[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací

  Geodézie

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Uhříněveské výšky
 • For Arch 2006
 • Stručný průvodce geodeta novým stavebním zákonem
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací
 • Výňatky z ceníků
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  Kartografie

 • Uhříněveské výšky
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Frankfurter Buch Messe
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Kartografická společnost bilancovala v Brně
 • VKÚ je už také v České republice

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Civil 3D umí publikovat v Google Earth
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků

  GPS

  DPZ

 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky

  Fotogrammetrie

 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR

  Software

 • Google Earth oslavil první výročí řadou novinek
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zemřel ing. Pavel Vyskočil, DrSc.
 • 10 000 Kč nálezci nebo za informaci
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Školství

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Metadata o diplomkách
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition

  Internet

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Historie

 • Uhříněveské výšky
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Přečtěte si

 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Zajímavosti

 • Historické plány
 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Z domova

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • MAPY A HVĚZDÁŘ
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • For Arch 2006
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Milan Konečný: Japonci mi ukázali svět
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky
 • VKÚ je už také v České republice

  Ze zahraničí

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Zemřel předseda polského svazu
 • Frankfurter Buch Messe
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  ČSGK

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Zemřel předseda polského svazu

  KGK

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Technické dílo roku
 • Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

  NZK

  Úvodník

 • Prachy, prachy, prachy...

  Katalog

  Vševědna

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...
 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

  Mezi množstvím novinek chystaných pro geodetickou veřejnost na konec roku by rozhodně neměla zapadnout informace o nové verzi grafického systému KOKEŠ, která bude oficiálně představena v Brně na veletrhu Invex.

  Dva roky vývoje

  Ohlášení nové verze 8 završilo dva roky kontinuálního vývoje. Co stávající verze 7 během uplynulých 24 měsíců přinesla? Především následující dvě zásadní změny. Výraznou orientaci na technologicky ucelená řešení tvorby, editace a použití vektorových dat. Technologie tvorby výkresu zavedla nejen informace o vzhledu a významu prvků, ale též působivé využití při identifikacích prvků mapy.

  Další velmi významná změna je spojena se zaváděním povinného odevzdávání geometrických plánů v digitální podobě v novém výměnném formátu (VFK) na vybraných územích. Druhá polovina loňského a celý letošní rok byl z hlediska geodézie poznamenán otázkami a věcnými problémy spojenými s tímto formátem. Na základě požadavků geodetů a v důsledku změn ve formátu VFK byly po celý rok vydávány bezplatné aktualizace verze KOKEŠ 7 obsahující mimo jiné funkce pro grafický zákres geometrických plánů a tvorbu změnových vět tak, aby splňovaly požadavky katastrálních úřadů.

  Co nového bude ve verzi 8?

  K nejdůležitějším změnám určitě patří možnost generovat změnové věty i pro geometrické plány, které zpracovávají parcely zjednodušené evidence,věcná břemena nebo výsledky pozemkových úprav. Uživatelé uvítají i možnost grafického náhledu změnových vět s možností odebrat některé grafické prvky z generování změnových vět.

  S problematikou geometrických plánů souvisí také technologie tvorby výkresů, která je ve verzi 8 dále rozvíjena.Tato technologie může být atributem libovolného výkresu a definuje tabulky použité pro jeho tvorbu a zobrazení. Změna grafické podoby mapy se stane pouhou otázkou načtení souboru s definovanou technologií tvorby výkresu, bez nutnosti jakéhokoli dalšího ručního zásahu do výkresu. Při otevření výkresu v systému KOKEŠ se příslušné technologické tabulky automaticky načtou. Má-li navíc daná technologie tvorby definovánu i tabulku Expert, je načtena také a použita pro editaci tohoto výkresu funkcí Expert. Z výše uvedeného je patrné, že se toto řešení přímo nabízí pro zpracování technologicky homogenních prací, mezi které zpracování geometrických plánů nepochybně patří.

  Technologie tvorby nachází nově využití i v jiných oblastech zpracování dat, například při konverzích dat. Při technologických konverzích dat totiž nedochází k převodům prvků na základě jejich grafického vzhledu, ale na základě jejich logického významu v mapě.

  Jaké další novinky mohou uživatelé očekávat? Je jich celá řada, namátkou:

  • Funkce na hromadné úpravy linií v rozsahu kreslicího klíče, která umožní kopírovat a přesouvat dotčené segmenty linií mezi vrstvami nebo je otočit, rušit příp. opravit jim kreslicí klíč.
  • Nové rozhraní funkce Expert, které umožní komfortněji tvořit a editovat data a které klade ještě větší důraz na vazbu s technologickými tabulkami;
  • Funkce na aproximaci křivek přímými liniemi.
  • Konverze dat - technologický export do DGN, DXF a SHP. Výkresy s definovanou technologií tvorby se vyexportují dle předem připravených tabulek, výkresy bez technologie tvorby pak s důrazem na to, aby výsledek na pohled vypadal co možná nejpodobněji.
  • Přímé zobrazení BLK souborů programu TOPOL.
  • Služby WMS. WMS klient systému KOKEŠ umožňuje přístup k datům poskytovaných WMS servery na internetu. Uživatelé tak mají možnost definovat WMS zdroje, datové vrstvy a způsob jejich zobrazení ve formě rastrových obrázků či popisných informací v HTML souborech.

  Spolehlivost a spolupráce

  Uživatelé se mohou spolehnout na zázemí firmy GEPRO, která poskytuje řešení speciálně pro potřeby místního geodetického trhu. Vývojáři systému KOKEŠ reagují okamžitě na podněty ze strany uživatelů i na změny připravované rezortem ČÚZK. V případě VFK to znamená okamžité řešení problémů s konkrétní zakázkou. Pořízením verze 8 uživatelé získají bezplatně i všechny aktualizace, které budou během nepřetržitého vývoje nové verze v následujících dvou letech postupně uváděny na trh.

  První seznámení se systémem KOKEŠ verze 8 bude možné již v říjnu 2006 na veletrhu Invex. Mnohem detailnější informace a praktické zkušenosti mohou zájemci získat na dvoudenním setkání uživatelů o měsíc později v Olomouci, kde KOKEŠ verze 8 bude detailně rozebrán na přednáškách, workshopech a školeních. Na viděnou na veletrhu Invex nebo na setkání uživatelů.

  Ing. Jan Jurka, GEPRO, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 17.10.2006
  ID článku: 2265              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software