[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Společnost GEPRO dlouhodobě uskutečňuje program komplexní podpory ve výuce informačních a komunikačních technologií, speciálně v oblasti geografických informačních systémů, geodézie a projektování. Tato komplexní podpora zahrnuje dodávky nejnovějšího programového vybavení, vzdělávání pedagogů i technickou pomoc. Jejím cílem je naučit studenty kvalifikovaně využívat moderní technologie v dalším studiu a ještě lépe je připravit na efektivní řešení praktických úloh později při nástupu do zaměstnání a v následné praxi.

  Program podpory je postaven na jednoduchých a výhodných principech. Dodávky jednotlivých produktů školám jsou realizovány prostřednictvím smluv. Ty stanovují podmínky využívání programových produktů společnosti. Školy obdrží zdarma licence SW, na jejichž základě mohou požadovaný software provozovat v jednouživatelských nebo v síťových verzích, hradí pouze cenu instalační sady (média, tištěná dokumentace apod.). V současnosti této podpory využívá několik desítek středních a vysokých škol v celé České republice.

  Software pro školy

  Vzhledem na zaměření softwarových aplikací vyvíjených firmou GEPRO je podpora výuky moderních technologií zaměřena především na střední a vysoké školy. Školy tak jsou vybaveny podle svých požadavků systémy řady MISYS a MISYS-WEB a řadou pasportních modulů pro potřeby výuky v oblasti geografických informačních systémů nebo softwarovými produkty KOKEŠ, PROLAND, UPLAN a dalšími pro výuku v oblasti geodézie a projektování.

  Software z produkce firmy GEPRO si mohou bezplatně zapůjčit také přímo studenti středních a vysokých škol pro domácí přípravu, v tomto případě je nutné ještě doporučení ze strany pedagogů.

  Konference, exkurze, další aktivity

  Rozvoji výuky informačních a komunikačních technologií věnuje společnost GEPRO dlouhodobou pozornost. Vedle přímé pomoci formou poskytování softwaru, vzdělávání nebo technické podpory je společnost GEPRO partnerem řady akcí, které organizují školy nebo sami studenti. K typickým příkladům pomoci patří pravidelné sponzorování studentské konference Gisáček, pořádané VŠB-TUO v Ostravě. Na této konferenci studenti z celé republiky představují vlastní semestrální, bakalářskou, diplomovou či disertační práci zaměřenou na oblast geoinformatiky a geoinformačních technologií formou veřejné prezentace.

  Již tradičně jezdí studenti oboru geografie-geoinformatika olomoucké Univerzity Palackého na exkurzi na pracoviště firmy GEPRO, kde se seznamují s aktuálními trendy ve vývoji geoinformačních technologií na platformě systému MISYS, právě tak jako čeští i zahraniční studenti mezinárodní letní školy MZLU v Brně.

  Příkladem z jiného soudku může být poskytování SW cen studentům Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze na maturitní ples nebo studentům oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze při vítání studentů prvního ročníku na akci G++.

  Na podporu vzdělávání nastupujících generací mladých geodetů a geoinformatiků klade společnost GEPRO velký důraz. Školy, další vzdělávací instituce i samotní studenti se mohou opřít o trvalou a vážně míněnou pomoc při využívání softwarových produktů firmy GEPRO při přípravě studentů před nástupem do praktického života.

  Ivo Lindovský

  vyvěšeno: 06.10.2006
  poslední aktualizace: 10.10.2006
  ID článku: 2278              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku