[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dvě století čísel popisných

  Blíží se 15. listopad 2006 - Den GIS. Takto popularizoval geografické informace profesor Veverka v Uhřiněveském zpravodaji. Co uděláte na GIS Day, který se slaví po celém světě, letos vy?

  Označování lidských obydlí a příbytků má prastarou historii. Již pravěký lovec si s pýchou zavěsil nad svou jeskyni lebku jím uloveného šavlozubého tygra nebo jeskynního medvěda, na znamení své udatnosti a lovecké dovednosti.

  Středověk byl ve znamení označování výstavnějších domů domovními znameními a vývěsními štíty. Domovní znamení symbolizovala dům a umisťovala se zpravidla nad hlavní vchod do domu. Vývěsní štíty naopak označovaly profesi spojenou s domem nebo jeho majitelem. Zatímco v současné době se domovní znamení nově již téměř nevyskytují, vývěsních štítů v moderní podobě je všude spousta. Identitu domu v současné době však představují čísla popisná a čísla orientační. Protože jsou součástí našich adres a uvádějí se v nejrůznějších úředních dokumentech, zapátrejme se trochu po původu a pravidlech číslování domů.

  Počátky číslování domů. Nápad označování budov čísly údajně vznikl v hlavě císařovny Marie Terezie, která jednou dlouze bloudila noční Vídní v kočáře a zaboha nemohla nalézt dům s tím správným domovním znamením. Donner wetter, řekla si jinak zbožná panovnice, tohle není možné, já ty baráky nechám očíslovat a bude to. A tak se i stalo Samozřejmě že tak zdatné a prozíravé úřednici, jakou byla císařovna, bylo od počátku jasné, že nemůže očíslovat celou Vídeň od jedničky až někam na kraj města a tušila i budoucí stavební rozvoj. A protože to byla právě Marie Terezie, která zavedla po celé monarchii katastrální území, byl nápad okamžitě při ruce. Domy se budou číslovat pořadově v rámci katastru a každý dům dostane své číslo popisné (numerus conscriptio) a to hned po kolaudaci.

  Příslušný zákon vyšel 6. února 1770 a jeho hlavní zásady platí dodnes. Vídeň zažívala v té době poměrně značný stavební rozmach, protože se nahrazovala sídla zpustošená a zaniklá v průběhu třicetileté války nebo vylidněná v důsledku morových epidemií, které přestaly postihovat střední Evropu až na počátku 18. století, tj, krátce před narozením Marie Terezie.

  V Praze bylo provedeno první číslování domů v letech 1770-71 a stalo se tak za primátora Václava Friedricha z Friedenberka. V překotně provedeném číslování však byly nesčetné chyby a situace se napravila až v roce 1805 novým číslováním, které dalo městu Praha popisná čísla formou plechových tabulek s bílými arabskými číslicemi na červeném pozadí, důsledně uspořádaných v řadách podle katastrů. Tato čísla platí dodnes. Proto je v titulku – 200 let popisných čísel.

  Jak se domy číslují čísly popisnými. Číslování domů má značný právní i praktický význam, protože slouží nejen k identifikaci jednotlivých domů ale je využíváno k založení a vedení centrálního registru obyvatel, k evidence nemovitostí, různým geografickým informačním systémům, digitálním mapám a dalším účelům. Využívají je poštovní úřady, městská správa, hasiči, záchranná služba a policie. Uvádějí se v osobních dokladech občanů.

  Číslo popisné přiděluje místní úřad v obci, dle příslušného katastrálního území a to po kolaudaci stavby. Je nutnou podmínkou pro zápis do katastru.Toto číslo má budova přiděleno trvale a nemění se, jedinou výjimkou je případná změna katastrálních hranic. Pokud se nějaká budova zbourá a na jejím místě postaví nová, nedostává číslo po zaniklé budově ale číslo nové odpovídající datu jejího postavení. Takže pro orientaci – čím vyšší číslo popisné – tím novější budova. Označují se jimi nejen obytné domy ale i továrny, školy, nádraží, budovy sloužící administrativě, obchodu aj. Má-li dům více vchodů, např. dva, obdrží dvě po sobě jdoucí čísla popisná, pro každý vchod jedno. Má-li vchodů ještě více, má každý vchod své vlastní číslo popisné.

  Ne všechny stavby se číslují. Již od časů Marie Terezie dosud, se nečíslují církevní stavby a sice kostely a kaple. Všimněte se někdy na svých cestách po nástupnických státech habsburské monarchie, že jediný katolický kostel v tomto teritoriu nemá číslo popisné. Fary se ale číslují. Dále se nečíslují neobývané věže. To je také hezká vzpomínka na minulost. Že se nečíslují věže vodárenské to lze snadno pochopit, je to účelová stavba. Ale co když ve věži bylo vězení, jak bylo v minulosti hojným zvykem a navíc tam ještě bydlel žalářník! Potom věž nevěž – bylo to obytná budova. Nečíslují se budovy vedlejší co náleží k hlavní budově, tj. garáže, stodoly, kůlny, chlévy aj. Stojí – li samostatně, dostanou číslo evidenční. Čísla evidenční mají i stavby sloužící pouze rekreačním účelům.

  Je zajímavé, že v různých městech se můžeme setkat s jiným grafickým provedením čísle popisných. Tak např. v Brně jsou čísla popisná bílá na černém pozadí. V Praze jsou tato čísla zásadně presentována smaltovanou tabulkou s bílými číslicemi na červeném pozadí. Číslo popisné se umisťuje při pohledu na hlavní vchod k jeho horní pravé straně, pokud není na hlavní vchod pořádně vidět, potom třeba na plotový sloupek hlavního vchodu k budově. Stalo se běžným zvykem, že když se majiteli nelíbí strohá úřední tabulka, tak si číslo popisné nechá vyhotovit z kovu, skla, plastu nebo dřeva, v graficky výtvarném provedení.

  V závěru tohoto možná trochu nudného povídání se vraťme ještě trochu do historie. Víte proč se těmto číslům říká čísla popisná – to proto, že na počátku se jimi budovy opravdu popisovaly, tj. kreslily se přímo na omítku domu a při opravě fasády se obnovovaly. Výše zmíněné datum 1805 nám umožňuje vymezit historická jádra měst. Budovy postavené před tímto datem se číslovaly od jedničky počínaje nejvýznamnější stavbou v obci, tj. zámku nebo radnice. Další budovy následovaly postupně podle své blízkosti.

  Vyhledávače na Internetu. Pokud někoho zajímá zda se přes číslo popisné může dostat k nějakým zajímavým informacím, může použít Internet. K doporučení jsou dvě webovské stránky. Tu první má Ministerstvo vnitra ČR a na www.mvcr.cz je nutno projít postupně Rady a služby dále Evidence a Adresy v ČR. Potom po zadání obce/její části (katastrálního území) a výběru ulice, získáte přehled všech budov v ulici s čísly popisnými, evidenčními i orientačními. Nejsou zde uvedeni majitelé těchto objektů ani jejich poloha na mapě.

  Druhý vyhledávač má Český úřad zeměměřický a katastrální na webu www.cuzk.cz. Dále si najděte Nahlížení do katastru a Informace z katastru a předvolbu parcela nebo budova. Tak např. pokud by jste si chtěli v Uhříněvsi koupit objekt. č.p. 1, tak po volbě obce-části obce (zde Praha a dále Uhříněves a vložení čísla 1, se dozvíte, že vlastníkem je VÚŽV a ten vám ji ale asi neprodá. Pokud si chcete koupit kdekoli v Česku jinou parcelu nebo budovu, potom se velmi doporučuje, před uzavřením kupní smlouvy, si pomocí internetu ověřit kdo je v katastru zapsán jako skutečný majitel.

  Mapy čísel popisných. Některé místní úřady si nechávají vyhotovit mapy čísel popisných v obci. Je to velice užitečná pomůcka pro evidenci a studium vývoje obce. A protože lidé jsou tvorové omylní, stává se poměrně často, že se při tomto mapování zjistí, že nějaké číslo v pořadí prostě přeskočilo – tak se nic moc nestalo. Horší je když stejné číslo popisné dostanou dva různé objekty. I to se stává ale opravdu zřídka a musí se to řešit. Pokud jsou tyto mapy i v digitální podobě je možné z nich klepnutím myší na zájmový objekt získávat bližší informace v rozsahu připojených databází.

  Číslování v Uhříněvsi. V Uhříněvsi má proto samozřejmě první číslo popisné budova zámku, číslo dvě má budova bývalého knížecího lihovaru a dnes na jeho místě stojící školy na náměstí bří Jandusů, číslo tři v jejím těsném sousedství stojící prodejna pana Bartoše. Na náměstí bří Jandusů a zejména v blízkosti tenisových kurtů, poblíže Říčanky, můžeme nalézt řadu budov s čísly kolem dvacítky a třicítky. Jsou to historicky nejstarší budovy v obci (či předchůdci budov stojících nyní na jejich místě), které byly očíslovány již před rokem 1805. Jedno z nejstarších dochovaných čísel popisných, podle provedení plechové tabulky, lze nalézt na domě manželů Lorencových – č.p. 250 v ulici Přátelství.

  Závěrem si zopakujme, že čísla popisná tvoří v katastrálním území pokud možno souvislou číselnou řadu a jsou pevně spojena s budovami, jsou součástí jejich křestního listu. Jejich orientační hodnota je však nevalná. Pokud Vás třeba na ulici Přátelství osloví řidič dodávky, že veze kolejnice na adresu Uhříněves, č.p. 262, protože to má tak na dodacím listě, tak se obávám, že mu z hlavy nikdo asi moc neporadí i když kde je v obci nádraží ví úplně každý.

  Čísla orientační, v modré barvě, mají svůj účel ve svém označení. Číslují se jimi budovy v ulici, číselná řada je vlevo lichá, začíná 1 a vpravo sudá, začíná 2. Náměstí se číslují kolem dokola, začíná se zpravidla nejvýznamnější budovou v obci - radnicí nebo od rohu náměstí. V případě nábřežní řady domů rozhoduje tok Vltavy a domy se číslují sudými nebo lichými čísly podle toho zda se jedná o pravý nebo levý břeh. Tok Vltavy též rozhoduje, na kterém z konců ulice se začne s číslováním. V Praze je zvykem, i když ne důsledně dodržovaným, že orientační čísla stoupají v ulici podle toku Vltavy, která teče od jihu k severu a pokud ulice vede příčně, potom od Vltavy pryč. V případě číslování lze vynechat číselnou rezervu, pokud je v ulici stavební parcela. Pokud se přeci jen nějaký ten domeček časem vtěsná mezi již stávající, potom se to neřeší tím, že by se zbytek ulice přečísloval ale použije se číslo sousedního domu doplněné malým písmenkem - např. 45,45a,45b,47. Složitější může být situace u sídlišť kde zástavba netvoří ulice ale budovy jsou rozptýlené. Nebo třeba rohová budova co má dva vchody, každý z jiné ulice. Případně když majitel rohové budovy zazdí vrata i branku a vybuduje si novou za rohem.

  I v orientačních číslech lze nalézt řadu kuriozit. Tak např. Václavské náměstí je očíslováno jako široká ulice (má 60 m šíře), tj. z jedné strany čísla sudá, ze druhé lichá, zatímco Staroměstské náměstí je číslováno po obvodu. A dokonce na řadě budov nalezneme i kombinaci s čísly římskými, např. na Spořilově.

  Ještě zajímavost z Uhříněvsi. Modlitebna farního sboru českobratrské církve evangelické na Husově náměstí má číslo popisné 378 ale v modrém provedení, které přísluší číslu orientačnímu. Další zajímavost se nachází na náměstí bří Jandusů, kde je dům, který má č.o.34 a č.p. také 34 a domy v sousedství mají svá čísla popisná a orientační 30/32, 32/33 a 36/35. A v ulici Fr. Diviše stojí dům co má čísla dokonce tři – 622,968 a 75. Číslo popisné 100 měl bývalý cukrovar a číslo 1000 je průmyslový objekt Pragochemy. A v ulici U Starého nádraží narůstají čísla orientační směrem do centra Prahy, i když její součástí je i „ulička“, končící, (nebo začínající ?) v ulici Fr. Diviše.

  Definice úřední. Pokud Vám stále ještě není jasné, co je to číslo orientační, podívejme se na definici Českého statistického úřadu, která praví „Číslo orientační je číselným prostorovým identifikátorem územní identifikace realizujícím identifikaci územního prvku budova se vztahem k územnímu prvku ulice a veřejných prostranství“. Po této ukázce úřední češtiny, už zajisté žádný čtenář UZ nebude mít problémy s tím, co je číslo orientační a co číslo popisné.

  V Uhříněvsi máme evidováno 82 ulic a 1282 adres (údaj MVČR). K tomu abychom v nich nebloudili, slouží výše popsané číslování.

  Závěrem uveďme, že povinnost označit budovu číslem popisným i orientačním má její vlastník. Když se projdete po Uhříněvsi zjistíte, že budov kde chybí jedno nebo dokonce obě čísla, je v obci docela dost.

  Závěrečnou zajímavostí může být informace, že smaltovina, která tvoří barevný povrch tabulek a chrání jej před korozí, je rozpuštěné organické sklo vypalované při teplotě 840º C.  Pro Uhříněveský zpravodaj napsal a naší redakci 13.7.2006 ke zveřejnění poskytl

  Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., ČVUT

  vyvěšeno: 14.10.2006
  poslední aktualizace: 17.10.2006
  ID článku: 2196              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti