[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací

  Geodézie

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Uhříněveské výšky
 • For Arch 2006
 • Stručný průvodce geodeta novým stavebním zákonem
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací
 • Výňatky z ceníků
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  Kartografie

 • Uhříněveské výšky
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Frankfurter Buch Messe
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Kartografická společnost bilancovala v Brně
 • VKÚ je už také v České republice

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Civil 3D umí publikovat v Google Earth
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků

  GPS

  DPZ

 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky

  Fotogrammetrie

 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR

  Software

 • Google Earth oslavil první výročí řadou novinek
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zemřel ing. Pavel Vyskočil, DrSc.
 • 10 000 Kč nálezci nebo za informaci
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Školství

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Metadata o diplomkách
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition

  Internet

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Historie

 • Uhříněveské výšky
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Přečtěte si

 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Zajímavosti

 • Historické plány
 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Z domova

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • MAPY A HVĚZDÁŘ
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • For Arch 2006
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Milan Konečný: Japonci mi ukázali svět
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky
 • VKÚ je už také v České republice

  Ze zahraničí

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Zemřel předseda polského svazu
 • Frankfurter Buch Messe
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  ČSGK

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Zemřel předseda polského svazu

  KGK

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Technické dílo roku
 • Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

  NZK

  Úvodník

 • Prachy, prachy, prachy...

  Katalog

  Vševědna

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...
 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kartografická společnost bilancovala v Brně

  Během 16. kartografické konference se 8. září 2005 v Brně uskutečnilo také 7. plenární zasedání KS ČR a z jejího jednání mě zaujalo:

  Zpráva o činnosti KS ČR za období prosinec 2003 až září 2005

  6. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR se uskutečnilo dne 11. prosince 2003 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v době konání závěrečného veřejného semináře výzkumného záměru »Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii« pořádaného katedrou mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s KS ČR. Plenární zasedání tehdy zvolilo výbor společnosti ve složení:

  • Doc. ing. Václav Čada, CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
  • Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU Brno
  • Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno
  • Ing. Jiří Kučera, Zeměměřický úřad Praha
  • Doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • Ing. Jiří Šumbera, kartografické nakladatelství SHOCart, s.r.o., Zádveřice u Vizovic
  • plk. Doc. ing. Václav Talhofer, CSc., Vojenská akademie Brno
  • Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Ing. Růžena Zimová, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • Jako náhradník byl zvolen ing. Petr Skála, ČZU Praha

  Na ustavující schůzi výboru, konané téhož dne, byli ve smyslu stanov společnosti zvoleni do funkce předsedy společnosti doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc., do funkce místopředsedy plk. doc. ing. Václav Talhofer, CSc., do funkce sekretáře společnosti ing. Růžena Zimová, Ph.D. a do funkce pokladníka ing. Jiří Kučera.

  Plenární zasedání dále zvolilo revizní komisi ve složení:

  • Ing. Miroslav Benischek, Zeměměřický úřad Praha, pracoviště Sedlčany
  • Ing. Petr Buchar, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • PhDr. Ondřej Roubík, VÚGTK Zdiby (zvolen předsedou revizní komise)

  6. plenární zasedání uložilo výboru Kartografické společnosti ČR:

  • zorganizovat soutěže Mapa roku 2003 a Mapa roku 2004,
  • zorganizovat Soutěž dětské kresby a vítězné exponáty zaslat na Mezinárodní výstavu dětské kresby ICA v La Coru?a v roce 2005,
  • zajistit representativní českou účast na 22. mezinárodní konferenci ICA v roce 2005 včetně výstavy českých map a atlasů,
  • zajistit ve spolupráci s Kartografickou společností SR konání 16. kartografické konference v roce 2005 v České republice,
  • dopracovat plán vědeckotechnických akcí na období 2004 - 2005,
  • pokračovat ve vydávání Zpravodaje Kartografické společnosti ČR
  • zajistit aktuální informace o společnosti na webové stránce www.czechmaps.info
  • projednat s Kartografií Praha, a.s. pokračování kolektivního členství ve společnosti,
  • snažit se o větší propagaci kartografie jako oboru a Kartografické společnosti ČR v médiích.

