie.

  První místo získal projekt Mapového serveru Centra pro regionální rozvoj ČR, vytvořený Centrem pro regionální rozvoj ČR ve spolupráci s firmou T-MAPY.

  Druhé místo získal Mapový portál odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vytvořený firmou Intergraph ČR společně s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

  Na třetím místě se umístil MISYS–VENKOV, vytvořený firmou GEPRO ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Blanicko-otavského regionu.

  Další program konference již probíhal v paralelních tématických sekcích a workshopech.

  Hlavní pozornost referujících byla samozřejmě věnována těm aspektům geoinformačních technologií, které napomáhají lepší činnosti státní správy a samosprávy. Tak bylo možné se seznámit s pohledy na věc ze strany nejvyšších státních orgánů (ministerstev), rezortních institucí (agentur a ústavů), tak tvůrců a implementátorů software.

  Společným projektem několika ministerstev je Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI), který si klade za cíl sběr, zpracování, sdílení a poskytování aktuálních dopravních informací. Vedle vlastních zdrojů využívá externích údaje od partnerských institucí (policie, hasiči,...). Ministerstvo informatiky cílevědomě buduje prostředí pro eGovernment. Od roku 2003 je v provozu Portál veřejné správy (www.portal.gov.cz), od 2004 probíhá elektronizace hlavních agend veřejné správy, od 2005 analýzy a návrh registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Od stejného roku je k dispozici mapová služba na výše uvedeném portálu.

  V roce 2006 se Ministerstvo informatiky angažuje ve středoevropské iniciativě a pořádalo seminář „Preparing for eContentplus – GIS“ o dostupnosti kvalitních geografických informací, systému a dostupnosti finančních podpor projektů GIS. Na portálu přibývají cenná geodata, především z oblasti životního prostředí. Připravují se geodata o technické vybavenosti obcí, dopravě, a také o letošních povodních.

  Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českým statistickým úřadem sjednocuje datový obsah registru UIR-ADR nejnovější verze pro budoucí registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

  Mapové výstupy z UIR-ADR jsou již k dispozici veřejnosti. Vodohospodářské údaje v rozlišení 1 : 50 000 ze Základních vodohospodářských map ČR a 1 : 10 000 z Mapy záplavového území (nad ZABAGED) z Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) spravuje VÚV T. G. Masaryka. DIBAVOD nyní obsahuje přes 70 tematických vrstev, mj. vhodných pro odvozené mapové výstupy a analýzy.

  Daleko pokročil Zeměměřický úřad, který v roce 2005 zprovoznil Geoportál ZÚ informující o produktech ZÚ, sloužící mj. k objednávání a nákupu produktů úřadu.

  Místopředseda ČÚZK Oldřich Pašek informoval, jaké úkoly si Zeměměřický úřad klade do příštích let. Dvouletý a pětiletý horizont by měl přinést vytvoření dokonalé geodatabáze vycházející ze státních topomap vybraných měřítek, sladění českých geodat s potřebami EU (prozatím v měřítku 1 : 250 000). Otevřenou však zůstává otázce kompletní digitalizace katastrálních map. Rozsáhlou a tématicky rozvětvenou geodatabázi buduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

  Konference přinesla široké spektrum příspěvků věnovaných nejnovějším nástrojům vyvinutých zahraničními i českými geoinformačními společnostmi pro potřeby veřejné správy. Nutno konstatovat, že této stránce je věnována všeobecně mimořádná pozornost a firmy neustále přicházejí s novými a nápaditými řešeními. V čele snažení stojí snaha co nejefektivnějšího zpřístupnění již dostupných mapových informačních vrstev, a to jak na internetu, nebo na podnikových intranetech.

  Webové služby tak zahrnují nezbytné předběžné digitalizace bohatých archivních zdrojů analogových podkladů, jejich sjednocení z hlediska jednotného zobrazení, rychlé prezentace, ale také rovněž i ochrany a možností prostorových analýz pro podporu rozhodování.

  Jiným aspektem je operativní uveřejňování dat pro potřeby správy měst, ekologických sítí, územního plánování a výstavby a především krizového řízení. Zástupci společností informovali o nejnovějších hardwarových a softwarových produktech právě pro tyto účely.

  Pozadu nezůstávala ani oblast vývoje a testování aplikací. Zde se především uplatnily vysoké školy a ústavy v ČR a SR, kde se formují zajímavé pohledy na integraci dat, jejich kvalitativní hodnocení, netradiční použití a sdílení.

  Nedílnou součástí konference byly firemní workshopy. Na nich přestavily partneři konference svoje nejnovější produkty, ať již z oblasti technologické či datové. Tyto akce probíhaly současně s přednáškovými sekcemi a měly za následek nezřídka značné prořídnutí publika v hlavních jednacích sálech. Naopak salónky workshopů zájmu ani zdaleka nestačily.

  Firemní výstava, tentokrát kombinovaná s posterovou sekcí vedla k velmi vysokému zájmu o tuto část konference, daleko více než tomu bývá při separování součástí odborných setkání.

  Třídenní nabité jednání konference (7.-8. června 2006) uspokojilo i nejnáročnějšího zájemce z několika stovek přítomných. Ostatně i neformální setkání se našlo dostatek času jak během samotného jednání konference v sousedících prostorách brněnského hotelu Voroněž, tak na úspěšném společenském večeru ve vinorodých jihomoravských Čejkovicích.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 19.06.2006
  poslední aktualizace: 20.06.2006
  ID článku: 2179              Používané zkratky
  další informace: www.cagi.cz/...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů