[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2006

Resort ČÚZK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Katastr nemovitostí

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Geodézie

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Kartografie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Pozemkové úpravy

 • Našel ruskou minu při vytyčování pozemkových úprav
 • Koho volí občané po provedených pozemkových úpravách?

  GIS

 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  GPS

  DPZ

 • CITT Praha

  Fotogrammetrie

  Software

 • Autodesk představil MapGuide 2007 v komerční verzi

  Různé

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svatý Tomáš, apoštol - patronem zeměměřičů
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Školství

 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Internet

  Historie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • Kuchařova pevná půda pod nohama

  Přečtěte si

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • O čem se psalo v týdnu 22/05 – 28/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Domácí impregnace map
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Výzva: Měříte v archeologii, ve sportu či v jiných odvětvích?
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin

  Z domova

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Ze zahraničí

 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  ČSGK

 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  KGK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
 • Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  PRAHA (12.-16.6.2006) – Česká kosmická kancelář a Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze byly hlavními pořadateli série kurzů z oborů fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, digitální kartografie a sběru dat pro digitální katastr, jež proběhly třetí červnový týden v areálu většině účastníkům důvěrně známé vysoké školy. V dejvické budově Fakulty stavební sice v té době zrovna probíhaly stavební úpravy, ale ty kurzům neublížily. „Vždyť jsme na stavební fakultě, tak proč by zde na chodbách nemohlo stavět,“ prohodil o přestávce jeden z účastníků kurzu.

  Sledovali jsme dva ze čtyř kurzů, na které se přihlásili vedle současných doktorandů z nejrůznějších škol také odborníci z praxe ale i lidé, kteří pracují v oborech, ve kterým znalosti o digitální kartografii a katastru jsout nutností.
  „Pořádání těchto odborných kurzů je součástí projektu, jež jsou spolufinancováné Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,“ vysvětlil účastníkům vzdělávací akce o digitální kartografii muž, který byl odborným garantem tohoto kurzu Bohuslav Veverka.
   Profesor Bohuslav Veverka

  Proto také loga ESF znamenající „rovné příležitosti pro všechny“ , ministerstva práce a sociálních věcí a vlaječka Evropské unie zdobily veškeré publikace a podklady včetně diplomů, jež po vyplnění závěrečných testů získali jeho úspěšní absolventi.

  Nejobsáhlejší a tudíž dvoudenní kurz patřil kartografii, kde se digitální kartografie skloňovala bez šestého pádu ve všech pádech. Probrala se od základních definic, přes dějiny začínající u klu až k současným počítačům a nezapomnělo se ani na geografické kalkulátory a seznámení s programem MATKART. Druhý digitálně-kartografický den všichni věděli více informací o mapách na internetu, datech, značkovacích jazycích, klikacích mapách a nejrůznějších aplikacích. Ti, co jen tušili, co to je HTML, XHTML, CGI a PHP se na kurzu o těchto zkratkách dozvěděli více. Výklad o kartografických produktech sledovaných na monitorech byl ukončen seznámením s technologií OCAD. Víme již, že pomocí tohoto programu používaného ve většině kartografických firem lze vytvořit podklady pro budoucí papírové produkty, ale i podklady pro webové mapy. Prohlížím si publikaci vytvořenou ze stránek prezentací přednášek Bohuslava Veverky, Růženy Zimové a Jiřího Cajthamla a jsem rád, že ji mám. Protože na kurzech byly i kolegové z VÚGTK, lze předpokládat, že publikace bude k nahlédnutí v knihovně odvětvové výzkumné základny ve Zdibech.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 21.08.2006
  poslední aktualizace: 12.10.2006
  ID článku: 2214              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=315...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů