[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT

  Ještě loni byl na Fakultě stavební ČVUT akreditován studijní program »Geodézie a kartografie« a v jeho rámci jediný studijní obor se stejným názvem »Geodézie a kartografie«. Na tento obor je ročně přijímáno zhruba 120 studentů. Naším cílem bylo akreditovat druhý studijní obor s názvem »Geoinformatika«. Abychom lépe specifikovali důvody, které nás k našemu rozhodnutí vedly, musíme částečně popsat současný stav oboru »Geodézie a kartografie« a vysvětlit, v čem by se nově zamýšlený obor »Geoinformatika« měl lišit.

  Obor »Geodézie a kartografie« je jedním z nejstarších vyučovaných oborů na ČVUT a vyznačuje se tím, že v sobě kombinuje rysy technického oboru s rysy disciplíny matematicko-fyzikální či přírodovědné. Není proto náhodné, že v různých zemích je tento obor možno studovat na různých fakultách - stavebních, jako je tomu v současnosti na ČVUT, ale i jiných. Jde o poměrně malý obor, jehož absolventi mohou své velmi specializované znalosti nejlépe uplatnit buď v resortu geodézie a kartografie nebo v resortu stavebnictví. Protože v geodézii a kartografii jde (zjednodušeně řečeno) o získávání, zpracování a poskytování určitého druhu informací (informací o geometrických vztazích předmětů, které nás obklopují), je zřejmé, že obor geodézie a kartografie má velmi blízko k informatice. V posledních letech lze dokonce bez nadsázky říci, že vývoj geodézie a kartografie stojí a padá spolu s vývojem informačních technologií. Tuto skutečnost jsme museli a musíme respektovat i při výuce oboru »Geodézie a kartografie« na Fakultě stavební ČVUT. Zjistili jsme, že mnoho absolventů našeho oboru nalézá v současné době uplatnění nikoliv jako geodeti (či kartografové), ale spíše jako informatici a programátoři. Problémem však je, že absolvent oboru »Geodézie a kartografie« musí mít i mnoho praktických dovedností a velká část výuky je proto zaměřena na problematiku geodetické přístrojové techniky a zacházení s ní. Přitom absolvent, který bude pracovat jako informatik, tyto dovednosti nevyužije. Chtěli bychom proto mít v rámci studijního programu »Geodézie a kartografie« studijní obory dva - geodézii a kartografii jako dosud a nový obor »Geoinformatika«. Studenti oboru geoinformatika by získali z velké časti podobný teoretický základ, jako studenti oboru geodézie a kartografie. Namísto praktických předmětů by však do větší hloubky studovali problematiku oboru informatika.

  Slovo »Geoinformatika« je samo o sobě poměrně nové. Zadáme-li však anglický ekvivalent (Geoinformatics) v internetovém vyhledávači, najdeme desítky tisíc odkazů (19. 2. 2005 nalezl vyhledávač na adrese www.google.com více než 80 tisíc odkazů). Jen z toho je vidět, že jde o obor moderní a velmi rychle se rozvíjející. Geoinformatika se zabývá shromažďováním, zpracováním a poskytováním (prezentací) informací, které mají souvislost se Zemí. Velmi důležitou částí oboru jsou tzv. geografické informační systémy (GIS), bez nichž si dnes nelze představit činnost v celé řadě odvětví, z nichž můžeme jmenovat třeba zemědělství, vodohospodářství, dopravu, ochranu životního prostředí atd. Domníváme se, že právě v rámci studijního programu »Geodézie a kartografie« máme velmi dobré podmínky pro výuku oboru »Geoinformatika« - kvalitní teoretický základ z matematiky a geodézie, dlouhodobou tradici výuky teoretické a aplikované informatiky a spolupráci s kolegy na stavební fakultě, kteří se zabývají vodními stavbami nebo problematikou životního prostředí a kteří jsou odborníky v problematice aplikací geografických informačních systémů.

  Profil absolventa bakalářského a magisterského studia

  Naším cílem je akreditovat obor »Geoinformatika« pro bakalářský i magisterský stupeň studia. Náplní bakalářského stupně jsou proto zejména teoretické základy oboru - matematika, teoretická geodézie a informatika. Dále jsme do bakalářského stupně zařadili předměty, které umožní studentům, kteří nebudou pokračovat v magisterském stupni, dobré uplatnění v praxi. Do této skupiny předmětů patří především problematika aplikací geografických informačních systémů, problematika katastru nemovitostí a studium souvisejících právních norem. Rozdíl mezi absolventem bakalářského a magisterského studia by měl být ten, že absolvent bakalářského studia by byl hlavně uživatelem informačních technologií, zatímco absolvent studia magisterského by měl být i jejich tvůrcem. Do magisterského stupně jsme zařadili více předmětů »povinně volitelných«. Předpokládáme totiž, že studenti magisterského stupně již budou mít zájem své studium určitým způsobem specializovat. Volba předmětů, z nichž některé na sebe volně navazují, tuto specializaci velmi dobře umožňuje. Předpokládáme rovněž, že absolventi bakalářského stupně oboru »Geoinformatika« by mohli pokračovat v magisterské stupni na některém jiném oboru - zejména přichází do úvahy obor »Životní prostředí«. Naopak, magisterský stupeň oboru »Geoinformatika« by mohl být otevřen absolventům bakalářského studia jiných oborů souvisejících s informatikou a informačními technologiemi.

  Výstupní znalosti, dovednosti a uplatnění

  Teoretický základ: Velmi dobrý matematický základ, který (zejména na magisterském stupni) zahrnuje i některé specializovanější partie matematiky a matematické statistiky. Základy teoretické geodézie (na bakalářském stupni) a některé další partie moderní geodézie (v magisterském stupni). Informatika - operační systémy, programovací jazyky, databázové systémy, internetovské aplikace (na obou stupních). Základy právní vědy.

  Praktické znalosti a dovednosti: Základy technické geodézie a kartografie. Geografické informační systémy, jejich tvorba a jejich aplikace v různých odvětvích. Aplikovaná informatika. Programátorské dovednosti. Znalost problematiky katastru nemovitostí a souvisejících právních norem.

  Uplatnění absolventa: Absolventi studia mohou najít uplatnění v několika různých odvětvích jak ve státním, tak v soukromém sektoru. V prvé řadě v resortu geodézie a kartografie a v katastru nemovitostí. Dále všude tam, kde jsou vyvíjeny či používány geografické informační systémy - ve státní správě, vodohospodářství, v ochraně životního prostředí, v dopravě atd.

  Více na geoinformatika.fsv.cvut.cz/

  Zpracovatelé akreditačního návrhu: prof. dr. ing. Leoš Mervart, DrSc. a prof. ing. Aleš Čepek, CSc., G+K, FSv, ČVUT

  vyvěšeno: 08.11.2006
  ID článku: 2276              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku