[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2006

Resort ČÚZK

 • Rozšiření nabídky grafických informací dostupných dálkovým přístupem k ISKN
 • Úředně oprávněný zeměměřický bakalář - ÚOZBc.
 • Zhuštěný průvodce otázkami ke zkouškám ÚOZI

  Katastr nemovitostí

 • Souřadnicové systémy na území Polska
 • Rozšiření nabídky grafických informací dostupných dálkovým přístupem k ISKN
 • GIS Day v Dobrém ránu s ČT

  Geodézie

 • Úředně oprávněný zeměměřický bakalář - ÚOZBc.
 • Zhuštěný průvodce otázkami ke zkouškám ÚOZI

  Kartografie

 • Co přináší nejnovější „střední“ turecký školní atlas „Ilkögretim Orta Atlas“

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • GeoCup 2006 - studentská soutěž v geoinformačních dovednostech
 • GIS Day v Dobrém ránu s ČT

  GPS

 • Trimble VRS Now Service to Be Launched in Germany for High Precision GNSS Positioning
 • Galileo
 • Galileo v Praze?

  DPZ

 • Manipulace a distribuce dat dálkového průzkumu – projekty Evropské kosmické agentury
 • Kdy a kde bude sídlo Galilea?

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Listopadový Zeměměřič
 • Zeměměřiči na YouTube - Císařský

  Školství

 • Co přináší nejnovější „střední“ turecký školní atlas „Ilkögretim Orta Atlas“
 • Souřadnicové systémy na území Polska
 • GeoCup 2006 - studentská soutěž v geoinformačních dovednostech
 • Vzpomínky matematika a geodeta profesora Nádeníka nejen na předlistopadové poměry
 • GIS Day v Dobrém ránu s ČT
 • Manipulace a distribuce dat dálkového průzkumu – projekty Evropské kosmické agentury

  Internet

 • Rozšiření nabídky grafických informací dostupných dálkovým přístupem k ISKN

  Historie

 • Vzpomínky matematika a geodeta profesora Nádeníka nejen na předlistopadové poměry

  Přečtěte si

 • GIS Day v Dobrém ránu s ČT

  Zajímavosti

 • Ze zahájení 42. Geodesia rallye
 • V pondělí 20.11. končí soutěže o víno z Templářských sklepů
 • Vzpomínky matematika a geodeta profesora Nádeníka nejen na předlistopadové poměry
 • GIS Day v Dobrém ránu s ČT
 • Zeměměřiči na YouTube - Císařský

  Z domova

 • Ze zahájení 42. Geodesia rallye
 • GeoCup 2006 - studentská soutěž v geoinformačních dovednostech
 • Vliv nového stavebního zákona na územní plánování
 • GIS Day v Dobrém ránu s ČT
 • Galileo v Praze?
 • Manipulace a distribuce dat dálkového průzkumu – projekty Evropské kosmické agentury

  Ze zahraničí

 • Co přináší nejnovější „střední“ turecký školní atlas „Ilkögretim Orta Atlas“
 • Souřadnicové systémy na území Polska
 • Obludný hmyz zaútočil na Německo
 • Trimble VRS Now Service to Be Launched in Germany for High Precision GNSS Positioning
 • Galileo
 • Kdy a kde bude sídlo Galilea?

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co přináší nejnovější „střední“ turecký školní atlas „Ilkögretim Orta Atlas“

  Istanbulské nakladatelství Altin Kitaplar Yayinevi uvádí v roce 2006 na trh nový školní atlas pro potřeby tureckého základního školství. Útlé, avšak zajímavé dílo je hodné pozornosti nejen tamních školáků.

  Sešit formátu A4 nabízí základní geografické informace o naší planetě a zvýrazňuje „tureckou“ problematiku. Na vnitřní stránku obálky je umístěn přehled těles sluneční soustavy. Na dalších stránkách jsou graficky, numericky i slovním popisem vysvětleny pohyby zemského tělesa a doprovodné jevy. Následuje podrobný přehled vlastností Země jako kosmického tělesa. Jednotlivé parametry naší planety jsou doprovázeny instruktivními piktogramy. Jedna stránka je věnována osmi nejpoužívanějším kartografickým zobrazením na příkladu mapy světa.

  Vlastní tématický obsah otevírá fyzická mapa světa (1:80 mil.). Pro zajímavost - Austrálie je vedena jako součást kontinentu Oceánie. Navazující politická mapa světa přidává tabulku s rozlohou jednotlivých světadílů. Další tématické mapy světa (vesměs bez uvedení číselného nebo grafického měřítka) postupně informují o ročních srážkových úhrnech, o proudění vzduchu v zimě a v létě a jeho odrazem v sezónních srážkách, o rozložení jednotlivých biomů, klimatických pásem, typech hospodářství s odrazem ve využití krajiny, těžbě hlavních energetických surovin, hustotě obyvatelstva. V sousedství map jsou umístěny kruhové aj. diagramy a grafy informující o vývoji počtu obyvatel na Zemi, počtu automobilů ve vybraných zemích a míře automobilizace obyvatelstva.