  Odborné akce společnosti

  Kartografická společnost ČR uspořádala v uplynulém volebním období několik samostatných akcí a řady dalších akcí byla spolupořadatelem. Všechny byly již v Zeměměřiči popsány, až na XXII. mezinárodní konferenci ICA, které se za ČR zúčastnilo celkem 14 delegátů a doprovázejících osob. Na program konference byly zařazeny referáty: Mikšovský, M., Zimová, R. »Mapování českých zemí v 18. století«, Bořkovcová, J., Svobodová, D.: »Tvorba státních map středních měřítek odvozených z GIS v ČR«, Voženílek, V.: »Příroda, klima a přírodní jevy - tři témata pro projekty atlasů ale tisíce podobností a rozdílů«, Kudrnovský, E., Létal, A., Sedlák, P.: »Kresba optimálního obsahu a symbolizace pro cykloturistické mapy«, Hradec, J.: »Server životního prostředí«, a poster Řezník, T.: »Interaktivní mapy«. Na mezinárodní výstavu bylo odesláno 21 map a atlasů, jejichž výběr byl proveden z titulů zaslaných do soutěže »Mapa roku«. Seznam těchto map byl uveden ve výstavním katalogu, mapy se však na poště mezi Olomoucí a La Coru?ou ztratily, takže na výstavě nebyly umístěny. Na mezinárodní výstavě dětské kresby s kartografickou tematikou bylo prezentováno 5 kreseb - vítězných prací z naší národní soutěže.

  Činnost členů společnosti v ICA

  V letech 2003 - 2007 vykonává člen výboru společnosti doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. funkci presidenta Mezinárodní kartografické asociace.

  Naše společnost byla zastoupena svými členy v řadě komisí ICA, a to ve funkci členů popř. členů-korespondentů takto:

  • komise pro výchovu kartografů - doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
  • komise pro technologii výroby map - doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
  • komise pro historii kartografie - doc. RNDr. Milan Drápela, CSc.
  • komise pro prostorové informace - doc. ing. Petr Rapant, CSc.
  • komise pro teorii kartografie - doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
  • komise pro vizualizaci - prof. ing. Aleš Čepek, CSc.
  • komise pro mapy na internetu - ing. Josef Hnojil, PhD.
  • komise pro generalizaci - RNDr. Karel Staněk, PhD.
  • komise pro družicové mapování - RNDr. Eduard Muřický
  • komise pro regionální atlasy - Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.
  • komise pro kartografická zobrazení - ing. Petr Buchar, CSc.
  • komise pro práci žen v kartografii - ing. Jarmila Váňová
  • komise pro kartografii pro děti - RNDr. Eva Klímová

  Práce v komisích ICA se vzhledem k finančním možnostem soustředila především na písemný styk s vedoucími komisí a na účast na jejich zasedáních konaných v rámci mezinárodních kartografických konferencí.

  Kartografická společnost ČR je od r. 1999 členem Mezinárodní evropské kartografické unie, v jejímž výboru je zastoupena předsedou společnosti.

  Spolupráce s jinými organizacemi

  Na základě dohody s Kartografickou společností SR, uzavřené v r. 1992, probíhá i nadále vzájemná spolupráce se slovenskými kartografy, která se odráží především v konání společných kartografických konferencí (naposledy v září 2003 ve Zvolenu, SR).

  V souladu s dohodou s Českým svazem geodetů a kartografů jsou představitelé obou organizací vzájemně zváni na plenární zasedání organizací a na další akce a členům obou organizací jsou vzájemně poskytovány členské výhody (např. nižší vložné na akce). Obě organizace si vzájemně vyměňují vydávané spolkové časopisy.

  Pokračuje spolupráce se sekcí geografického vzdělávání České geografické společnosti, s níž jsou každoročně pořádány porady vedoucích kateder geografie a kartografie českých vysokých škol. Na program těchto akcí jsou pravidelně zařazovány zprávy o činnosti České geografické společnosti a Kartografické společnosti ČR a o výhledu akcí na další období.

  Z iniciativy Českého svazu geodetů a kartografů byly v uplynulém období svolávány koordinační schůzky Stálého výboru předsedů České geografické společnosti, Komory geodetů a kartografů, České asociace pro geoinformace, Společnosti důlních měřičů a geologů, České společnosti certifikovaných odhadců majetku, České společnosti pro fotogrammetrii a DPZ a Kartografické společnosti ČR. Na těchto schůzkách byly diskutovány otázky vzdělávání, autorského práva v digitální kartografii a v GIS, možnosti vydání Národního atlasu ČR apod. V roce 2004 - 2005 se dosud obdobná schůzka nekonala.

  Členská základna

  Kartografická společnost má ke dni konání tohoto plenárního zasedání 104 členů, z toho 7 čestných členů. V průběhu uplynulého období zemřeli 4 dlouholetí členové naší společnosti, a to ing. Jiří Kánský, RNDr. Olga Kudrnovská, CSc. a doc. RNDr. ing. Václav Novák, CSc., všichni tři čestní členové společnosti, a RNDr. ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., bývalý tajemník společnosti.

  Kolektivními členy Kartografické společnosti ČR jsou Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby, Kartografie Praha, a.s., SHOCart Zádveřice, spol. s r.o. a nakladatelství B.A.T. Program, s.r.o., Rožnov p. Radhoštěm.

  Kartografická společnost ČR je od r. 2000 kolektivním členem České asociace pro geoinformace.

  Výhled další činnosti po 8. 9. 2005

  Výbor Kartografické společnosti ČR se v dalším dvouletém funkčním období zaměří zejména na přípravu 17. kartografické konference, kterou uspořádá v r. 2007 společně s Kartografickou společností SR ve Slovenské republice. Dále se zaměří na důstojnou reprezentaci české kartografie na 23. mezinárodní kartografické konferenci ICA a na zasedání Valného shromáždění ICA, které se budou konat v témže roce v Moskvě.

  Pro období 2005 - 2007 připraví výbor další odborné akce a zorganizuje soutěž »Mapa roku 2005« a »Mapa roku 2006« a soutěž dětské kresby s kartografickou tematikou pro výstavu ICA v Moskvě v r. 2007.

  Bude i nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním Zpravodaje Kartografické společnosti ČR a udržováním webové stránky společnosti www.czechmaps.info.

  Na 7. plenárním zasedání KS ČR, konaném 8. září 2005 v Brně, byl zvolen nový výkonný výbor KS ČR na další období ve složení:

  • Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň),
  • Ing. Bohumil Háj (SHOCart Zádveřice, s.r.o.),
  • Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (MU Brno),
  • Doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (ČVUT Praha),
  • Ing. Bedřich Němeček (ZÚ Praha, prac. Sedlčany),
  • Ing. Jiří Šumbera (spolupracovník Kartografie Praha, a.s.),
  • plk. Doc. ing. Václav Talhofer, CSc. (UO Brno),
  • Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc),
  • Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (ČVUT Praha);
  • jako náhradníci byli zvoleni v tomto pořadí: ing. Milada Svobodová (B.A.T. Program Rožnov p. Radh.), ing. Petr Skála (ČZU Praha), Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno), ing. Danuše Svobodová (Zeměměř. úřad Praha). V revizní komisi na další období zasednou: ing. Miroslav Benischek (ZÚ Praha, prac. Sedlčany), ing. Petr Buchar, CSc. (ČVUT Praha), PhDr. Ondřej Roubík (VÚGTK Zdiby).

  Dále bylo uděleno čestného členství ve společnosti prof. ing. Františku Miklošíkovi, DrSc. a ing. Zdeně Roulové a odsouhlaseno zvýšení ročních členských příspěvků individuálních členů společnosti z dosavadních 100 Kč na 150 Kč počínaje rokem 2006.

  Zdroj: Zpravodaj KS ČR 3/05, redakčně krátil Radek PETR, foto Petr Skála

  vyvěšeno: 15.10.2006
  ID článku: 2263              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média