[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2006

Resort ČÚZK

 • 3. Ples zeměměřičů
 • Index českých exonym
 • Nové předpisy od 1.1. 2007

  Katastr nemovitostí

 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Dva lidé obviněni z korupce v katastru
 • Nové předpisy od 1.1. 2007

  Geodézie

  Kartografie

 • Česká republika, Česko, Czechia… o názvu naší země a jeho proměnách v čase
 • Drobní akcionáři Kartografie Praha končí
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Index českých exonym
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Atlas maior z roku 1665 k okamžitému odebrání
 • Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Soukromí investoři koupili firmu Intergraph (komentář)
 • Index českých exonym

  GPS

  DPZ

 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Dopis od prvního československého kosmonauta

  Fotogrammetrie

 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Software

 • Autodesk představil Topobase - řešení pro správu infrastrukturních aktiv

  Různé

 • Velký nástěnný kalendář časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - Chlum

  Školství

 • Maturitní ples SPŠ v Duchcově
 • Juniorstav 2007
 • Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci
 • Geopárty 2006
 • Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1

  Internet

  Historie

 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • Atlas maior z roku 1665 k okamžitému odebrání

  Přečtěte si

 • Index českých exonym
 • Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  Zajímavosti

 • Česká republika, Česko, Czechia… o názvu naší země a jeho proměnách v čase
 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • Drobní akcionáři Kartografie Praha končí
 • Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci
 • Nástěnný kalendář na rok 2007
 • Index českých exonym
 • Dopis od prvního československého kosmonauta
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - Chlum

  Z domova

 • Maturitní ples SPŠ v Duchcově
 • Juniorstav 2007
 • 3. Ples zeměměřičů
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Geopárty 2006
 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006

  Ze zahraničí

 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Dva lidé obviněni z korupce v katastru
 • Slovensko má nového předsedu rezortu
 • Soukromí investoři koupili firmu Intergraph (komentář)
 • Index českých exonym

  ČSGK

 • 3. Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Index českých exonym

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci

  Redakce časopisů Zeměměřič a GEOinformace a stejnojmenných webových serverů www.zememeric.cz a www.geoinformace.cz chce nově významněji rozšířit svoje aktivity v oblasti školství. Ve spolupráci s oborovými katedrami plánujeme tyto tři tematické sekce:
  1. Na webu bude uveden termín obhajob ročníkových, bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací s plným názvem jednotlivých prací
  2. V sekci školství na webu i v časopisech by mohly být uveřejněny abstrakty obhájených prací
  3. Plánujeme jednou za rok vydat CD-ROM obhájených prací na VŠ v plném znění.

  Uveřejněním prací (termín obhajob a plný název, abstrakty, plné znění) se jednotlivým autorům naskýtá jedinečná příležitost ukázat se svým potenciálním zaměstnavatelům. Škola se zároveň dostává do většího povědomí širšímu okruhu odborníků, prostřednictvím uveřejněných prací má šanci vybudovat svou image a vymezit svou působnost na poli vysokých škol v České republice.

  Pomocí tohoto projektu se všechny zúčastněné strany pokusí oživit psaní smysluplných odborných prací, které mají i budoucí využití a neskončí zakonzervované pouze za dveřmi konkrétní knihovny či doma v šuplíku. Pro studenty se CD-ROMy jistě stanou unikátním stěžejním studijním dílem a materiálem. Dnes je těžké a mnohdy i prakticky nemožné se dostat k napsaným odborným pracím v České republice, díky CD-ROMům by však byl tento palčivý problém jednou provždy vyřešen.

  CD-ROM bude vytvořen na bázi partnerství časopisů Zeměměřič a GEOinformace a vysokých škol. CD-ROM bude neprodejný, v několika kusech bude zaslán zpět na jednotlivé katedry zapojené do projektu, jako příloha se stane součástí dvou odborných oborových časopisů v České republice. Placeno bude penězi sponzorů a z reklamního prostoru na CD-ROMu. Práce budou na CD-ROMu v textové podobě s možností rastrových grafických příloh. Záleží na každé zúčastněné straně, která data a informace do CD-ROMu poskytne.

  Pokud z nejrůznějších důvodů nebude moci být zveřejněno plné znění diplomové práce, bude zveřejněna pouze anotace. U každé práce bude uveden autor, vedoucí i oponent a samozřejmě škola, kde práce vznikla. Autorská práva zůstanou zachována autorovi i škole. Odborné časopisy se stanou pouze nosným médiem. Každý student, který poskytne svoji práci na prezentační CD-ROM, získá zdarma jako odměnu předplatné časopisu GEOinformace nebo Zeměměřič (podle vlastního výběru) na následující rok. U škol, které se z nejrůznějších důvodů nebudou chtít do akce zapojit, bude uveden i tento důvod nezapojení. Věříme, že tato nabídka našich časopisů školy i studenty osloví, a pokud to napoprvé ještě nevyjde, učiní školy náležitá opatření ve své administrativě, aby se v dalších letech mohla škola zapojit do tohoto celorepublikového školského prezentačního programu.

  Redakce již se školami navázala v této věci kontakt a zveřejňování diplomek se jeví u některých škol jako velmi složitý problém. Naopak některé školy to již sami automaticky dělají. Kordinátor projektu Jakub Zmrzlík první přehled diplomek na školách chystá již na blízkou budoucnost a věříme, že mu školy vyjdou maximalně vstříct. Už o tom jednáme přes rok, takže jsou na školách dobře informováni a projekt by se měl konečně zdarně naplnit.

  Jakub Zmrzlík, koordinátor projektu
  kubazmrzlik@ seznam.cz
  sweb.cz/kubazmrzlik
  www.zememeric.cz/kartografie/k1.htm


  Radek PETR, Josef Hnojil
  vydavatelství časopisů GEOinformace a Zeměměřič
  Klaudian Praha, s.r.o., Ostrovského 3
  150 00 Praha 5, redakce@ geoinformace.cz www.zememeric.cz www.geoinformace.cz

  Jakub Zmrzlík, koordinátor projektu

  vyvěšeno: 17.11.2006
  ID článku: 2314              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Zajímavosti