[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Podpořte Geopárty 2006

  Vážený (á) pane(í),

  Dovolte mi, abychom Vás pozvali na studentskou akci pořádanou již tradičně studenty 4.ročníku VUT Brno, Fakulty stavební, oboru Geodézie a kartografie.

  GEOPÁRTY 2006

  se koná dne 20.11.2006

  v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno

  Geopárty 2006 se pořádá tradičně již 29. rok. Každoročně se této akce účastní asi 400 studentů VUT Brno oboru Geodézie a kartografie. Geopárty se koná při příležitosti pasování prvního ročníku studentů geodézie do „Cechu zeměměřického“. Bohatý program včetně tomboly doprovází živá kapela.

  Celou akci konanou pod záštitou děkana Fakulty stavební VUT v Brně, zajišťuje 4.ročník studia oboru Geodézie a kartografie.

  V souvislosti se zajištěním této akce si Vás dovolujeme požádat o sponzorský příspěvek, sponzorský dar. Smlovu o sponzorském příspěvku bude garantovat oficiálně děkan FAST VUT v Brně Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. V případě Vašeho zájmu umístíme během konání akce sponzorské logo (případně Vámi dodané propagační materiály), na viditelné místo vyhrazené pro sponzory.

  Celkový rozpočet této akce se pohybuje na úrovni 50 000 Kč. Cena zahrnuje pronájem sálu, provizi skupiny, zvukařů, osvětlovačů a ceny do tomboly.

  V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím organizační výbor:

  Romana Bažantová, RomankazArku@seznam.cz, tel.: 608 053 806

  Eva Valentová, Effa7@seznam.cz, tel: 777 332 778

  Garant: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie

  Veveří 95, 662 37 Brno

  IČO: 216305, DIČ : CZ216305

  Vedoucí ústavu geodézie: Doc. Ing. Josef Weigel, CSc., weigel.j@fce.vutbr.cz,

  tel.:541 147 213

  Zástupce vedoucího: Ing. Jiří Bureš, bures.j@fce.vutbr.cz, tel.: 541 147 212

  S pozdravem a děkujeme.

  podpis: ………………………….
  Doc. Ing. Josef Weigel, CSc

  podpis: ………………………….
  Romana Bažantová

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 17.10.2006
  ID článku: 2300              Používané zkratky
  další informace: www.fce.vutbr.cz/struktura/ustav.asp?IDprac=2310...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů