[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací

  Geodézie

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Uhříněveské výšky
 • For Arch 2006
 • Stručný průvodce geodeta novým stavebním zákonem
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací
 • Výňatky z ceníků
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  Kartografie

 • Uhříněveské výšky
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Frankfurter Buch Messe
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Kartografická společnost bilancovala v Brně
 • VKÚ je už také v České republice

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Civil 3D umí publikovat v Google Earth
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků

  GPS

  DPZ

 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky

  Fotogrammetrie

 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR

  Software

 • Google Earth oslavil první výročí řadou novinek
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zemřel ing. Pavel Vyskočil, DrSc.
 • 10 000 Kč nálezci nebo za informaci
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Školství

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Metadata o diplomkách
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition

  Internet

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Historie

 • Uhříněveské výšky
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Přečtěte si

 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Zajímavosti

 • Historické plány
 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Z domova

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • MAPY A HVĚZDÁŘ
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • For Arch 2006
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Milan Konečný: Japonci mi ukázali svět
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky
 • VKÚ je už také v České republice

  Ze zahraničí

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Zemřel předseda polského svazu
 • Frankfurter Buch Messe
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  ČSGK

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Zemřel předseda polského svazu

  KGK

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Technické dílo roku
 • Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

  NZK

  Úvodník

 • Prachy, prachy, prachy...

  Katalog

  Vševědna

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...
 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Evropská překryvná služba geostacionární navigace (European Geostationary Navigation Overlay Service = EGNOS) poskytuje uživateli GPS a GLONASS opravná data o geostacionárních družicích, aby mohl provádět zlepšené určování polohy pomocí diferenciálního GPS (DGPS).

  Evropská překryvná služba geostacionární navigace (European Geostationary Navigation Overlay Service = EGNOS) se vytváří jako služba Evropské kosmické agentury (ESA) ve spolupráci s dalšími evropskými zařízeními pro uživatele GPS a GLONASS. EGNOS poskytuje uživateli opravná data o geostacionárních družicích, jejich drahách, údajích hodin a o vlivu atmosféry (ionosféry, troposféry) aby mohl provádět zlepšené určování polohy pomocí diferenciálního GPS (DGPS). Dále vysílá služba takzvaný signál integrity, který informuje o stavu systému. Předložený článek podává přehled o koncepci EGNOS a způsobech jeho využívání, výsledcích a dosažené přesnosti měření během zkušebního období EGNOS (ESTB). To podá představu o uživatelských možnostech této metody DGPS. Ověřování bylo uskutečněno jako součást diplomní práce Dominika Müllera na Fachhoch schule Mainz, obor geoinformatika a vyměřování ve spolupráci s Úřadem pro geoinformatiku Bundeswehru.

  Koncepce EGNOS

  Systém EGNOS se má skládat v budoucnu ze 34 pozemních stanic (RIMS = Ranging and Integrity Monitor Stations) po celé Evropě s přesnými souřadnicemi v systému WGS 84 pozorujícími GPS a GLONASS pro opravy družicových hodin, drah a atmosféry - ionosféry (Wanninger 1994) a troposféry (Görres 1996). Opravná data se předají geostacionárním družicím a ty je dále sdělí uživatelům. Signál vysílaný z geostacionárních družic má nosnou frekvenci L1 s namodelovaným kódem CA identickým pro signál GPS. Na této nosné frekvenci L1 není žádný P-kód jako na frekvencích GPS a datový kód nezahrnuje navigační zprávy družic GPS, ale opravná data pro jednotlivé družice GPS a GLONASS (Seeber 1989), (Groten et al 2004) a (Retscher - Moser 2001).

  Způsoby využití EGNOS

  Systém EGNOS se uvažuje především pro určování poloh v reálném čase. Většina nových geodetických přijímačů GPS a/nebo GLONASS dokáže využívat korekčních dat EGNOS popřípadě ESTB, a tak zvyšovat přesnost a správnost určování samostatného bodu (SPP = Single Point Positioning). Určení polohy a výšky v reálném čase u ESTB za 30 sekund je dobré kvality, jak z diplomové práce vyplývá. Dodatečné zpracování s korekčními daty ESTB nebo EGNOS je zásadně též možné. Je k tomu třeba vyhodnocovací program, který v následném zpracování uváží i korekční data.

