[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Opustili nás

  Zcela nečekaně jsme obdrželi tuto smutnou zprávu:

  »Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp Prof. dr hab. inż. Kazimierza Czarneckiego Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Członka Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Aktywnego działacza Międzynarodowej Federacji Geodetów, Znakomitego uczonego, wychowawcę kilku pokoleń polskich geodetów i kartografów, Wielce zasłużonego dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Wspaniałego Człowieka i Przyjaciela.

  Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Główny Geodeta Kraju i pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

  Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Anny w Wilanowie, ul. Biedronki 1a, 28 sierpnia 2006 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu miejscowym.«

  Je velmi těžké smířit se s tím, že již nikdy na pravidelných každoročních trojjazyčných setkáních geodetů Polska, Slovenska a Česka, ani při jiných příležitostech, nepotkáme kamaráda, vynikajícího odborníka a učitele, nadšeného organizátora a propagátora mezinárodní spolupráce geodetů a kartografů.

  Omlouváme se čtenářům za doslovný přepis zprávy v polském jazyce, profesor Kazimierz Czarnecki byl ale důsledným zastáncem porozumění geodetů tří jmenovaných států bez tlumočení, a dvanáct uplynulých ročníků vzájemných setkávání je toho důkazem.

  Čest jeho památce.

  Koncem pololetí zastihla odbornou veřejnost také zpráva, že dne 26. června zemřel v Praze ve věku 72 let náš kolega ing. Pavel Vyskočil, DrSc., bývalý vedoucí vědecký pracovník ve VÚGTK a v letech 1976 - 1995 ředitel Mezinárodního centra pro recentní pohyby zemské kůry (International Center on Recent Crustal Movements - ICRCM).

  Pavel Vyskočil i v posledních letech svého života, přes fyzické omezení zaviněné krutou chorobou, se nepřestával věnovat svému vědeckému oboru - geodetické geodynamice. V tomto oboru patřil u nás k jejím zakladatelům a prostřednictvím svých prací se stal známým i v zahraničí. Svými pracemi a tvorbou unikátních map recentních pohybů se stal mezinárodně uznávaným odborníkem. Byl jmenován vedoucím oddělení teoretické geodézie (1971 - 1983). Jeho zásluhou se VÚGTK ve Zdibech stal sídlem Mezinárodního centra pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM) a na zasedání IAG v roce 1976 byl jmenován Mezinárodní geodetickou asociací (IAG) ředitelem tohoto centra. Z významných ocenění z posledních let jmenujme jedno z mnoha ocenění a uznání jeho práce i v mezinárodním měřítku. Je to pamětní medaile Národního výzkumného ústavu astronomie a geofyziky v Helwanu v Egyptě za jeho zásluhy o rozvoj egyptské geofyziky, které mu bylo uděleno při příležitosti 100. výročí založení tohoto egyptského ústavu.

  Všichni, kdo jsme s Pavlem Vyskočilem spolupracovali, jsme si jej vážili pro jeho přátelský a lidský přístup, pochopení a a ochotu každému pomoci.

  Čest jeho památce.

  Za ČSGK Ing. Václav Nejedlý

  vyvěšeno: 17.11.2006
  ID článku: 2286              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Zeměměřičský věstník