[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2006

Resort ČÚZK

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Seznam nových ÚOZI za rok 2006
 • Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Chystáte se na ÚOZI?

  Kartografie

 • Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Dvě století čísel popisných
 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Chlouba Prahy - IMIP zrušen
 • GPS a výšky

  GPS

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  DPZ

 • Časopis specializovaný na DPZ
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii

  Fotogrammetrie

  Software

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky
 • GEPRO podporuje vzdělávání

  Různé

 • ÚOZI a praxe v zahraničí
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Nokia Dials Up GPS Technology Leader Trimble for Intellectual Property Licensing Deal
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Jak rád bych se stal ÚOZI, ale...
 • Malá gratulace
 • Opustili nás
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Školství

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Mé budoucí projekty
 • Geodeti do světa
 • Vysokoškoláků je málo
 • Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
 • Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
 • GEPRO podporuje vzdělávání
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK

  Internet

  Historie

 • Dvě století čísel popisných
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození

  Přečtěte si

 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou

  Zajímavosti

 • Dvě století čísel popisných
 • Alkogyroskop – diplomová práce
 • Kráska v nesnázích s geomatikou
 • Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
 • Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
 • Zeměměřiči na YouTube - Prostor

  Z domova

 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
 • HSI U HaSIčů
 • Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
 • Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
 • Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
 • Vysokoškoláků je málo
 • Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
 • Podpořte Geopárty 2006
 • Geografická tisková konference
 • Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
 • Mezinárodní geografická konference na UK
 • VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ

  Ze zahraničí

 • Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
 • Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update

  ČSGK

 • Program 42. Geodetických informačních dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Kolik bude geodetů?

  Katalog

  Vševědna

 • Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
 • GPS a výšky

  Zeměměřičský věstník

 • Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
 • Mezinárodní konference pozemkových úprav
 • ČSGK - pobočka Pardubice
 • Kalendárium
 • Malá gratulace
 • Opustili nás

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mezinárodní geografická konference na UK

  V pátek 10. listopadu a v sobotu 11. listopadu se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy konala mezinárodní geografická konference 150 let geografie na UK. Vystoupili zde odborníci na sociální, regionální, fyzickou geografii, geoinformatiku a demografii z České republiky, Slovenska a Polska.

  V pátek byly přednášeny vyžádané příspěvky na jednom místě formou tzv. plenárního jednání, v sobotu se poté účastníci rozdělili do několika dílčích sekcí. Ačkoli má sice geoinformatika, kartografie a DPZ na Univerzitě svou katedru, sekce zabývající se těmito problematikami se na konferenci neobjevila!

  Na plenárním jednání přednášel Jan Kolář z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na Př.f. UK o současném výzkumu v geoinformatice a dálkovém průzkumu Země a Ján Feranec z Geografického ústavu Slovenskej Akademie ved se zabýval změnou krajinné pokrývky identifikovanou pomocí aplikace dat Corine Land Cover na příkladu regiónů Trnava a Plovdiv.

  Z pohledu našeho oboru se jevila zajímavější posterová sekce. Na ní se objevily plakáty Veroniky Kopačkové (Česká geologická služba) o aplikaci metod dálkového průzkumu Země pro zhodnocení geologických rizik v severní části Salvadoru, Jany Spilkové (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Př.f. UK) o možnostech využití konceptu mentálních map v ekonomické geografii, dva postery od Jiřího Heisse (Krajský úřad kraje Vysočina) o České asociaci pro geoinformace a GIS na Vysočině. Na plakátech se prezentovali také Ján Feranec a Ján Oťaheľ (oba Geografický ústav Slovenskej akademie ved) se svým výzkumem „Identifikace, analýza a hodnocení změn krajiny na bázi dat dálkového průzkumu Země“, Jan Kolář (Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Př.f. UK) se změnou krajinného krytu České republiky mezi roky 1975 a 2000 pomocí interpretace družicových scén metodikou Corine Land Cover, Kateřina Křováková (laboratoř geoinformatiky UJEP) se zabývala krajinou Tater na starých mapách, Markéta Potůčková a Eva Štefanová (obě Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Př.f. UK) využitím fotogrammetrie pro sledování změn v krajině a Přemysl Štych (Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Př.f. UK) hodnocením dlouhodobých změn využití ploch ve vybraných modelových oblastech Česka pomocí nástrojů prostorových analýz v prostředí GIS.

  Součástí odborné mezinárodní geografické konference 150 let geografie na UK byla i tisková konference, na které před novináři vystoupili představitelé jednotlivých geografických kateder s informacemi o svých pracovištích a nejdůležitějších projektech, na kterých katedry participují.

  Uvádíme Vám abstrakt příspěvku Jana Koláře, vedoucího katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Př.f. UK):

  Jan Kolář: Geoinformatika a dálkový průzkum Země
  „Geoinformaika je soubor technologických nástrojů a metodických postupů umožňujících získávání informací o tom, co se vyskytuje a co se děje na zemském povrchu, případně pod ním i nad ním. Pro získávání potřebných údajů se přitom používá vedle tradičních pozemních měření hlavně pozorování z umělých družic. Družice pořizují data s různou mírou podrobnosti a v různých časových intervalech ze všech míst naší planety. Jejich počty se počítají již na desítky a pořízená data rozšiřují tradiční možnosti fotografie a obrazy získané v infračerveném nebo mikrovlnném oboru spektra. Získávání požadovaných informací z těchto dat urychluje využití počítačů a příslušných programů v podobě geografických informačních systémů. Distribuce výsledné informace je pak prostřednictvím klasických map nebo nověji i nástroji internetu.“

  Jakub Zmrzlík

  vyvěšeno: 13.11.2006
  ID článku: 2318              Používané zkratky
  další informace: geografie.natur.cuni.cz/...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů