[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase

  Letošní přepracované vydání je určeno pro žáky 6. a 7. tříd bulharské základní školy. V jednom svazku se tak soustřeďují témata geografie světa (původně zvlášť v atlase pro 6. třídu) a geografie Evropy a Bulharska (pro 7. třídu). Některé z publikovaných map a prvky uspořádání díla skutečně stojí za úvahu i pro tvůrce našich školních atlasů. Najdou se i místa hodná kritiky.

  Atlas formátu A4 rozvržený do 66 stran brožovaného díla obsahuje celkem 50 map několika skupin měřítek. Mapy světa umístěné na dvojstranu jsou v měřítku 1:80 mil., jednostránkové mapy světa v měřítku 1:120 mil. Světadíly jsou představeny nejčastěji na mapách měřítka 1:40 mil., příp. 1:60 mil., Asie a Antarktida jednotně v měřítku 1:50 mil. Mapy Evropy vykazují jednotné měřítko 1:20 mil., Balkánský poloostrov 1:6,5 mil. a Bulharsko 1:2 mil., příp. 1:1,5 mil.

  Atlas se člení do regionálních kapitol v posloupnosti: svět, světadíly, Balkánský poloostrov a Bulharsko. Mapový obsah atlasu zahajuje fyzicko-geografická mapa světa v tradičním provedení, doplněná však trasami nejvýznamnějších objevitelských cest. Pak ve výřezech následují příklady jednotlivých typů map, které jsou zastoupeny v jednotlivých regionálních kapitolách. Zatímco výřezy nejsou opatřeny legendou, opakující se legendy jsou pak vždy umístěny u každé mapy v kapitolách. Výjimku tvoří vždy úvodní fyzicko-geografické mapy, jejichž legenda, kromě výkladu hypsometrie souše a moře, je předložena až v závěru atlasu (kromě FG prvků obsahuje i znaky pro nerostné bohatství, tyto znaky se však opakují i v mapách hospodářských, kde však nejsou uvedeny v připojených legendách). FG mapa Bulharska je vybavena plnou legendou, vč. znaků pro nerostné bohatství. Zatímco použití legend je neuspořádané, obsah jednotlivých kapitol (v pořadí: Afrika, Jižní Amerika, Severní Amerika, Asie, Austrálie, Evropa) je standardní.

  Každou kontinentální kapitolu uvádí FG mapy s vyznačením ložisek nerostných surovin a velkých měst. Pak následuje klimatická mapa (klimatické pásy, klimagramy, trasy teplých a chladných mořských proudů a směry významných větrů). Menší mapy vod jsou obsahově poněkud chudší a znázorňují příslušnost území k úmořím oceánů a bezodtoké oblasti.

  Zajímavé jsou komplexní mapy přírodních geografických zón. Pomocí plošné barvy znázorňují rozmístění geomů (lesy, savany, pouště atd.), červenými čarami jsou odděleny přírodně geografické zóny (často se jejich hranice nekryjí s hranicemi geomů). Zvlášť jsou vyznačeny horské oblasti. Černými piktogramy jsou pak vyjádřeny typické elementy flóry a fauny geomů. Antarktidu reprezentuje v atlasu FG mapa (s uvedením tras hlavních expedicí a polohy bulharské antarktické stanice) a klimatická mapa.

  Obyvatelstvu je věnována zvláštní mapa znázorňující hustotu osídlení. V kruhových discích jsou umístěny barevné fotografie hlav zástupců dominantní lidské rasy. Politické mapy mají tradiční provedení v plošných barvách. Podkladem pro hospodářské mapy je hnědě stínovaný reliéf kontinentu s hlavním toky a městy. Znaky (geometrickými i piktogramy) jsou pak uvedeny hlavní odvětví průmyslu, zemědělské rostlinné a živočišné výroby podle připojené legendy. Další znaky pro nerostné suroviny a komunikace si pak čtenář musí vyhledat ve společné legendě v závěru atlasu.

  Problematické je vymezení hranice Evropa-Asie. Zakavkazské republiky patří v kapitole Asie do Asie (hranicí je hřeben Velkého Kavkazu, správně však Kumo-Manyčská sníženina severně od Kavkazu), v politické mapě Evropy patří do tohoto světadílu, nikoliv však evropská část Turecka. Vymezení Balkánského poloostrova je více-méně tradiční po řekách Soča, Sáva a Dunaj. Kapitolu věnovanou Bulharsku tvoří FG mapa, mapa obyvatelstva, administrativního členění, hospodářství a ochrany přírody.

  Je zajímavé, že v atlasu není jediná mapa věnovaná cíleně geologické stavbě území a jeho reliéfu, půdy jsou zastoupeny jedinou mapu (svět), o srážkách a teplotách v území se čtenář může udělat představu pouze podle klimagramů, environmentální problematika (z hlediska kvality ŽP) je zcela opomenuta.

  Atlas je vytištěn na matném papíře střední gramáže v kvalitním lesklém obalu. Jeho cena činí 8,40 BGL (1 USD = 1,47 BGL, srpen 2006). Atlas podává jen základní informace o vybraných parametrech zobrazených území, což může výuce na základních školách postačovat. Je tak doporučen bulharským ministerstvem školství a vědy jako učební pomůcka pro příslušné ročníky základní školy.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 12.09.2006
  poslední aktualizace: 12.10.2006
  ID článku: 2226              Používané zkratky
  další informace: www.cartographia-bg.net...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média