[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?

  Internet je mocné médium a často také první způsob, jak prezentovat svou odbornou kariéru. Mnohé české vysoké školy a univerzity proto takto představují diplomové práce svých studentů - ať již v plném znění, nebo častěji ve stručných anotacích. Dostupnost, podrobnost a kvalita těchto komentářů však bývá velmi rozdílná. Pojďte se s námi projít po webech českých vysokých škol, resp. jejich kateder zabývajících naším oborem.

  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

  web.natur.cuni.cz/gis

  Na stránkách Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie můžete najít pod odrážkou »Výuka« abstrakty bakalářských a magisterských prací. Zatímco práce bakalářská není uvedena ani jediná, magisterských prací je tu celkem sedm z roku 2004 a osm z roku 2005. Abstrakty jsou psány česky i anglicky.

  ČVUT, Stavební fakulta, Katedra mapování a kartografie

  gama.fsv.cvut.cz

  Díky GeoWikiCZ, službě, kterou provozuje obor G+K na FSv ČVUT v Praze, naleznete na webu anotace diplomových prací, které byly na této škole řešeny. Nejstarším zde uvedeným záznamem jsou dvě práce ze zimního semestru 1996, které prezentuje Katedra geodézie a pozemkových úprav (ostatní katedry se k anotacím diplomek na webu připojily až o dva roky později!). S upřímnou radostí dodáváme, že vedoucím všech diplomek prezentovaných na tomto webu byl po celé čtyři semestry osamocený Jan »Johny« Ratiborský, náš vážený autor seriálů o geofilatelii a památkách.

  Pro představivost citujeme anotace zmíněných »prvních vlaštovek« (viz obr.).

  Úspěšnost GeoWikyCZ při zveřejňování anotací je poněkud rozporuplná. Zatímco rozjezd byl evidentně obtížný (1996 - 2, 1997 - 1, 1998 - 10), v dalších letech se s diplomkami »roztrhl pytel« (1999 - 70, 2000 - 60, 2001 - 49, 2002 - 67, 2003 - 37, 2004 - 47) a diplomky z let posledních zřejmě ještě pro web neuzrály (2005 - 10, 2006 - zatím 5). Kupříkladu podle údajů z letního semestru 2003 by se mohlo zdát, že se pouze dvě katedry zmohly na tři diplomky a jinde se nedělalo nic.

  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

  www.geogr.muni.cz

  Brněnská Masarykova univerzita, resp. Geografický ústav její Přírodovědecké fakulty na webu anotace nezveřejňuje - pouze v každém roce uvádí abecední seznam diplomantů s názvy jejich diplomových prací a jmény jejich vedoucích. Seznam se datuje od roku 1994 s těmito počty diplomantů: 1994 - 19, 1995 - 34, 1996 - 51, 1997 - 41, 1998 - 40, 1999 - 42, 2000 - 33, 2001 - 24, 2002 - 23, 2003 - 30, 2004 - 39, 2005 - 41, 2006 - 35.

  ČVUT Brno, Fakulta stavební, Ústav geodézie

  www.fce.vutbr.cz

  Ani na oficiálních stránkách Ústavu geodézie, ani na stránkách celé stavební fakulty se nám při nejlepší snaze nepodařilo najít seznam diplomových prací, natož jejich anotace nebo dokonce celé znění. Našemu cíli jsme se nejvíce přiblížili díky poněkud utajeným stránkám zdejšího Knihovnického informačního centra: library.fce.vutbr.cz/ kde se ovšem dal najít pouze seznam diplomových prací, které si v knihovně můžete - a nebo často ani nemůžete - prezenčně zapůjčit (čistě pro zajímavost: 2004 - 27, 2005 - 38). Nedokonalost oficiálních míst v Brně zachraňují »študáci i absolventi, geodeti a kartografové z Brna«, na jejichž stránkách: www.geodeti.unas.cz/ se konečně daly vystopovat anotace k diplomkám - ovšem pouze pro rok 2006 (16).

  UJEP, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky

  fzp.ujep.cz/kig/

  Ani na stránkách KIG Fakulty životního prostředí z ústecké univerzity nás obzvláště nepotěšili - jediné, co se zde dalo najít, byl seznam obhájených diplomových prací (od června 2001 do května 2005 jich bylo uvedeno celkem 23) a také anotace čtyř »rozpracovaných« diplomových prací. Toť vše.

  Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

  www.geoinformatics.upol.cz

  Po Ústí a Brnu doslova pohlazení po duši - pravda, nesmíme chtít sahat příliš do historie, ale za poslední dva roky zde představili poměrně jednoduchý a velice účinný systém: každý student zároveň s diplomovou prací odevzdává její webovou prezentaci, takže si můžete přímo na webu prohlédnout 8 diplomek z roku 2005 a 14 z roku 2006.

  VŠB-TU, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky

  gis.vsb.cz/

  Také Institut geoinformatiky má na svých stránkách v rámci výzkumných publikací seznam diplomových prací - sice bez anotací, ale zato je u většiny z nich webová prezentace. Seznam sahá do historie poněkud hlouběji: 1999 - 7, 2000 - 19, 2001 - 15, 2002 - 10, 2003 - 5, 2004 - 22, 2005 - 18, 2006 - 16.

  VŠB-TU, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví

  igdm.vsb.cz/

  Stejná fakulta - jiný přístup. Na stránkách Institutu geodézie a důlního měřictví nenajdete ani anotace, ani diplomky - pouze v rámci »Aktualit« objevíte »Návrhy diplomových a bakalářských prací pro školní rok 2006/2007« a v rámci obzvláště propracovaného »Seznamu absolventů« vždy pro konkrétní rok u každého absolventa (zřejmě) zadání jeho diplomové práce. Seznamy absolventů se datují (až na výjimky) od roku 1953, od roku 2002 u nich figurují zadání diplomek (2002 - 21, 2003 - 13, 2004 - 18, 2005 - 15, 2006 - 27).

  Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, GIS

  www.kma.zcu.cz

  Geomatika se na Západočeské univerzitě v Plzni studuje na Katedře matematiky a seznam závěrečných prací studentů na svých stránkách zveřejňuje v rámci všech diplomových prací této katedry.

  Diplomové práce studentů GIS za několik posledních let (1999 - 1, 2000 - 1, 2002 - 6, 2003 - 4, 2004 - 15, 2005 - 11, 2006 - 6) jsou navíc v plném znění (v PDF) zveřejněny na fakultním webu: www.gis.zcu.cz/studium/dp/ . Jedinou výtku lze snad možná mít k systému zveřejňovaných prací - jedná se o pouhé adresáře členěné podle let a obsahující příslušné diplomky - výborné pro přehlednost, ale amatérský design...

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 07.11.2006
  ID článku: 2275              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku