[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2006

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

Pozemkové úpravy

GIS

GPS

DPZ

Fotogrammetrie

Software

Různé

Školství

Internet

Historie

Přečtěte si

Zajímavosti

Z domova

Ze zahraničí

ČSGK

KGK

NZK

Úvodník

 • Prachy, prachy, prachy...

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Prachy, prachy, prachy...

  ...jsou třeba. Pokud nemáme v Zeměměřiči komerční obálku, tedy reklamu na 1. stránce, je to zhruba dvacetitisícová díra v našem rozpočtu. A to je strašně moc, takže vždycky koncem roku váhám, jestli udržíme časopis i dál. Žel, až nepříjemně často si musíme motiv na obálku vymýšlet sami. Zatím snad nápady ještě máme a nekomerční obálky jsou důstojným vstupem do časopisu. Existují dokonce i nerealizované obálky. Z nich vám představujeme tu, která měla připomenout návštěvu afrického předsedy tamního resortu v Litoměřicích.

  Obálka tohoto čísla s lebkami mi připadala velmi smutná, možná až morbidní, takže jsme se ji pokusili zlehčit právě tím africkým nejvyšším zeměměřičem. »Nejvyšším« je myšleno pouze ve smyslu společenského postavení. Možná, že i někteří naši geodeti touží dosáhnout stejné materiální úrovně a měřit si na podobně improvizované výtyčky. Toto číslo věnujeme především cenám za zeměměřické výkony. Buď budou zeměměřiči jen mluvit o tom, jak byli za 1. republiky vážení, nebo... Buď stanovíme minimální ceny a všechny nižší budeme považovat ze nereálné, podezřelé, likvidační a s problematickou kvalitou nebo nebudeme svoji práci šudlit a ceny budou odpovídat výkonům. Buď to bude podnikání nebo charita. Buď za své prachy zamíříme do Evropy nebo do Afriky.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 03.10.2006
  ID článku: 2223              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Úvodník