  Ověřování přesnosti EGNOS popřípadě ESTB

  Ověřování korekčních dat ESTB/EGNOS pro získané výsledky se konalo porovnáním tří dodatečných určení z téhož pozorování. U určení v reálném čase pro totéž časové období se došlo ke stejným výsledkům, protože korektury ESTB pro reálný čas a aplikace dodatečného zpracování byly identické. Tato zpracování jsou:

  • Řešení GPS SPP (a)
  • Kódové řešení GPS SPP s určením souřadnic z jednoho pozorování vždy po 8 minut od 6 do 18 hodin
  • Řešení GPS ESTB (b) - je to řešení jako u (a) s použitím všech korektur získaných u ESTB (dráhové, časové, ionosférické a troposférické)
  • Řešení EGNOS (c) využito jako u (b), ale ne korekčních dat ESTB, ale dat EGNOS pro Evropu vypočtených z pozorování 34 stanic RIM narozdíl od korektur ESTB, které pocházejí pouze z 13 stanic RIM.

  Výhled využití EGNOS

  Dosažením normálního provozu EGNOS se zvýší přesnost vzhledem k většímu počtu pozorování. Neodstraní se však systematická chyba v severním směru. Dojde i ke zlepšení ve výškách a lze je očekávat pod jeden metr.

  V příštích létech se mají získávat korekční data i pro družice GALILEO, které mají předávat mimo svých vlastních signálů i korekční data, což celkovou použitelnost značně zvýší. EGNOS tak má vytvořit alternativu k systému SAPOS svou službou v reálném čase (ED). V současnosti mají SAPOS a ASCOS lepší použitelnost, protože EGNOS je dosud odkázán jen na geostacionární družice a výšky těchto družic nad obzorem jsou překážkou lepšímu využití. Předností EGNOS je však bezplatné užívání a jeho nedostatky mají odstranit družice GALILEO.

  Z AVN Allg. Vermes-Nachr., roč. 112 (2005), č. 5, přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 1/2006 (VÚGTK) Jan Rambousek (zkráceno)

  Literatura:

  [1] [EGNOS 2000a] EGNOS Web Site For Profesionals. ESA, 2004;

  [2] [EGNOS,2004 b] EGNOS Portal Germany;

  [3] [Görres 1996] Görres, B.: Bestimmung von Höhenänderungen in regionalen Netzen mit dem GPS. Verlag des Instituts für Angewandte Geodäsie, Frankfurt am Main, 1996;

  [4] [Groten et al.] Groten, E., Mathes, A., Becker, M., Söhne, W.: GNSS-Information. Allgemeine Vermessungsnachrichten, 111 (2004), č. 4, s. 153 - 155;

  [5] [Hartmann et al. 1992] Hartmann, T., Soffel, M., Ruder, H., Schneider, M.: Ausbreitung elektromagnetischer Signale in Gravitationsfeldern und Medium bei geodätischen Raumverfahren. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 1992;

  [6] [Hornbostel 2004] Hornbostel, A.: Signalausbreitung in det Atmosphäre. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 2004;

  [7] [Retscher - Moser 2001] Retscher, G., Moser, R.: Untersuchung und Vergleich von Local-Area- und Wide-Area-DGPS-Diensten. Allgemeine Vermessungsnachrichten, 108 (2001), č. 10, s. 341 - 351;

  [8] [Seeber 1989] Seeber, G.: Satellitengeodäsie. W. de Gruyer Verlag, Berlin, 1989;

  [9] [Wanninger 1994] Wanninger, L.: Der Einfluß der Ionosphäre auf Positionierung mit GPS. Hannover, 1994.

  Novinky zeměměřické knihovny č. 2/2006 obsahují:

  • TIMO, K.: Prototypická migrace ALKIS® na příkladu hesenského pozemkového katastru
  • WIRTH, B.: Třetí rozměr při úředním vyměřování
  • MEIXNER, P.: Mapování měnící se tváře střední a východní Evropy: Kosovo a Česká republika přijímají poslední digitální technologie
  • WICKI, P.: Fotogrammetrie pohyblivých objektů pomocí digitální amatérské kamery
  • BRYŚ, H.: Plně automatický vícesenzorový měřicí systém MSM pro zjišťování svislé linie ohybu přehradních hrází
  • PORETTI, G.: Přesné určení Mount Everestu se započtením sněhové vrstvy
  • WASLE, E.: Galileo - evropský příspěvek družicové navigaci
  • TROLLER, M.: Určování integrovaných a prostorově rozložených vodních par v troposféře na základě měření GPS
  • STUPP, W.: Martin Waldseemüller - kosmograf, geograf a humanista

  NZK v papírové podobě lze objednat na adrese: odis@vugtk.cz

  nebo: VÚGTK - ODIS, 250 66 Zdiby 98;

  NZK v elektronické podobě najdete na www.vugtk.cz/nzk

  Dominik Müller

  vyvěšeno: 18.10.2006
  ID článku: 2266              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů