[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy

  Hřbitov Praha - Olšany

  Na Olšanských hřbitovech se nacházejí hroby významných osob působících na ČVUT v Praze nebo na jeho předchůdcích.

  62 - Adam Bittner

  (1777 - 1844)

  [III-10-55]

  Adam Bittner se narodil v roce 1777 v Suchdole u Chomutova. Studoval filozofii a práva. Studium předčasně ukončil a nastoupil na post praktikanta na klementinské observatoři. Působil jako profesor na technickém učilišti a na univerzitě v Praze. Později vyučoval měřictví, geometrii a matematiku na Stavovské inženýrské škole. Roku 1837 se stal pátým ředitelem hvězdárny v Klementinu a zavedl časovou signální kouli, jejíž každodenní pád signalizoval v Praze poledne. Zemřel v roce 1844 v Litoměřicích. Deska je špatně čitelná a na náhrobním kameni je glóbus a dalekohledy. Jeho jméno »Bittner« nese planetka č. 6 596.

  Hier ruhet

  Adam Bittner

  Doctor der Philosophie k. k. Director

  der Sternwalde und Professor der

  Astronomie an der k. k. Universität

  emerinter Dekan der philosophishen

  Fakultät zi Prag, dann Mittglied

  mehrer gelahtrten Gesellschaften.

  geboren am 19. October 1777

  gestorben am 3. September 1844

  Seine Frau

  Dorothea Bittner

  gestorben den 19 Jänner 1863

  im 76, Lebesjahre

  63 - Bernard Bolzano

  (1781 - 1848)

  [III-9-107]

  Poblíž hrobu Adama Bittnera se nachází hrob Bernarda Bolzana.

  Dr. BERNARDUS BOLZANO

  PRESBYTER ECCLES RELIGIO

  NIS DOCTORINAE IN UNIVERSI

  TATE PRAGENA PROFESSOR

  C.R:PLURIMIS FLEBILIS OBI IT

  DIE XVIII.DECEMBRIS

  ANNO MDCCCXLVIII,

  AETATIS SUAE LXVII.

  DILECTUS DEO ET HOMINI

  BUS CUJUS MEMORIA IN

  BENEDICTIONE EST

  ECCLI. XLV.

  Bolzanovo jméno nese planetka č. 2 622 objevená na Kleti v roce 1981. O jeho pamětní desce viz Zeměměřič č. 4/2006.

  64 - Josef Božek

  (1782 - 1835)

  [II-9]

  První ředitel pražské polytechniky F. J. Gerstner nabídl Božkovi místo mechanika. Božek místo přijal a pracoval zde až do své smrti v roce 1835. Božek je znám jako konstruktér hodin a dalších přístrojů, např. parního automobilu. Po Josefu Božkovi je pojmenována planetka č. 7 699.

  Joseph Božek

  k. Ständ. polytechn. u k. landesbesugl.

  Mechanicus

  Starb am 21. Okt 1835

  im 59 Jahreseiner rechtlich

  thätingen Lebens.

  K UCTĚNÍ POMÁTKY PRŮKOPNÍKA

  PARNÍ DOPRAVY VE STŘEDNÍ EVROPĚ

  OBNOVENO ROKU 1952

  2. VYŠŠÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU

  STROJNICKOU V PRAZE 1,

  A NÁRODNÍM TECHNICKÝM MUSSEM.

  65 - Václav Láska

  (1862 - 1943)

  [VI-7d-76]

  66 - Vincenc Nechvíle (1880 - 1964)

  [IX-6-176, 2. řada]

  O Václavu Láskovi, zakladateli geofyzikálního výzkumu v Československu a Vincenci Nechvílem bylo podrobněji psáno v Zeměměřiči č. 8+9/2006. Hroby se nacházejí poblíž sebe, nedaleko hlavního vchodu na hřbitov. Po profesorovi Láskovi je pojmenována planetka č. 7 441. Profesor astronomie na Karlově univerzitě v Praze, Vincenc Nechvíle, byl čtrnáctým ředitelem ve funkci správce Klementinské observatoře.

  67 - Josef Klepešta

  (1896 - 1976)

  [VII-6-480]

  Vynikající český odborník v astronomické fotografii a jeden ze zakladatelů České astronomické společnosti . Byla po něm pojmenována planetka 3 976.

  68 - Karel Kořistka

  (1825 - 1906)

  [IV-6-27]

  Působil, podobně jako Ch. Doppler, na Hornické akademii v Bánské Štiavnici. V roce 1849 se stal profesorem v Brně. V letech 1851 - 1893 byl profesorem praktické geometrie a geodézie na německé technice v Praze. Ihned po vydání generálního statutu, který umožňoval konat výuku v českém jazyce souběžně s německým jazykem, zahájil ve školním roce 1864/5 přednášky v češtině.

  Kořistka přednášel algebru, počet pravděpodobnosti, trigonometrii, sférickou trigonometrii, geodézii (»nižší«), vyšší geodézii. V geodézii to bylo měření délek (řetězce, pásma, dálkoměry), měření úhlů (buzolní přístroje a teodolity), měřické stoly, vytyčování bodů. Měření výšek geometricky, trigonometricky, barometricky a nivelací. Dále určování výměr a úprava hranic. Pro trigonometrická a barometrická měření vypracoval vlastní přehledné tabulky. Kořistka propracoval různé metodiky hypsometrie. Zasloužil se o zlepšení vrstevnicových map a jako první u nás provedl fotogrammetrické měření.

  Ve vyšší geodézii se probíral vyrovnávací počet, různé přístroje včetně rektifikace. Následovalo měření zeměpisných souřadnic a triangulace.

  69 - Josef Petřík

  (1866 - 1944)

  [V-16-193]

  Profesoru Josefovi Petříkovi byl věnován článek v Zeměměřiči č. 3/2006.

  70 - August Seydler

  (1849 - 1891)

  [V-2-94]

  Profesor astronomie a teoretické fyziky na Karlově univerzitě v Praze. V r. 1886 založil astronomický ústav na české části Univerzity Karlovy. Ústav se nejprve nacházel ve vile na Letné, potom, po velice dlouho dobu, sídlil ve Švédské ulici na Smíchově. Dnes je ústav součástí Matematicko-fyzikální fakulty v Praze 8 - Tróji. Seydlerovy práce se zabývaly nebeskou mechanikou a výpočtem drah planetek a komet. Na počest Augusta Seydlera byla pojmenována planetka č. 6 586.

  71 - Stanislav Vydra

  (1741 - 1804)

  [II-9]

  STANISLAV VYDRA

  VĚHLASNÝ PROFESOR MATEMATIKY

  13. 11. 1741 V HRADCI KRÁLOVÉ

  2. 12. 1804 V PRAZE

  CORDATUS BOHEMUS

  JEHO PAMÁTKU ZVĚČNIL A. JIRÁSEK

  V DÍLE F. L. VĚK

  HROB NA I. ODDĚLENÍ

  U KOSTELA SV. ROCHA

  SE NEDOCHOVAL

  Žák Steplinga a Tesánka byl profesorem matematiky na pražské filosofické fakultě v letech 1772 až 1804. Jeho práce mají učebnicový charakter a nepředstavují původní vědecká díla. »Cordatus Bohemus« znamená »srdnatý Čech«.

  Stal se děkanem filozofické fakulty a jednou rektorem university. Vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu požádal o předčasné penzionování. Slepý diktoval svému žákovi Jandovi první učebnici matematiky v češtině »Počátkové aritmetiky«, která vyšla až po Vydrově smrti v roce 1804.

  Z knihy F. L. Věk vyjímám:

  ...Věk, probuzený prve příchodem profesorovým ze svých počtů a snů, snažil se pak z nich zcela se vytrhnout a pracovat s ostatními. Také to drahnou chvíli šlo, ale pak, bůh milý ví, mihla se mu před očima Paulina hlava a její pohled a když se zase vzpamatoval, kdeže už byl profesor Vydra, jakou spoustu cifer a liter za ten okamžik, jak student myslil, namaloval. Věk ztratil nit.

  ...

  Věkovi bylo bídně. Styděl se a přál si jen, kdyby mohl zmizet nebo uprchnout. »Milý pane, ars mathematika vyžaduje píle a práce«, ozvalo se pojednou...

  72 - Ladislav Weinek

  (1848 - 1913)

  [VII-19c-6]

  Weinekova éra je dalším významným obdobím v historii klementinské astronomie. Významně se podílel na měření kolísání výšky pólu. Weinek se stal prvním autorem atlasu Měsíce, který poprvé vyšel v roce 1897. Jeho jméno nese planetka 7 114.

  73 - Karel Václav Zenger

  (1838 - 1908)

  [V-23-5]

  Chomutovský rodák působil jako profesor na gymnáziu v Banské Bystrici a na Technice v Praze. Zabýval se teoretickou, aplikovanou a kosmickou fyzikou, metalurgií, optikou a studiem rentgenových paprsků. Vynikal zdravým smyslem pro aplikace a dobrým poměrem k technice. Jeho práce však byla charakterizována určitou fantastičností, která se v pozdějších letech zvětšovala. Za svého působení na pražské polytechnice dosáhl hodnosti rektora a několikrát se stal děkanem.

  PROFESSOR

  K. V. ZENGER

  * 12. 12. 1830, † 22. 1. 1908

  FULGURA FRANGIT CONDUCTORIBUS

  SYMMETRICIS - TEMPORA PRAEDICIT

  PERIODO LUNISOLARI - MOTUS

  CORPORUM COELESTIUM THEORIA

  EXPLANAT ELECTRODYNAMICA

  BLESKY ZKROTIL SYMETRICKÝMI

  VODIČI - POČASÍ VĚŠTIL Z PERIOD

  SLUNEČNÍCH - A POHYBY TĚLES

  NEBESKÝCH VYSVĚTLIL THEORIÍ

  ELEKTRODYNAMICKOU

  VĚNOVALI ČEŠTÍ TECHNICI

  74 - Vojtěch Šafařík

  (1829 - 1902)

  [Iob-3]

  Prof. Vojtěch Šafařík byl významný český astronom 19. století. Byl neúnavným pozorovatelem astronomických jevů všeho druhu - zodiakálního světla, planet, slunečních skvrn, ale především Měsíce a proměnných hvězd. Podle F. Fischera byl jedním z nejpilnějších selenografů té doby, což bylo mezinárodně oceněno pojmenováním jednoho z kráterů na odvrácené straně Měsíce jeho jménem.

  Jeho původní specializací byla tedy chemie, v níž i aktivně pracoval a publikoval. Zabýval se například fotografickými emulsemi. Ale v popředí jeho zájmů byla astronomie. Na svém domě v Praze na Vinohradech nad Havlíčkovými sady postavil soukromou hvězdárnu, kde prováděl svá astronomická pozorování, podrobně zapisovaná do 3 knih pod názvem »Diarum astronomicum«, obsahujících i četné kresby Měsíce, planet a podobně, a do 10 sešitových knih záznamů o pozorování proměnných hvězd. Právě především pozorováními proměnných hvězd pronikl na mezinárodní pole.

  Jeho otcem byl významný slavista Pavel Josef Šafařík, jehož hrob se nachází poblíž hrobu Vojtěcha Šafaříka. P. J. Šafařík má pamětní desku na budově Klementina v Karlově ulici. O hvězdárně v Havlíčkových sadech bylo psáno v posledním čísle Zeměměřiče č. 8+9/2006.

  75 - Dr. Gustav Gruss

  (1854 - 1922)

  [Iob-8-15]

  Autor knihy »Z říše hvězd«, která vyšla v Praha v roce 1895. Gustav Gruss se věnoval pozorování planet, komet a proměnných hvězd. Zabýval se také matematikou, fyzikou a meteorologií. O Grussovi viz také v Zeměměřiči č. 11/2004.

  (joh)

  vyvěšeno: 11.11.2006
  ID článku: 2280              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti