[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Dne 18.8.2006 byl ČÚZK podstoupen ZKI v Pardubicích spis k podané žádosti o informaci týkající se zkoušek odborné způsobilosti a uznání praxe v členském státě EU podle zákona 18/2004...


  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  PERSONÁLNÍ ODBOR

  182 11 Praha 8-Kobylisy, Pod sídlištěm 9/1800

  ( 28404 1111

  VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

  el. podání / 12.8.2006

  NAŠE ZNAČKA

  ČÚZK 4052/2006-12

  VYŘIZUJE / LINKA

  Kalaš/1267

  MÍSTO ODESLÁNÍ Praha

  (datum)

  30.8.2006

  Věc: Dotaz ke zkouškám odborné způsobilosti

  Vážený pane Bartoši,

  dne 18.8.2006 byl Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Pardubicích podstoupen spis k Vámi podané žádosti o informaci týkající se zkoušek odborné způsobilosti. K této věci Vám sděluji následující informace:

  Podmínky pro udělení úředního oprávnění jsou stanoveny v § 14 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“).

  Ustanovení § 14 odst. 4 zákona o zeměměřictví je speciálním ustanovením k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 2 tohoto zákona.

  V zásadě tedy mohou dle zákona o zeměměřictví a v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace nastat tyto situace:

  A) Jste fyzickou osobou, která není držitelem oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona o zeměměřictví.

  Pak musíte v případě zájmu o udělení úředního oprávnění splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 zákona o zeměměřictví, tedy včetně podmínky vykonání nejméně pětileté odborné praxe v České republice.

  B) Jste fyzickou osobou, která je občanem členského státu Evropské unie a jste držitelem oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona o zeměměřictví (může jít například o oprávnění platné na Slovensku).

  Pak musíte v případě zájmu o udělení úředního oprávnění splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 4 zákona o zeměměřictví. Podle tohoto ustanovení k udělení úředního oprávnění postačí splnit podmínku plné způsobilosti k právním úkonům a bezúhonnosti a dále buď úspěšně složit srovnávací zkoušku odborné způsobilosti, nebo vykonat v České republice tříletou odbornou praxi v zeměměřických činnostech, pro které žádáte o udělení úředního oprávnění. Pokud tedy úspěšně složíte srovnávací zkoušku odborné způsobilosti, nemusíte vůbec vykonání odborné praxe dokládat.

  Náležitosti žádosti o udělení úřadního oprávnění jsou stanoveny v §§ 15 a 16 vyhlášky č. 31/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

  V případě ad B) je ještě nutno navíc vyplnit formulář „žádost o uznání odborné kvalifikace“, který si můžete stáhnout na těchto stránkách: http://www.msmt.cz/uok/ap_download.php (případně Vám jej zašleme), a přiložit požadované doklady. Doklady, které jsou u obou žádostí shodné, stačí doložit pouze jednou.

  V případě zájmu o udělení úředního oprávnění, ať již se na Vás vztahuje varianta ad A) či ad B), neváhejte kontaktovat od 12.9.2006 paní Věru Císařovou, tel.: 2 8404 1261, mail: Vera.Cisarova@cuzk.cz, která je připravena Vám v této věci pomoci.

  S pozdravem

  Pozn.: Odesláno pouze elektronicky

  PaedDr. Petr Zajíček

  ředitel personálního odboru

  Toto je reakce ČÚZK, která se týká „praxe pro ÚOZI v zemích EU“ viz www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2220

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 10.09.2006
  ID článku: 2219              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2220...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Sborník rozhodnutí