  Důležitá část atlasu je věnována „turecké“ problematice. Fyzická mapa Turecka (1:4,5 mil.) obsahuje nebývale podrobné orografické názvosloví. Doprovází ji mapka ročních srážkových úhrnů a mapka klimatických oblastí státu. Mapa administrativního členění Turecka (rovněž 1:4,5 mil.) je doplněna mapkami typů potenciálního přírodního rostlinstva a typů současného využívání krajiny. Další mapa měřítka 1:4,5 mil. představuje území Turecka rozdělené do „evropských“ regionů (bölgesi: Marmarský, Černomořský, Egejský, Vnitřní Anatolský, Středomořský, Východoanatolský, Jihovýchodní Anatolský, ty se dělí na oblasti - bölümü). Přiložené mapky dokládají hustotu obyvatelstva a ložiska nerostných surovin. Na dalších stránkách jsou na pozadí map „Starého světa“ barevně zvýrazněny státy s turkickou národní dominancí (omylem i Tádžikistán) a oblasti osídlené lidem turkické jazykové skupiny s celkem 33 národy 6 větví (západní – Podněpří, Severní Kavkaz, Ural, střední – Kaspik-Ťanšan, východní – Amudarja-Chuangche, severní – Altaj-Kolyma, čuvašské - Povolží, jižní - Bosna-Amudarja). Mapa největšího měřítka (neuvedeno) uvádí fyzickogeografické poměry ostrova Kypru a jeho rozdělení na „Severokyperskou tureckou republiku“ a „Kyperský řecký stát“. Na dalším listě je demonstrování postavení Turecka v okolním východoevropském a blízkovýchodním prostředí (1:14 mil.). Některé údaje jsou hodny diskuse: pásmo Gazy připojeno k Egyptu, Západní břeh Jordánu k Jordánsku, Nachičevan je uveden jako samostatný stát, uveden je nepoužívaný název „Jugoslávská federativní republika“). Nepochybně zajímavé jsou turecké překlady a přepisy toponym (většinou v historické oblasti tureckého vlivu – na jiných mapách jsou uvedeny jak oficiální, tak turecké názvy vedle sebe, nikoliv však obojí pro totéž místo, např. Bosnasaray = Sarajevo, Üsküp = Skopje, Rusčuk = Ruse, Manastir = Bitola, Selanik = Soluň, Šam = Damašek, Kandiye = Heraklion, Tiflis = Tbilisi, Ibrail = Braila a mnoho jiných). Evropě je věnována fyzickogeografická a politická mapa (obě 1:20 mil.) v tradičním provedení (ve fyzické mapy vypadly názvy některých hlavních měst). Podobná dvojice map dokladuje Asii (1:50 mil., vč. „výpadků“ názvů některých hlavních měst). Vymezení Asie vůči Evropě je provedeno podle politických hranic (vč. evropských částí Turecka, Ruska a Kazachstánu, a rovněž indonéský Západní Irian, Sinaj naopak patří k Africe). Severní Amerika, Jižní Amerika a Afrika jsou zastoupeny fyzickogeografickými mapami ve větším měřítku (1:32 mil., resp. 1:37,5 mil.), zatímco polické členění je uvedeno ve výřezech v mapkách velmi malého měřítka. Obě polární oblasti zachycují zajímavé mapy v měřítku 1:72,5 mil., informující o rozloze pevninského a mořského ledu v různých obdobích a o rozšíření souvislého a ostrůvkovitého permafrostu. Na závěr jsou uvedeny: politická mapa Oceánie, fyzická mapa Austrálie a Nového Zélandu (1:40 mil.) a jejich okolí a mapa politického členění téže oblasti (vč. států Australského svazu).

  Nepochybně inspirativní se jeví zejména část věnovaná “turecké“ problematice, ať již jde o znázornění faktů týkajících se Turecka samotného, tak jeho národnostních kořenů. Značný vzdělávací význam má mapa znázorňující postavení Turecka v jeho okolí. Sympatické je rovněž použití výkladových piktogramů úvodem. Střední atlas se prodává za 4,00 YTL, tj. cca za 62 CZK (2006). Přestože je atlas vytištěn na velmi kvalitním papíře, je to na turecké poměry cena poměrně vysoká.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 29.09.2006
  ID článku: 2236              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku