[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací

  Geodézie

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Uhříněveské výšky
 • For Arch 2006
 • Stručný průvodce geodeta novým stavebním zákonem
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací
 • Výňatky z ceníků
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  Kartografie

 • Uhříněveské výšky
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Frankfurter Buch Messe
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Kartografická společnost bilancovala v Brně
 • VKÚ je už také v České republice

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Civil 3D umí publikovat v Google Earth
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků

  GPS

  DPZ

 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky

  Fotogrammetrie

 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR

  Software

 • Google Earth oslavil první výročí řadou novinek
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zemřel ing. Pavel Vyskočil, DrSc.
 • 10 000 Kč nálezci nebo za informaci
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Školství

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Metadata o diplomkách
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition

  Internet

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Historie

 • Uhříněveské výšky
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Přečtěte si

 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Zajímavosti

 • Historické plány
 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Z domova

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • MAPY A HVĚZDÁŘ
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • For Arch 2006
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Milan Konečný: Japonci mi ukázali svět
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky
 • VKÚ je už také v České republice

  Ze zahraničí

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Zemřel předseda polského svazu
 • Frankfurter Buch Messe
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  ČSGK

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Zemřel předseda polského svazu

  KGK

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Technické dílo roku
 • Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

  NZK

  Úvodník

 • Prachy, prachy, prachy...

  Katalog

  Vševědna

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...
 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Technické dílo roku

  Výsledky soutěže o Technické dílo roku 2005, kterou pořádala KGK ve spolupráci s ČSGK a ČÚZK, byly vyhlášeny na veletrhu GEOS 2006:

  1. místo - Přesun tubusu metra přes řeku Vltavu (CCE Praha s.r.o., ing. Jaroslav Pohan)

  2. místo - Geoportál Zeměměřického úřadu (Zeměměřický úřad)

  3. místo - Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T (by/S@T group a.s.)

  Odborná porota pracovala ve složení: Šolc, Slaboch, Plánka, Bureš, Schenk, Poláček, Mikšovský, Šíma, Čech.

  KGK udělila ČÚZK mimořádnou cenu za přínos k rozvoji soukromého podnikání v geodézii a kartografii v ČR za spolupráci při tvorbě a novelizaci legislativy v Parlamentu ČR.

  Anketa na internetu:

  1. místo - Podrobné měření Jednotné digitální mapy Prahy 3D (IMIP, GEODET, s.r.o., Grid, a.s.)

  2. místo - Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T (by/S@T group a.s.)

  3. místo - Informace z katastru nemovitostí (VÚGTK)

  Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

  ve spolupráci s ČSGK - pobočkou Praha, ČÚZK a za podpory časopisu Zeměměřič vypisuje

  SOUTĚŽ - TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2006

  a vyzývá geodety z České republiky, geodetické firmy, jednotlivá pracoviště resortu ČÚZK,

  katedry vysokých škol oboru geodézie i kolektivy geodetů k účasti na této soutěži.

  Přihlášky zasílejte do 31. 12. 2006 na adresu: Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora), Plamínkové 1592, 140 00 PRAHA 4. Sledujte www.kgk.cz

  Podmínky dalšího ročníku soutěže Technické dílo roku 2006:

  1. Přihlašované dílo musí být :
  • z oboru
  • geodézie
  • inženýrská geodézie
  • katastr nemovitostí
  • informační systémy
  • kartografie
  • významným přínosem pro rozvoj oboru
  • zpracováno na vysoké odborné a kvalitativní úrovni
  1. Dílo je nutno doručit do 31. 12. 2006 v písemné formě na adresu: Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora), Plamínkové 1592, 140 00 PRAHA 4

   

  1. Přihláška musí obsahovat:
  • název a adresu autora díla
  • telefon, fax, e-mail
  • anotaci díla
  • popisné, výpočetní, grafické, případně fotografické zdokumentování díla
  • elektronickou verzi ve formě vhodné ke zveřejnění na webových stránkách, v případě většího souboru s odkazem na vlastní stránky autora
  1. Do soutěže mohou být přihlášena díla vzniklá v posledních pěti letech, včetně těch, která se v předcházejících ročnících soutěže o TDR neumístila na žádném z prvních tří míst.
  1. Vyhlášení soutěže a jejích podmínek proběhlo na Setkání geodetů 2006 v hotelu Skalský dvůr dne 15. 6. 2006 a následně bude zveřejněno na webových stránkách komory (www.kgk.cz) v časopisu Zeměměřič a na jeho webových stránkách (www.zememeric.cz). Přihlášená díla budou zveřejněna od 10. 1. 2007 na webových stránkách KGK, kde bude umožněno hlasování o »Cenu geodetické veřejnosti«. Uzávěrka tohoto hlasování bude k 28. 2. 2007. Hlasování má právo se zúčastnit každý geodet, který uvede svou identitu (jméno, adresu).
  1. Pořadatelé jmenují komisi (porotu), která vyhodnotí »Technické dílo roku 2006« a stanoví pořadí přihlášených děl. Slavnostní vyhlášení proběhne na veletrhu GEOS 2007, který se uskuteční v březnu 2007.

  Vyhlášeno na Setkání geodetů 2006 v hotelu Skalský dvůr dne 15. 6. 2006.

  KGK

  vyvěšeno: 11.10.2006
  ID článku: 2259              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku