[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006

  Mezinárodní federace zeměměřičů FIG pořádá každoročně celou řadu akcí v různých koutech světa. Ve svém příspěvku bych se chtěl zmínit o dvou z nich. Je to nastávající XXIII. mezinárodní kongres FIG v Mnichově, který se koná ve dnech 8. až 13. října a květnové Výroční zasedání Komise 7 FIG ve slovinském Bledu s informacemi o slovinském katastru.

  Kongresy FIG jsou pro odbornou veřejnost v našem oboru asi totéž, co jsou pro sportovce a jejich fanoušky olympijské hry. O uspořádání kongresu je velký zájem, jednotlivé národní delegace již dlouho předem mezi delegáty lobují za to, aby se kongres konal v jejich zemi a mají obrovskou radost, když v souboji s ostatními kandidáty zvítězí. Kongres FIG se koná jednou za 4 roky a trvá týden. Valné shromáždění složené z delegátů jednotlivých členských asociací na něm rozhoduje o koncepčních otázkách, plánu práce komisí a o složení nového vedení v čele s presidentem FIG voleným na další 4 roky. Technická činnost je svěřena deseti odborně specializovaným komisím, které se zabývají širokým spektrem činností v geodézii a v příbuzných oborech. V čele komisí jsou jejich předsedové potvrzení na Valném shromáždění. Ti mají rovněž čtyřleté funkční období. Během kongresu alespoň jednou zasedají jednotlivé komise, při plenárních zasedáních a v technických sekcích organizovaných jednotlivými komisemi jsou prezentovány odborné referáty a postery, pořádají se semináře, odborná výstava, technické a společenské exkurze a další společenské akce.

  Letošní kongres spojený s každoroční odbornou akcí německé Společnosti pro zeměměřictví /DVW/ INTERGEO, která vedle odborné a společenské části zahrnuje i veletrh produktů z oborů zeměměřictví a geomatiky, bude pravděpodobně největší akcí v dějinách FIG. Němečtí organizátoři se důstojně rozloučí se svým předsednictvím v této organizaci. Na Kongresu bude zvoleno nové vedení a rozhodne se o místu konání Pracovního týdne FIG v roce 2011. Další informace jsou na www.fig2006.de.

  Z ČR se kongresu FIG v Mnichově podle současného stavu zúčastní asi 10 delegátů, přednesou 6 příspěvků a vystaví 1 poster. Brněnský Spolek zeměměřičů pořádá na kongres autobusový zájezd. V Mnichově nám bude moc chybět Václav Slaboch, který nás řadu let spolu s předsedou Národního komitétu zastupoval a reprezentoval ve vrcholných orgánech FIG. Přeji mu brzké uzdravení.

  Další letošní akcí pořádanou Komisí 7 FIG (katastr a pozemková správa), kterou chci připomenout, bylo Výroční zasedání K7 ve slovinském Bledu, konané ve dnech 12. až 17. května. Za ČR se jej zúčastnil národní delegát K7 ing. Libor Tomandl a ing. Jiří Rydval, které vyslal ČÚZK. V příjemném prostředí hotelu Best Western Kompas na břehu Bledského jezera v Julských Alpách se sešlo téměř 50 účastníků z různých zemí.

  Program výročního zasedání FIG komise 7 probíhal podle připraveného scénáře formou prezentací referátů a příspěvků národních delegátů a korespondentů. Příspěvky se týkaly především národních pozemkových evidencí a i my jsme přednesli zprávu o současném stavu a vývoji českého katastru a zúčastnili se diskuse. Zájemci se mohou s referáty z výročního zasedání seznámit na adrese www.fig.net/commission7/bled_2006/. Hostitelská země dostala při prezentacích největší prostor. Odborné příspěvky domácích pořadatelů, akce i technická exkurze se zaměřily především na seznámení účastníků s historií, současným stavem a s plány budoucího rozvoje zeměměřictví a katastru ve Slovinsku.

  V zemi působí asi 200 soukromých zeměměřických firem a podnikatelů. Z toho je 10 - 20 větších firem. Jejich zájmy hájí Hospodářské sdružení poskytovatelů geodetických služeb a Ústřední zeměměřická sekce Slovinské inženýrské komory. Tato sekce sdružuje zeměměřické inženýry a geodetické firmy, které provádějí práce podle zákona o zeměměřických službách a zákona o nemovitostech, národních hranicích a územních jednotkách. Geodetické práce uvedené v zákonu o zeměměřických službách ověřuje osoba, která splňuje stanovené podmínky (odborné vzdělání, praxe, zkouška v Inženýrské komoře a členství v této Komoře). Sekce má značnou autoritu a mj. navrhuje minimální tarifní podmínky geodetických prací, které schvaluje vláda.

  Z řady faktů a podobností, které souvisejí s podobným historickým vývojem, jako měly České země, vyplývá, že Slovinci řeší stejné problémy jako my a řeší je podobným způsobem. Z pohledu podnikatelské sféry je zajímavé, že Slovinci více využívají spolupráce se soukromou sférou, např. při katastrálním mapování, či při digitalizaci katastrálních map.

  Každý pořadatel výročních zasedání komise 7 FIG má skvělou příležitost podrobně seznámit účastníky z ostatních států s organizací a stavem zeměměřictví a katastru ve své zemi a pochlubit se svými úspěchy a plány v tomto oboru.

  Ing. Jiří Rydval, člen Rady ČSGK

  vyvěšeno: 12.11.2006
  ID článku: 2281              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník